søndag den 17. juni 2012

Før barnet henvises for en ADHD undersøgelse overvej også begavelsen trods præstation!

http://outside-in.typepad.com/outside_in/2012/06/a-square-peg-in-a-round-hole.html
Forældre og lærer bliver hyppigere presset til at børn skal undervises til at barnet svarer til en række samfundsmæssige normer for acceptabel opførsel, præstation ect. Faktisk er det sådan at der er en skjult forventning at alle barnets ujævne kanter slibes indtil et barn fremstilles på samme måde som når en firkantet pind rettes til for at passe ind i  en "rund" hul. Børn klarer det til en hvis grænse ...
 Barnets spontanitet, nysgerrighed, fantasi, grænseløs entusiasme, og intense emotionelle reaktioner bliver ”aflært” for at skabe roligere, mindre støjende børn som kan agere i mere kontrollerede miljøer i skolen. Desværre er ikke alle børn ens og skoler har ikke kapacitet til at inkludere alt. Lærer er presset fra deres ledelse og andre forældre så børn der ikke ret hurtigt tilpasse sig, rummes ikke og så er en meget ondt spiral igang.

Dermed ses det som en forlængelse af denne tendens hvor alle børn skal tilpadses en tilsvarende afspejling i den anden ende: Vi oplever en stigning af henvisninger for at børn udredes og vurderes i Psykiatrien. Især for ADD / ADHD (Attention Deficit Disorder / Attention Deficit hyperaktivitet Disorder). Faktisk ser man på ADHD medicin forbrug er det steget med over 1000%:

I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer der indløser recepter på medicin mod ADHD – fra 2.901 personer i 2002 til 35.554 personer i 2011. Det er en stigning på 1.125 procent, eller mere end en ti dobling. Kilde: http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/711DE253C33D4CD0A53FF9553A2D4F0F.ashx

Lad mig lige sige at jeg ikke er i tvivel om at et barn med særlige forudsætninger sagtens også kan have ADD / ADHD. Men det er meget sjælden at det er tilfældet. Det er dog hyppigere set at et barn med særlige forudsætninger eller et højt begavede børn, som har en "upassende opførsel" har denne tendens pga. asynkronudvikling eller UNDERstimulation! Disse ting er ofte en ret naturlig resultat af at være højt begavet og / eller intens.

Barnets intensitet kombineret med at klassens naturlige miljø og læseplaner ikke opfylder det behov som ses hos særlige begavede, kreative, eller tilfældige elever medindlærings problemer kan føre til at barnet henvises for en ADHD udredning! En ofte unødvendig udredning som belaster Psykiatrien, Psykiatrien kvitterer dermed ved at OFTERE henvise tunge sager tilbage Socialforvaltningen ... dermed er det ikke kun børn der er omsorgssvigtet de viser videre, men også tidskrævende familier, systemet belastes fra alle kanter af. Socialforvaltningen har hellere ikke redskaberne eller tid til at skjælne og flere fejl sker. Ofte er det kun børnene der lider stor tab i disse sager. Der er jo også en massiv stigning i tvangsfjernelse af børn i det senere år! Alle har travlt - og dem som tjener på det er dem som har løsninger der let kan købes. Set og sket er der er nu kommet døgn opholdssteder for anbringelse af børn med ADHD der koster alt fra 50 000 til 360 000kr om måneden!

Så, for at undgå fejldiagnosticering og eller fejl anbringelse af særlige begavede børn, kan forældre og pædagoger måske starte ud med at udfylde den nedenstående checkliste. Den er lavet med henblik på at være en støtte for at hjælpe dem træffe en beslutning om der skal henvises til psykiatrisk eller psykologisk evaluering. Eller om begge skal involveres! Og for at få det rette sammensætning af fagfolk omkring barnet. Et barn der både er ADHDer og medsærlige forudsætninger skal have begge behov dækket for at barnet trives optimalt.

Kryds af ud for hvad der passer bedst på barnet. Passer de to udsagn ikke, så skal du skrive, at der mangler information/viden.Højt begavede/ Gifted / BMSF


Mangler mere information / viden fra omgivelserne


ADD / ADHD (var DAMP)


Kontakt med intellektuelle jævnaldrende formindsker upassende opførsel. (Det er meget svært da et barn skal være i den gruppe i en længere periode, ofte meget længere end det tog for at problemer viser sig!)
Kontakt med intellektuelle jævnaldrende har ingen positiv effekt på adfærd


Passende akademiske placering som er målrettet formindsker upassende opførsel. (Igen kan det være svært hvis man overser at barnet er ordblind, mangler briller osv.)
Passende akademiske placering har ingen positiv effekt på adfærdLæseplans ændringer mindsker uhensigtsmæssig adfærd. (En lærer der møder et barn som f. eks. forstår 6 klasses koncepter men barnet er i anden klasse kan have meget svært ved dette ... uden at h*n er klar over det!)
Læseplans ændringer har ingen indvirkning på adfærd


Barnet har logisk (til barnet) forklaringer for upassende opførsel. (Tag jer tid til at lytte til barnet, ofte fortæller barnet ikke hvad de virkelig mener i situationer hvor barnet er presset, meget begavede børn kan finde på at sige det de ved det voksne vil høre ... )Barnet kan ikke forklare upassende opførsel


