onsdag den 20. juni 2012

Nomadefamilier - Betina Post siger det selv ..
Eller det kan gå hen og blive en stor stressfaktor, fordi socialrådgiverne ikke har en kinamands chance for at afdække om flytningen er en, man skal være bekymret for eller en, der bare er helt fornuftig og helt almindelig, siger Bettina Post http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/06/20/142630.htm

Som mor ved jeg alt om "stress faktoren" ved at anklages. Se jeg står i en situation hvor min nuværende kommune anklagede mig for at være nomademor!


Ved at undlade "årsagerne" til at vi flyttede:

-  til Aalborg (pga. videruddannelse efter afslag om hjælp til en revalidering i Århus, en ulovlig afslag da jeg ringede og de skrev en linies afvising uden at undersøge at jeg reelt havde behov for et job uden vagter. Det trådt min fagforeningen til og bevilliget transportgodtgørelse så jeg kun kom videre)
- Fra Ghettoen til kollegiet (der er ligesom ventelister, og en interne liste så det blev til 2 flytninger 100 meter i mellem sikke en nomadeflytning som Odenses rådgiver beskrev)
- og senere til Hadsten (pga. barnets skolebehov idet Aalborg Kommune ikke kunne/VILLE løse opgaven som kostede mig min uddannelse)
- og senere til Odense (pga.skolen i Hadsten gik konkurs og Kommunen senere ikke kunne løse opgaven og barnet led overlast)
- spændende om vi flytter igen og hvad grundlaget er for dette (jeg vil vove at sige dårlig sagsbehandling og to børn der led overlast ... men som før flytter jeg ikke uden at indrage Kommunen, så det er den dag i dag SÆRT at Odense Kommune prøvede at fremstille mig som Nomademor!)

Kommunen fik an anonym tip af en jeg ikke havde set i et par år. En der samme dag jeg skriver noget på internet vælger at kontakte kommunen, anonymt. Det var denne gang ikke helt anonym, da tipperens RIGTIGE email ved fejl kom med. Det jeg finder sært er at tipperen først to år senere forklarede at hendes identitet var STJÅLET - hvorfor ventede h*n 2 år? - ja, hvorfor vent hvis du vidste at jeg blev involveret i denne rette åbenlys kriminel handling? Når tipperen udmærkede vidste vi fik en kæmpe socialsag ... det giver ingen mening.

Men jeg havde hellere ikke en kinamands chance at forklar jeg ikke løj - Kommunen skulle jo undersøge ALT. Jeg kom til møderne, afleverede alt der kunne være relevante. Måtte vente på journalnotater da dem kunne jeg først få når kommunen var færdige. Men jeg fandt da ud af at kommunen undersøger uden at bruge fagfolk eller at ansætte fagfolk som stiles en anbringelse i udsigt til firmaets datter selskab. Jeg er rystet! MEN det som virkelig undrer mig at i dag, igen først nogle år senere, så opdager jeg at Odense Kommune IKKE har mine børns psykolog rapporter! Rapporter vores gammel kommune selv udarbejdet og nogle rapporter jeg selv fik gennemset ved at betale en privat psykolog. Se, det var sådan at vores anonyme tipper (med stjålen identitet) beskrev nogle ting som en PPR psykolog rapport med det samme kunne modbevise - derfor afleverede jeg disse rapporter til Odense Kommune i sin tid!

Nu spørger jeg bare:
Hvordan, og med hvilke formål havde Odense Kommune udarbejdet den §50 undersøgelse de lavede i perioden 1. maj 2010 til 21. juni 2011 (Bemærk, den bør jvf. Socialloven laves inden for 4 måneder og måtte forlænges hvis der var vægtige grunde!)


Men jeg spørger også meget uforstående hvorfor: Børn og Unge afdelingen fik min læge journaler via jobcentret. Hvad var deres plan med min læge journaler - og hvorfor udleverede jobcentret disse til Børn og Unge afdelingen? Og ikke mindst hvorfor de trak Cpr registret og skrev "usikkerhed" om min bolig forhold. Jeg tilbagehold aldrig indformation ... men de gransket CPR registret?

