søndag den 17. juni 2012

Magtanvendelse og nedværdigende behandling

Det er forbudt at afstraffe, ydmyge, håne og nedværdige anbragte børn og unge både fysisk og psykisk. 

Nedværdigende behandling er fx,når et barn bliver skældt meget ud af medarbejderen eller en bestemt adfærd hos et barn bliver kommenteret og korrigeret igen og igen. Det kan også være, hvis medarbejdere konsekvent behandler eller omgås et barn negativt.

Læren var meget klar over han havde problemer, jeg var ikke klar over hendes metoder! Se selv ... så hvis dit barn ikke er halt normal hos en lærer vær på vagt. Børn bliver urolig eller ekstra stille med mennesker de er utrykke ved.

Uden læsestøtte - klarer sig med 2. klasses opgaver

sept/okt 2011


svineri - disgrace/mess ... very degrading term asfor schoolwork esp. in spec needs kids

Ser du ikke barnet keder sig?

Hvorfor fik han ikke opgaven forklaret nu hvor han slet ikke kunne læse pga ordblindhed?


Med læsestøtte nu på 5. klasse! Men stærk skoletrauma

jan 2012


Magtanvendelse og nedværdigende behandling

(bruger dette da kommunen betalt hans skole!)
 
Det er forbudt at afstraffe, ydmyge, håne og nedværdige anbragte børn og unge både fysisk og psykisk.
Magtanvendelser og behandlingen af børn og unge er en helt central del af tilsynet.

Det er ifølge § 1,stk. 2 i 'Bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet' forbudt at afstraffe, ydmyge, håne og nedværdige anbragte børn og unge både fysisk og psykisk.

Det kan ske indimellem, også selvom det ikke er hensigten. Fx kan børn og unge opfatte en behandling som nedværdigende, mens medarbejderne ser den som en hjælp til barnet. Der findes dog også det, der kaldes ’tilladt magtanvendelse’ i opholdssteder og døgninstitutioner.

Ydmygelse, hån og nedværdigende behandling kan finde sted, hvis pædagogen
  • har vanskeligheder med at bedømme sine egne handlinger eller/og
  • er kommet i en situation, hvor den pågældende ser barnet som en modstander.

Ydmygelse er fx, når et barn, der har tisset i sengen, selv skal vaske sit sengetøj og tøj dagen efter. Eller hvis barnet overhører, at det omtales overfor andre i negative vendinger.

Hån kan være hvis et barn bliver gjort til grin overfor andre børn af medarbejderen – eller hvis medarbejderen overhører hån mellem børn og ikke påtaler det.

Nedværdigende behandling er fx,når et barn bliver skældt meget ud af medarbejderen eller en bestemt adfærd hos et barn bliver kommenteret og korrigeret igen og igen. Det kan også være, hvis medarbejdere konsekvent behandler eller omgås et barn negativt.

Kilde: http://www.servicestyrelsen.dk/tilsyn/politiker/anbringelse-i-trygge-rammer/magtanvendelse-og-nedvaerdigende-behandling

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.