søndag den 24. juni 2012

Når kommunen lukker øjne, sjusser, skotter og senere styrer med magt igennem lov paragraffer

Ja, dette billede siger hvordan jeg har det i dag. En mor vurderet af kommunen, men har kommunen nu også været ærlige og saglige i deres udlægning? Det vil jeg afsløre i bloggen ... trin for trin ... så i dag starter jeg med sagen som det ses her og nu - kortfattet håber jeg, og ligger dokumentation ud som jeg kopier disse til både ankestyrelsen og ombudsmanden. Jeg kender også paragrafferne - det er en ulempe Odense Kommune havde overset.

Først og fremmest vil jeg pointere at intentionen var et dialog og samarbejde da vi have konkrete planer med min datters skolefremtid. Planer lagt udefra det behov hun havde i efterår 2011, efter vi modvilligt valgt at begynde at lede efter "noget andet". Hun er optaget på en venteliste ved et Gymnasium, da hendes ansøgningen strandende da Odense Kommune ikke vejledt os jvf. at hun kun tage hendes eksamener som privatist.

Som i vil læse er vores intentioner og virkeligheden noget helt andet end man kan drømme om. Vi blev hurtig klar over at tingene ikke er som man tror det er dvs. kommunen har deres planlagte ideer og det er barnet som skal passe ind, gøre barnet ikke dette så sables forældrene på plads. Kommunen tager sig ret. Her prøver jeg at samle min datters histori, og vil længere ned samle min søns.

Sagerne er flettet meget sammen og jeg er i tvivl om det hele omhandler kommunens syn på min adfærd, frem for min børns behov. Det er min opfattelse at jeg handlede som jeg gjor i det given situation, og beder læseren at tage agt da lat ikke kan skrives på internet.

Og det som jeg kan skrive tager TID. Samlet set har jeg som mor svært ved at forstå hvorfor Kommune ikke ønsker et samarbejde med konsulenter og psykologer som har kendskab til det special pædagogisk behov min børn nu engang har. Men det kom ikke bag på mig, denne gang kan jeg bare dokumentere sagen noget bedre end i 2007, 2008, 2009, 2010 ... til den var lukket den 21. juni 2011.

Jeg fik da langt om længe en af kommunens ansatte til at indrømme vores børnesag var genåbnet ved underretninger fra skolen i september 2011. Så, endeligt er jeg klar over det. Dialog møderne var bare planlagt jvf. kommunens behov. Jeg har siden oktober forsøgt at få alt på skrift men det er ikke så let som man ville tro. Jeg kan forsikrer læseren at Kommunen i den grad handler i blinde, overvåger borger elektronisk og bruger oplysningerne for at fremme Kommunens sag. Barnet, ja børnene de er bare brikker som flyttes med jvf. det kommunen finder passende (mest økonomisk!)

24. juni - kommunen planlægger børnesamtaler udenom børnenes bisidder, tydeligvis med varsel der er så kort at det ikke kan indfries. Pludseligt er vores socialrådgiver udskiftet, uden at jeg ved hvorfor - det er nu 3. gang! Kommunens brev kan læses her
21. juni - kommunen skriver, vel og mærke et år efter at børnesagen var lukket, uden at jeg "officielt" ved den er genåbnet "vurderet nødvendigt at aflægge uanmeldt besøg ift. at sikre børnenes ret til at blive hørt ifm. sagsbehandlingen" kommunen skriver også at  "da du har modarbejdet, at en vurdering af dine børns støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger" Kommunens brev og mit svar kan læses her

29 maj - flere emails viser at kommunen har ikke pigens psykolog rapporter ... noget af et sjov mail der tog 1½ måned at besvare kan læses her

5. maj - jeg får tilsendt en kopi af den anonym underretning kommunen fik i april som omhandler et persons syn på mig, der er leder i kommunen, som har børn i en skole jeg har anmeldt, en person som kan "vurdere" ... aj, hvor kommunalt anlagt er den ukendte, usynlige person? Underretningen kan læses her

27. april - kommunen aflyser planlagt samtale/møde til den 30. april hvor der var bisidder, advokat mm. til rådighe. Samtalen var planlagt...

26. april - kommunen får en anonym underretning, sjovt sjovt nok samme dag jeg udveksler meninger med en person som mener at hendes navn var misbrugt jvf. identitets tyveri til lignede året forinden, sagen kan læses her underretningen fra dengang som blev anvendt af kommunen trods frisk psykolog rapporter (linket kommer!)

12. april Konkret ansøgningen, hvor jeg vælger at samle op da jeg ingen svar kan få siden august kan læses her

12. januar Rådkvindens svar, kan læses her,  sendes dermed af Chefsekretæren til flere afdelinger i Odense Kommune. Det skete ikke kun en gang så det kan ikke tilliges en tastefejl. Så, så vidt jeg regnede det ud var vores sag behandlet INTERNT her er en list af personernes stillingsbetegnelser:

- Børn- og Familiechef,
 
- Skolechef, 
- Ekspeditionssekretær i Børn- og Familieafdelingen, har også tit kontakt med utilfredse borgere.
- Kontaktpersonen på Odense Kommunes hjemmeside til Skoleafdelingen
- Overassistent Odense Kommune

- Herudover mener jeg at min socialrådgiver, hendes leder, PPRs leder og vores psykolog ... også fik den? Men jeg ved det ikke ...

13. oktober Skolen anvender førergreb som pædagogisk redskab, læs sagen her

22. august 2011 - Jeg undersøger hvilke tilbud kommunen har og det resultere i at jeg indkaldes til et møde med PPRs ledelse og Kommunens pædagogisk ledelse og en konsulent af ukendt område. Jeg fik 1 times varsel! Jeg var presset og naiv nok til at tage til mødet ALENE. Dog ikke stupid nok at glem min båndoptager. Mødets referat kan læses, bemærk mødet varede 59 minutter og meget er undladt referatet, her

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.