torsdag den 7. juni 2012

Når man ikke vil høre skal man føle - FALSK underretningObservere lige indlæg af 26. april hvor jeg ADVARES og der gives undskyldninger ... HVORFOR vil forældre ind i Mentiqa underette ANONYMT? Jeg tror det er DYBT ulovligt at sætte deres navn på sociale medier ved underetninger ... lige så DYBT ulovligt er det at indgive FALSKE påstande. Troede lige jeg var fri for galskaben da jeg blev kontakted få dage inden jeg fik besked om dette men niksen det var en advarsel http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/04/falsk-underretningen-som-fik-mig.html

Men åbentbart IKKE.


Det kan jo være ubehageligt for anmelderen, hvis anmeldelsen af forskellige grunde ikke fører til, at den anmeldte straffes. Som udgangspunkt rejses sigtelser for falsk anklage, injurier eller lignende alene mod de personer, der f.eks. anmelder overgreb, som de med sikkerhed ved ikke har fundet sted. Men de slipper fordi kommunerne ikke registrer IP adresser, telefon nummer osv. Heldigvis forsvinder disse ting aldrig og man har 5 år at få gravet beviserne frem.

Men hvorfor når der er problemer med et barn skal det andet barn trækkes ind i sagen? Børn er forskelligt nu har kommunen saboteret meget, men jeg er GAL over barnets skolegang lider under det her "underretnings kult" og den sagsbehandling der stammer fra det. SJOVT nok linker jeg til mails som tiden går hvor i et år har ansøgt om ydelser jeg ikke kan få afsalg på. Den seneste svar var at KOMMUNEN ikke pt. kan svare mig - der var gået over en måned!!

Men tid kan bruges på at sagsbehandle tyraniske menneskers HÆVN aktioner. Sikkert derfor der ikek er tid til at løse problemer og en krig bruges til at BEVISE at der er en socialsag.

JEG er TRÆT af det ... nu har jeg FÅET NOK. Nu har jeg politianmeldt begge skrivelser og burde nok havde gjort det med alle det løse påstande der skabt min socialsag.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.