fredag den 8. juni 2012

Nota leverer ikke længere lydbøger på cd til ordblinde brugere

Fra juli 2012 skal du downloade eller streame lydbøger direkte fra Notas netbibliotek E17. Efter 2. juli tilbyder Nota nemlig udelukkende online-service til alle ordblinde brugere. Det betyder, at du ikke længere kan bestille lyd- og e-bøger på CD-rom.
Husk at du kan streame lydbøgerne fra E17 Mobil. Her får du adgang til over 18.000 lydbøger direkte fra mobilen.

Du kan se en vejledning til:

Download af lydbog til mp3 hér
Download af lydbog til iTunes hér
Streaming hér
E17 Mobil hér


Hvis du har spørgsmål i forbindelse med overgangen til Notas online-service, er du velkommen til at kontakte E17-Support på telefon 39 13 46 00 – tast 3.


Med venlig hilsen
Lene Harder

OKAY - hvad stiller man så op med barnet der ikke har fået IT hjælpemidler ... nu er han på andet år uden IT rygsæk. Når man læser lix 10 og ikke har en chance for at stream pga. manglede grej så er det skam ikke ret fedt. Nu skal jeg bare bruge lidt mere tid på opgaven SUUUK det var da lettere at have Cderne som han selv hentede.

Nu synes jeg det er en super god ide. Jeg håber bare at det penge som spares kan bruges på at skaffe billeder samt ord i bøgerne til ordblinde børn så de bruger deres kompetancer hele vejen rund. DAisy giver så fin en mulighed hvis programmet anvendes til indlæsning så kan den fremhæve det ord der læses ind - ordblinde kan sagtens lære at læse hvis de hjælpes i tide!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.