lørdag den 23. juni 2012

Noget positivt: Tid til matriarq nø(r)dskol som afholdes på Syddansk UniversitetI morgen er det igen tid til Søndagsskolen men Tina Refning og Kim Olsen. Tina og Kim oprettet denne søndagsskole eftersom vi, forældre såvel børn, tiggede dem om at fortsætte. Vi er bare heldige at de er to ildsjæle som de nu engang er. Så, derfor har vi, takket til deres velvilje, været til Søndagskole ved Syddansk Universitet, som stillede lokaler til rådighed, i et halvt år.
Se: http://matriarq.dk/pss.html


Programmet ændres lidt i morgen. Der er et foredrag til de voksne er fra kl 13.30 til 16.00 for 100kr. Foredraget er en slags "back to basics":

"Højt begavet  - fup og fakta -

om børn og voksne med særlige forudsætninger" 

 

Der vil blive gennemgået emner som: 

- intelligensteorier,
- asynkron udvikling, 
- perfektionisme og underpræstation. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Før børnene er der som vanlig en oplevelse med Kim. 

Tid og holdopdeling til børnene:

Kl. 11:00 - 13:00 De yngste (5-7 år)     
Danmarkshistorie på to timer

Kl. 13:30 - 15:30 De mellemste (8-11 år) 
Danmarks skabelse, fra vinkingetiden til viral markedsføring

Kl. 16:00 - 18:00 De ældste (12-16 år)    
Og i øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges. Skabelse og destruktion


Som de andre gange er Kim i lokale U73 og Tina er i U74. 
Du skal find indgang H, omme ved siden af svømmehallen da alt ellers er lukket. 
Bus 41 kører en gang i timen, 20 minutter over fra banegården! 
Det tager ca. 20 minutter.
 
Gruppen fortsætter i Odense efter sommerferien og fra august starter
Tina og Kim op med deres weekend arrangementer i Slagelse og København.
Planen er hvis der er andre som vil at de udvider til enten Kolding eller Vejle.

Kontakt dem på: sondagsskole@matriarq2.dk 
(fjern 2 tallet i mail adressen! Så virker den)
 
*Prisen pr. gang er kr. 100 pr. person uanset alder. Pengene kan betales kontant på dagen eller via Sydbank 6810 - 000 13 54 204.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.