Ved aktivitet, nyder barnet bevægelser og det føles ikke, som om barnet er ude af kontrol. (Igen, se barnet i rette omgivelser ... et barn der ikke vil deltage i bukke bruse og skaber en massiv ballade er ikke nødvendigvis ude af kontrol)Barnet menes til at være ude af kontrol


Ved indlæring af relevante sociale færdigheder så falder "impulsiv" eller upassende opførsel (Obs. børn kan presses til at føle de ikke passer ind og så er det svært at skelne f. eks med en lærer der hakker på barnet i smug!)
Indlæring af relevant social færdigheder mindsker ikke "impulsiv" eller upassende opførselBarnet har logisk (for barnet) forklaringer hvorfor opgaver, aktiviteter ikke er afsluttet.Barnet er ude af stand til at forklare, hvorfor opgaver, aktiviteter ikke er afsluttet


Barnet viser mindre uhensigtsmæssig adfærd, når interesseret i emnet eller projektetBarnets adfærd er ikke påvirket af hans / hendes interesse i aktiviteten


Barnet viser mindre uhensigtsmæssigt adfærd, når emnet eller projektet forekommer relevante og meningsfulde for barnetBarnets adfærdsproblemer er ikke aftagende, når emnet eller projektet forekommer relevante og meningsfulde for barnet


Barnets siger, at overdreven snak eller afbrydelser er, fordi han har et behov for at udveksle oplysninger, for at vise at han / hun kender svaret, eller for at løse et problem straksBarnet ikke kan henvise overdreven snak eller afbrydelser til et behov for at lære eller dele oplysninger


Barnet der synes uopmærksom kan gentage instruktionerBarnet, der synes uopmærksom er ude af stand til at gentage instruktioner


Barnet trives med at arbejde på flere opgaver - får mere fra hånden, nyder at lære mereBarnet flytter fra opgave til opgave uden synlig grund


Uhensigtsmæssig adfærd er ikke konstant - synes at være pga. af emnetUhensigtsmæssig adfærd fortsætter uanset emnetUhensigtsmæssig adfærd er ikke konstant - synes at være pga. af en lærer eller undervisning stil. (Det viser sig ofte allerede få uger efter en lærerskift men ingen vil se det som problemet, træd varsomt her ... )Uhensigtsmæssig adfærd fortsætter uanset lærer eller undervisningsstil


Barnets handlinger er for at få lærerens opmærksomhed
Barnets handlinger er uanset opmærksomhedHvis det, efter at disse spørgsmål er behandlet, at forældre og lærere kan blive enig om at barnets problemer IKKE stammer fra den Pædagogisk Miljø barnet befinder sig i, så er det er helt sikkert hensigtsmæssigt at henvise et særligt begavet barn til at blive udredt for ADD / ADHD. Hjemmet såvel klasseværelset kan være uegnet, ufleksibel eller umodtagelige hvor barnet reagere med at være "uartig" eller "ukoncentreret” eller ”umotiveret” eller hvor barnet føler sig ude af kontrol! Det kan være både i hjemmet eller klassen eller kun en af stederne ... at skjule barnets adfærd hjælper hverken barnet, læren eller forældrene!
EN henvisning som er skrevet uden omtanke eller for tidligt i et forløb, som går udenom uddannelsessystemet eller forældrene tager kontrollen væk fra eleverne, forældrene og pædagoger kan blive meget skadelig!

Ved at der henvises før justeringer i barnets pædagogiske miljøer og læseplaner, forværres barnets problematikker! Ved at ikke henvise kan skabe en uholdbar situation ... Se, det sker ofte at barnet mødes med en afvisning (flere nederlag) af den positiv egenskaber for at være særlig begavet, som barnet reagere på. Og desværre bruges en henvisning i grumme situationer til at give barnet/hjemmet skylden for en upassende opførelse i uddannelsessystemet. Derfor skal man henvise med Barnets Tarv i centrum. Det ses at skolen og socialforvaltningen samarbejder mod forældrene oftere og oftere.

Når beslutningen er taget for at henvise, bør forældre lede efter en kompetent psykiater, der har erfaring med både det område som er kendt dvs. som at have med barnets særlige begavelse at gøre SAMTIDIG en læge som kender til opmærksomheds forstyrrelser. Det er aldrig hensigtsmæssigt, at lærere, forældre, eller børnelæger markere et barn som ADD eller ADHD uden omfattende klinisk evaluering, som kan skelne ADD / ADHD fra lignede symptomer med andre årsager. ANdre årsager er ordbindhed, manglende briller, begavelse, allergier, listen er ikke udtømt.

Kilder:

Rådgivning, Twice-exceptional, og Psykologiske Problemstillinger

Title: Before referring a gifted child for ADD/ADHD evaluation Citation: Copyright © 1996 Sharon Lind. Reprinted with the permission of the author.
Author: Sharon Lind Online since: August 2002

Noget mere læsning:

Artikel: Misdiagnosis and dual diagnosis of gifted children

Bog: Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, Bipolar, OCD, Asperger's, Depression, and Other Disorders

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.