torsdag den 21. juni 2012

Fødselsdagsgave fra Odense Kommune - email på min fødselsdag!

Den 21. jun. 2012 16.10 skrev @odense.dk

Vedr. dine børn


Det skal hermed oplyses dig, at sagerne vedr. børnene d.d. er fremsendt til Ankestyrelsen jf. din anmodning af d. 15.06.2012. Dette med henblik på, at du ønsker belyst om Odense kommune, Børn- og ungerådgivningen, yder den tilstrækkelige støtte til dine børn.

Odense kommune, Børn- og Ungerådgivningen, vil aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg SL jf. § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012. Det betyder, at Børn- og Ungerådgivningen via sagsansvarlig socialrådgiver vil få adgang til dit hjem mod behørig legitimation og uden retskendelse. Dette sker som led i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50, da du har modarbejdet, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger. Besøget vil være af kortere varighed, hvor vi skal tale med børnene.

Som udgangspunkt skal parten orienteres om tidspunkt for ovenstående besøg jf. RTS § 5 stk. 1, hvilket fraviges i denne situation jf. RTS § 5 stk. 4 nr. 1. Det er vores vurdering, at du og børnene ikke vil være at træffe på adressen såfremt tidspunktet er kendt.


Det skal afslutningsvist oplyses, at socialrådgiver for dine børn fremover er  odense.dk

Du er velkommen til at kontakte os for en uddybelse af ovenstående.
Med venlig hilsen
Mit svar:

Kære

Du må sende mig en kopi af det lov du nævner når du skriver:


"vil aflægge dig uanmeldt hjemmebesøg SL jf. § 64 stk. 3, som træder i kraft d. 1. juli 2012."
Jeg ved ikke om du er bekendt med at det var altså min socialrådgiver som aflyst vores sidste hjemmebesøg i april som først blev sat i stand efter jeg havde udleveret flere datoer for at immødekomme at min børns bisidder kun være tilstede. Inden dette var det også vores socialrådgiver som aflyst mødet i december, faktisk blev det aflyst på gangen ved dit kontor - men idet jeg havde min bisidder til stede ønskede jeg at mødet skulle gennemføres. 

Jeg har valgt at sende sagen til ankestyrelsen pga. det forløb vi har haft med Odense Kommune siden oktober da jeg ikke mener det sagsbehandling vi er ude for  ikke varetager min børns tarv.

Odense Kommunes seneste  fremgangsmåde hvor socialrådgiveren ikke kunne inkludere børnenes bisiddere, eller retsmæssigt ønskede at give afgørelser for at inkludere tidligere lærer og skoleleder fra Mentiqa skole som faglige konsulenter, på trods af at Odense Kommune og min familie har haft et god samarbejde med dem siden 1. maj 2010 forstår jeg ikke. Ligesom jeg hellere ikke forstår at Odense Kommune reagere på min underretning om det forhold mit barn oplevet på Mentiqa skolen efter deres lærer og ledelsesskift.

Herudover ønsker jeg udpenslet den "grundlaget" for din vurdering af at vi ikke ville være hjemme hvis vi får oplyst datoen I kommer. Jeg kan sige at såfremt Odense Kommune kommer til mit hjem uanmeldt ville jeg nægte adgang til vores hjem indtil der er kommet bisidder til min børn, og indtil vores advokat er til stede. Dette ville jeg gøre eftersom samtaler flere gange ikke har været journalført korrekt, og det har ikke været til vores fordel.

Jeg vil hermed klage over det sagsforløb, da jeg mener at Odense Kommune to gange har ved mit hjem uanmeldt, trods at det var Odense Kommune som aflyser fastlagte møder. Jeg anser samarbejdet med Odense Kommune som en ekstrem mistænkliggørelse af mig som mor, frem for et positiv problemløsnings samarbejde.

Herudover informere jeg Odense Kommune at jeg indgiver en klage til Ombudsmanden over sagsbehandlingsforløbet dd. Indlægget findes ved at klikke her


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.