fredag den 22. juni 2012

Kære Karen Hækkerup

Min Kommune har ikke handlet forkert - kommuner handler ikke forkert!
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/normal-0-21-false-false-false-da-x-none.html
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/kre-lsepsykologen.html
Kan en skoletilbud fejle?
 http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/skoletilbud-er-alt-afgrende.html


Dato: 11. maj 2012
1060 København K
Tlf. 3392 9300
Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 8. maj 2012følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 11 til L141.
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
DHO/ J.nr. 2011-7514
Spørgsmål nr. 11:”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. maj 2012 fra BenteAdolphsen, Mårslet, jf. L 141 - bilag 5.”
Svar:Hvis jeg har misforstået Bente Adolphsens holdning til, at samtykkekravet tilde børnefaglige undersøgelser efter servicelovens § 50 blev ophævet i for-bindelse med Barnets Reform, skal jeg beklage.

Det var ikke min mening at
give en forkert fremstilling af Bente Adolphsens holdning til spørgsmålet.Med hensyn til den sidste del af henvendelsen skriver Bente Adolphsen, atdet er vanskeligt at forstå begrundelsen for, at det skulle være nødvendigt atopretholde krav om behandling i børn og unge-udvalget i de øvrige situatio-ner, hvor kriteriet er, at der skal være ”åbenbarrisiko for alvorlig skade påbarnets sundhed eller udvikling”.


Samme kriterium anvendes også for anbringelse uden for hjemmet udensamtykke (SEL § 58) og undersøgelse uden for hjemmet uden samtykke(SEL § 51).Jeg synes, at der er væsentligt forskel på det at anbringe eller at foretage enbørnefaglig undersøgelse af et barn eller en ung tvangsmæssigt uden forhjemmet, måske over en længere periode, og så kortvarigt at få adgang tilfamiliens hjem for at påse forholdene i hjemmet.

Derfor synes jeg også, at
der er god mening i, at der er forskel på, hvem der er bemyndiget til at træffebeslutningerne.

Kære Karen Hækkerup

Jeg beder Dem om at høre båndoptagelser af denne person der har fået lov til at skaffe sig adgang til mit hjem som du har givet i "god mening". Personen, samt flere andre har groft tilsidesat lovgivningen som den er skrevet - og jeg som mor har ingen retssikkerhed. Lige nu har du uden at gøre det af ondt vilje givet Kommunen adgang til mit hjem, uden at jeg har vidner eller kan forsvare mig selv.

Den samme Kommune som overset deres tilsyns forpligtelser, Handicap Konventioner og min rettigheder igennem 2 lange år hvor jeg overlevede frem for at leve. Var det mening at borgere der koster knaster skulle gøres til Udsatte? Er prisen for en tvangsfjernelse at kommunen skal skjule svigt og at et unkompliceret handicappede barn koster 10 000kr mere end et udsat barn der er anbragt? Ja, jeg har regnet efter jvf. refusionsloven.

Hvorfor er der ikke regler for at Kommunen skal anvende fagpersoner der kender barnets adfærdsmøsnter jvf. en evt. handicap? Vel og mærke hvis dette er kendt? Hvorfor er det tilladt at opholdssteder anvender "interne skoler", "interne psykologer" - og har Kommunerne mulighed for at afdække om disse interne virksomheder tjener børnenes tarv?

Hvad er undskyldningen for at Kommunen fejl anbringer børn eller familier lever på almisser for at overleve når deres behov ikke kan anerkendes? Hvordan kan det være at uenighed jvf. barnets skoletilbud ender i en børnesag - vel og mærke hvor holdningen fra flere organisationer er at de ikke kan hjælpe familierne.

Er Ministren klar over at der er mennesker som misbruger loven, men at familierne ikke har en chance for at sige fra? I vores tilfælde er der grove "uregelmæssigheder" som ejg beder Ministeren at kigge på. F. eks. en skole der anvender førergreb som pædagogisk redskab og flere personale som ikke melder det omgående. Da sagen kom frem skulle Kommunen skjule dette - og alle kneb bruges.

Er det Ministerens vision at retssikkerheden fjernes og at plattenslager som afsløret får endnu flere penge? Det er grotesk at en person der lader som om de har en uddannelse tjener nemt 100 000 kr per anbragt barn og at det selvsamme barn ikek engang må få hjælpe af en psykolog, eller konsulent ifm. ordblindhed eller andet special pædagogisk behov.

Hvor er det lige stregen skal trækkes? Og hvornår er en skole eller og en Kommune inhabil i en sag om svigt. Forældrene er jo umyndiggjort bare det er en sag - da svigt skal afsløres koste det hvad det ville, men hvad nu hvis det går gjalt i systemet? Hvem hjælper forældrene så?

Mvh

En mor alene for børnenes skyldt.
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 22

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.