mandag den 25. juni 2012

Inklusions- og eksklusionsprocesser i sociale sammenhænge - 2011


----------------------> GENIALT!
Lige det vi mangler ...

The costs of special education must be reduced via the development of normal education to encompass more pupils. There are many prerequisites for this to happen, and it requires the cooperation of many actors at all levels in society.

At the societal level changes in attitudes and culture are needed. The conditions of child families must be prioritized, and the quality of day care institutions is decisive.


At the school level structural changes are needed to prevent the schools from producing more problematic pupil behavior.

It is also necessary to develop necessary teacher competences – including the special educational ones - at school level and municipal level.

It is especially important to focus on the teachers’ capacity to cooperate. School psychology is a central partner at all levels in the school system. – Bjarne Nielsen.
Kilde: http://www.skolepsykologi.dk/48--%C3%A5rgang-3--april-2011-Inklusions--og-eksklusionsprocesser-i-sociale-sammenh%C3%A6nge
--------------------> Så til 2009


Psykologer advarer mod at gå uden om PPR

Af: Henrik Stanek
Det vækker langt fra begejstring blandt psykologer, at det skal være muligt at henvise elever til specialundervisning i enkelte fag uden medvirken af PPR. De frygter for kvaliteten i tilbuddene til eleverne og ser også en fare for social slagside.
-------------------> Lige en paragraf apropo læs resten det er en god artikel som altid!
Dansk Psykolog Forening ser også en fare i, at den samme person, nemlig skolelederen, vurderer elevens behov og også skal prioritere tildelingen af skolens midler.
"Vi antager, at den enkelte skoleleder som udgangspunkt vil inddrage PPR, når det er nødvendigt. Men med decentralisering af midlerne vil der opstå situationer, hvor skolelederen vil være underlagt en økonomisk prioritering af helhedssynet på skolen. Her kan børn med særlige behov komme i anden række", skriver Rie Nielsen i høringssvaret. Kilde: http://www.folkeskolen.dk/55648/psykologer-advarer-mod-at-gaa-uden-om-ppr


 Gad vide om det reelt er skolelederen der 
KAN vurdere? 

Hvor kom deres kompetancer fra? Og hvor mange uddannelser har de fået i et siden de valgt jobbet?
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/skoletilbud-er-alt-afgrende.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.