torsdag den 7. juni 2012

Eksperter der aldrig har talt med eller ser børnene anbringer dem?

Ekspertpsykologen har aldrig mødt Amy

Psykologen, der anbefaler, at Amy skal væk fra sin plejefamilie, har aldrig undersøgt hende selv. Kilde: http://politiken.dk/indland/ECE1647968/ekspertpsykologen-har-aldrig-moedt-amy
Det mindede mig om et skrivelse jeg fik lige inden vi flyttede til Odense Kommune. Min gammel kommune samlede aktlister og betalt en firma 25 000kr for at formuler det følgende interne notat. Et notat jeg IKKE skulle have men som jeg fik ved fejl ... en firma der er opbygget som Herkules, Schubertsminde og Solhaven bare for at nævne få af rigtig mange. Firmaer der uden videre bliver betalt 20-25 000 kr til undervising af et anbragt barn og mindst 50 000kr til dette barns ophold PER MÅNED fremover kan de skaffe beviser for en anbringelse.

Inden denne brev var sendt, havde jeg være i familieudredning fra 2008 der beskrev trauma og svigt i vores børnesag dvs. jeg skulle have psykologhjælp og mit barn skulle evt. have Mentiqa Aalborg betalt. Når jeg finder denne linker jeg det her. Hjælp vi aldrig fik og da jeg opdagede hvor rådden det hele var levede jeg på meget lidt, pendelede 5 timer dagligt for at sætte min børn på Mentiqa Hadsten med meget gode resultater indtil deres konkurs ramt os et år senere i april 2009 og vi forfra skulle kæmpe med en kommune.

Herudover var min børn udredt af Ole Kyed (begge i 2007), PPR (to rapporter per barn lavet i hhv. 2007, 2008, 2009, 2010) samt en meget fin læse rapport der ligger her på siden fra 2010. Raporter som inkluderede hjemmebesøg osv. uden anmærkninger. Herudover en hel bunke positive lærer udtalelser. Og så anonyme underretninger der decideret var ondsindet. Alle disse papir var kun positvt men blev ikke vidergivet af kommunen til deres eksterne firma. Være var at jeg måtte ikke selv måtte tale med firmaet.

Odense Kommune er ikke meget bedre med deres metoder i at skjule voldssager som jeg kan bevise på denne side da jeg har optaget alt på bånd. Sjovt nok optagelser folk skældt mig ud for at være ULOVLIGE men ingen spurgt eller skældt ud over at et barn blev traumatiseret. Skolevold er en tabu ...sjovt nok har Odense formået at udarbejde en §50 helt udenom alle skolens udtalelser og min børns udredninger. Så min tillid til dem er NULL. Møder med Odense Kommune er altid negative og jeg får ikke referater men får en "inkriminerende" notat. Møderne er optaget på bånd så jeg kan bevise min påstande, men Odense Kommune øsnker ikke journalføre disse.

Nu hvor Odense Kommune fortsætter med at tyranisere min familie og ville anbringe min børn. Se vores sag blev lukket (se den ved at klikke på linket!) inden jeg siger fra overfor alle ændringer på skolen som påvirker min børn negativt. Faktisk selv om alt vores papir på skolen var POSITIVT indtil det øjeblik jeg sagt jeg ikke vil deltage i skolens nye ledelsesform. Kan det være RIGTIG at børn anbringes på baggrund af papir der skrives af personale i en skole der er anmeldt for vold? En sag hvor det er en voksens ord mod et barns så der ikke er konsekvenser andet end familien meldes til kommunen som lagt klare retningsliner: Samarbejde med den skole eller vi kører en socialsag. Skulle kommunen så langt i disse sparetider? Var det ikke lettere at flyt os der hvor børnene var i trivsel og i samarbejde med dem vi havde en god tillid til? Åbentbarn IKKE.

Sagen som minder 100% om Amy sagen hvor kommunen ikke kunne anbringe min børn UDEN at de ville FREMSKAFFE beviser ved at bruge en psykiater anonymt har jeg aldrig glemt. Det mener jeg er en grov overtrædelse af mange lov paragraffer. Jeg vandt klagen, kommunne fik bare besked på de skulle genbehandle sagen. Jeg var midt i en ny sag i min ny kommune som ikke ville forholde sig til fejl fra den gammel kommune men blev ved med at bygge sagen op.

Heldigvis blev sagen blev undersøgt og lukket 21. juni 2011. Principsagen er igang endnu ... men september 2011 blev vores børnesag genåbnet da jeg ikke vil samarbejde med Mentiqa ... men skulle jeg virkelig FORTI skolevold for at slippe for en socialsag og en anbringelse? Ja, åbentbart ... jeg fortryder ikke da ingen børn bør opleve at blive så ked af det at der skal tages førergreb.I øvrigt er førergreb ganske ulovligt!

Det som jeg ikke kan rumme er at skrivelse af en person der selv har fået et barn anbragt er skrivelser som får min anbragt? Hvordan fungere det i systemet ... hvor går grænsen endeligt?

Poliker skabt selv alt dette ved at give kommunerne refusion i anbringelsessager. Meningen var jo for at hjælpe børnene, ideen med at misbruge dette blev opfundet af mennesker der udnytter samfundets svageste for let tjente penge.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.