fredag den 15. juni 2012

Email for i dag ... super vejledning om vores rettigheder!
Kære Socialrådgiver

Nu er det anden gang du kommer til mit hjem UANMELDT for at dokumentere din sag. Jeg har TYDELIGT frabedt dig dette, du bliver ved.

1. Min udlejer var alene den dag - hun LYVER overfor kommunen.
2. Du glemmer "pludseligt" sagen om skolevold?
3. Du besvare ikke min skriftelige eller telefoniske henvendelser eller besvare dem med at du ikke kan pt?
4. Jeg har flere gange sagt skolesagen er polititanmeldt - trods kommunens notater, men du ignorer det bare.
5. Uagtet hvilke metoder du bruger notere jeg din handlinger i sagen hver gang og der er mange uregelmæssigheder - er det sådan børn anbringes? Kommunen får ret uagtet for det er jer der "vælger" hvad i tror på? Er det lovligt?

Hvordan kan det være du bliver ved med at forsøger at tvinge dig adgang til mit hjem eller mig alene, uden at jeg har juridisk bistand? Det er grotesk at opleve fra vores side af - din jagt på os som socialsag overgår alle gænske grænser. Jeg så ikke kommunen jæger en løsningen, da jeg meldt problemer på skolen i sommerferien.

Mor


Hej Mor.


Jeg vil gerne bede dig om endnu engang om en dato, hvor jeg  kan tale med børnene -  de må gerne have bisiddere med.
B/U-Rådgivningen aflægger uanmeldte besøg, da det ikke er lykkedes at lave en aftale om hverken møde med dig eller børnesamtaler inden for rimelig tid. Vi er bekymrede for børnenes trivsel og har pligt til at undersøge deres forhold og vi skal i den anledning tale med børnene.


Venlig hilsen
socialrådgiver

Hi Socialrådgiver

Jeg vil gerne bede dig om at skaffe en §51 afgørelse så jeg i det mindste får juridisk bistand. Du har haft det på dit bord siden december.

Som min bisidere har erfaret lytter Odense Kommune ikke og skriver misvisende notater. Bånd optagelserne haves.

Mor


Hi Socialrådgiver

Børn og Unge afdeling var ligeglad med min børns trivsel på skolen da jeg meldt skolevold mm. Hvor blev jeres uanmeldte besøg af der?

Er der forskel i behandling af sager afhængig af hvor vold, nedgørelse, uhensigtmæssige behandling af børn sker?

Mor

Hi socialrådgiver

Kan du redegøre hvorfor Odense Kommune nægter at have special konsulenter på min børnesag som kender min børns behov? Er det måske noget der vil koster når der skal findes en løsning som ikke er dækket af anbringelses området?

Jeg finder det bemærkelsesværdig at du bliver ved med at glemme den del af samtalen hvor jeg forklar det er en skoleproblem siden vores første samtale den 25. oktober og fortsætte med det hver gang vi taler sammen.

Du fik aktindsigt af Mentiqa sagen via mig fra UVM og der er det klart beskrevet hvordan af en behandling min børn var udsat for samt du har fået at vide sagen er politianmeldt. Igen i dag vidste du intet om det. Hvordan kan det være?

Hvorfor vil undersøge os privat? Hvorfor fik jeg ikke konkret afgørelser om dette? Hvorfor kunne du bruge en skoleleder der har set min børn en gang som begrundlese for en §50 hvor du aggresiv modarbejder alt jeg siger? Min §50 er et år gammel og min kommentar er ikke sat i den samt den er lavet uden psykolog rapporter udarbejdet af vores tidligere kommune - rapporter jeg personligt afleveret. Skolens positive udtalelser er hellere ikke i den, fra dengang der var fagpersoner ansat der havde uddannelse i børn som min. Jeg bedt om fagfolk til min børn - hvorfor insistere Odense Kommune på metoder der flere gange før er slået fejl?

Det er en umenneskelig sagsbehandling og din valgt af at opstarte en §50 på grundlag at jeg hjemmeunderviser er tragisk, når der er en skolevoldssag som ikke er blev støttet om eller undersøgt. En skoleafdeling der overgiver en sag til Børn og Unge afdeling som forglemmer voldsagen, børn der møder i skole med nazitøj til Halloween er dybt rystende. Hvordan er det egentligt at en tilsyn fungere?

Jeg tvinges til at samarbejde under en form for grotesk kommunalt magt, en magt der overskrider min børns tarv ... er det nu også rimeligt? Du er ikke bekymret for min bærn, men du er bekymret for at Kommunen klarer en frisag. Endnu en uskyldig børnefamilie i klemme i sjusket sagsbehadnling og forfejlet tilsyner.

Mor

Hi Socialrådgiver

Børn og Unge afdeling var ligeglad med min børns trivsel på skolen da jeg meldt skolevold mm. Hvor blev jeres uanmeldte besøg af der?

Er der forskel i behandling af sager afhængig af hvor vold, nedgørelse, uhensigtmæssige behandling af børn sker?

Mor

Hi Socialrådgiver

Jeg vil gerne bede dig om at skaffe en §51 afgørelse så jeg i det mindste får juridisk bistand. Du har haft det på dit bord siden december.

Som min bisidere har erfaret lytter Odense Kommune ikke og skriver misvisende notater. Bånd optagelserne haves.


Mor

(Min kommnetar: MEN IKKE PLIGT TIL AT BESVARE ANSØGNINGER med KLAGEVEJLEDNINGER)


Hej Mor.

Der er ikke truffet afgørelse om § 51- undersøgelse.

Jeg fastholder, at jeg gerne vil bede dig om dato, hvor jeg kan tale med børnene.

Venlig hilsen
socialrådgiver

Kære Socialrådgiver

Jeg fastholder at du sender den sag videre til ankestyrelsen og træffer §51 afgørelse

Mor
HANDLING:
Sagen er oprettet ved ankestyrelsen - som relt bare kræver en anbringelse selv om kommunen ikke håndterer sager lovligt.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.