Den dag hvor jeg har beviser at den person havde lavede falsk underretningen der er jeg uforstående overfor at Kommunen ikke politianmeldt personen. Jeg er dybt rystet over det konsekvenser underretninger kan have og det tidsperspektiv det tager før disse af eller bekræftes. Især jvf. det h*n skrev og det beviser der lå i vores "akter" at h*n skrev falske påstande. Jeg tog skridtet og talte med politiet, men kunne ikke hjælpes (Stigma som socialtilfælde vægter højere end ens retssikkerhed, men reelt var der ikke beviser nok). Nu har jeg langt om længe igen anmeldt det - men er uforstående overfor hvordan Kommunen kan "lade vigtige psykolog rapporter forsvinde" og bruge en så åbenlys falsk underretning i deres §50. Hvor er kommunens faglighed ... det spørger jeg om i dag.

Se, udover at jeg flyttede havde jeg allerede taget kontakt til Odense Kommune dagen EFTER Mentiqa Hadsten lukkede, et helt år inden vi flyttede,  for at få en vejledning til hvordan vi kunne "flyttes". Faktisk har jeg det i Farvskov Kommunens håndskrevende referater ... hvordan sagen i Farvskov blev en akut børnesag ved jeg, men det er ikke skrevet i vores journaler. Hverken af Farvskov eller Odense. Odense afkortede min beskrivelse af mit barns forløb til et linie ... Det var en svigt jeg ikke mener skabte tillid - mon derfor alle har så travlt med at give sagen videre? Man afsløre da ikke kollegerne?

En ting er sikkert en IT system som omtalt i artiklen "Computerprogram spotter nomadefamilier"
kommer til at skabe en del mere arbejdspladser i Kommunerne og hverken socialrådgiver eller familier har en Kinamands chance for at finde frem til den ægte sandhed. Det kræver nemlig erfaring, overblik, systematik og gensidig tillid. Og opholdsstederne, ja der kommer lidt mere af en "cashflow" til dem! Penge som tages fra handicappede og trængte familier så der ikke er penge til at løse opgaverne i tide - gad vide hvem tør se dette galskab i øjnene. Men som jeg talte med en Politiker om i går, der blev vi enig om at fyres alle ulovlige opholdssteder så har vi ikke nok anbringelses pladser. Det varmer at der er en person som ser noget ikke helt hænger så godt sammen. Hvad skal der til før andre hopper med på bølgen?

Se der er familiens sandhed
Så er der socialrådgiverens version

Så er der FAKTA som kan skjules, men ikke for altid!
Så er der folk som ikke har overblik!
Så er der folk som efter sigende "bliver grebet af situationen"!
Så er der dem som skal skjule sagen!

Gad vide hvor børn er i denne histori? Hvad er deres behov ... og ser nogen det? Jeg kan forsikrer læseren at børnene er i klemme og deres behov er ikke tilgodeset - jeg gøre det jeg kan! Men jeg kan ikke bekæmpe manglende faglighed i et langsom system i tide til at børnene får det rette hjælp af FAGPERSONER.

Gad vide hvorfor Systemet ikke tillader at forældrene vælger fagpersoner - og især i vores tilfælde hvor der er gode grunde som at der kun er få fagpersoner der har kendskab til området!
Gad vide hvorfor Systemet selv kan vælge og vrage om de inkludere, lytter til eller notere fagpersoners meninger i børnesager - hvor mange børn med diagnoser lider nød pga. dette?
OBS jeg har gjort ankestyrelsen opmærksom på dette problem siden 2008!Cyberstalking, which is simply an extension of the physical form of stalking, is where the electronic mediums such as the Internet are used to pursue, harass or contact another in an unsolicited fashion. Most often, given the vast distances that the Internet spans, this behaviour will never manifest itself in the physical sense but this does not mean that the pursuit is any less distressing. There are a wide variety of means by which individuals may seek out and harass individuals even though they may not share the same geographic borders, and this may present a range of physical, emotional, and psychological consequences to the victim. http://ict-patana.wikispaces.com/Cyber+Stalking+ISSUES


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.