torsdag den 28. juni 2012

Orientering af parterne bl.a.om aktindsigt, journlanotater osv.

Jeg spørger bare hvor mange steder er det gjalt med? Og kan Odense Kommune være det bekendt? Jeg føler mig pludseligt ikke så alene mere ... men på den anden side føler jeg mig blotlagt uden at jeg har kontrol over oplysninger om mig, min børn eller hvor disse stammer fra. Kommunen får oplsyninger af private, meget ofte anonyme personer og så også internt. Det sjov i alt er kommunen sortere i oplysningerne og anvender ikke det til familiens fordel! Tværtimod.  http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/personlige-og-fortrolige-oplysninger.html


Og så aktindsigt og notatpligt. Kommunen har egne interne metoder og fører ALTID sagen så de står troværdig frem: Se denne  sjov metode jvf. §50 undersøgelser og notatligt her

MISFORSTÅ mig endeligt ikke - men det er sørme usagligt når en kommune skaffer sig adgang til så meget men justere deres afgørelser for at tilpasse deres behov og ikke familiens. Jeg håber at der straks laves lovgivning (det er jo lavet, måske skal jeg sige at der lovgives om at overholde loven!) hvor det er strafbart at lave sådanne nummer? (Set i lys af at §153 og §154 ikke bruges mere ... ) Som alle kan se er at reprimander ikke ændrer arbejdsgange ... de bliver ved. Hver sag er en i en lang kø af det samme og Kommunen vinder stort mod en enlig mor som alene skal kæmpe mod en hel stab af medarbejdere, medarbejdere der har både en uddannelse og erfaring i aktindsigt mm. Prøv se det sidste to paragraffer her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/tnk-dig-om-fr-du-bliver-whistleblower.html
Det internet mails jeg har ligges af gode grunde ikke ud på nettet - nu skal jeg bare finde frem til med hvilke begrundelse jeg kan få indsigt i hvor kommunen har skrevet om mig, og se om kommunen er ærlig nok og udlevere disse "mails". Deres IT afdeling må kunne finde frem til om sagsbehandlere har misbrugt deres beføjelser internt - det er nu nok noget datatilsynet må kunne vejlede mig om. Jeg har fået NOK!

Spørgsmål nr. S 1399:

”Hvordan forholder ministeren sig til rådmand for Arbejdsmarkedsudvalget iOdense Kommune, Peter Rahbek Juuls, forklaringer i Fyens Stiftstidende den 20.december 2011, i sagen om, at Odense Kommunes Beskæftigelsescenter nu gentagne gange har lækket personlige og fortrolige oplysninger om borgere til helt tilfældige mennesker?” Kilde: http://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s1399/svar/849494/1066619/index.htm

Datatilsynet kritiserer Odense Kommune

den 21. jun. 2012 15.40 Odense


"Odense Kommune har ikke været forsigtige nok med borgernes personlige oplysninger. Sådan lyder det i en kritik fra Datatilsynet.

Det drejer sig om tre konkrete tilfælde sidste efterår, hvor Odense Kommune kom til at lække fortrolige papirer med borgeres personlige oplysninger." Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/06/21/151626.htm


Ud over Datatilsynets kritik, vil der ikke ske yderligere i sagen. Instrukserne i kommunen er blevet skærpet, og beskæftigelseschef Michael Hein Petersen skriver i en pressemeddelse, at de har taget Datatilsynets kritik til efterretning.  Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/06/21/151626.htm

Kommunen har pligt til at oplyse forældrene og andre parter om retten til aktindsigt
og retten til gratis advokatbistand i visse sager.


Der er notatpligt, jf. offentlighedslovens § 6. Selv om loven ikke konkret angiver, at parterne har krav på aktindsigt, kan det være nødvendigt, at familien orienteres grundigt om de oplysninger, der ligger i sagen, samt om de overvejelser kommunen gør sig om eventuelt at indhente yderligere oplysninger og om kommunens eventuelle overvejelser om foranstaltninger.

Lovgivningen lægger stor vægt på, at familien medvirker aktivt til at problemerne løses. Det kan kun ske, hvis familien undervejs bliver gjort bekendt med kommunens overvejelser, og får mulighed for at komme med sine kommentarer og eventuelle rettelser til de oplysninger, der ligger i sagen.

Det er derfor også vigtigt, at kommunen underretter familien, hvis sagen skifter karakter fra en frivillig til en tvangsmæssig sag. Kilder: Servicelovens § 72, § 73 og § 75. og pdf fil her


29 . maj 2012

Hej Mor.Svarmail på din skrivelse/ ansøgning af 14. april , som du har sendt til tidligere sagsbehandler på sagen SSS, angående pigen.


Du ønsker opsamling af hvorfor sagsbehandler ønsker samtale med pigen. Som jeg tidligere mener, at have svaret dig, skal familien/børnene inddrages i sagsforløbet via samtaler/møder mm. Der stilles krav via loven om samtaler med børn, jf. serviceloven § 48.


Det er rigtig fint at pigen ønsker at hendes bisidder er med til samtale. Derfor afventer jeg fortsat din tilbagmelding på hvornår pigen bisidder kan være med i et møde/en samtale med pigen, i arbejdshverdage, i de arbejdstider, som jeg har oplyst i tidligere fremsendt mail. 


I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af konsulent og at udredning af Pigen yderligere foretages  af psykolog der har kendskab til området og barnet, vil ikke kunne blive taget stilling til pt. En vurdering på betalingen eller yderligere udredning, vil kunne finde sted efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, iht. serviceloven § 50, hvor der opsamles på barnet særlige behov for støtte, herefter udarbejdelse af handleplan med de konkrete mål for barnet, jf. serviceloven 140.  (Jup, det er nemlig ikke lovligt at Kommunen IKKE har en handleplan ... den er sådanset 2 år forsinket på begge børn)


Så udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse via samarbejde med dig, samtale med dig og samtale med børnene, inden der træffes beslutning, herunder beslutning om foranstaltninger og indsatser i jeres familie.  (Jup, jeg nægtede en dialog med en skole der bruger sær pædagogik i oktober så nu er det os der skal gribes ind overfor? Vel og mærke en skole jeg ansøgt om, som kommunen betalte og skulle føre tilsyn med jvf. det pædagogisk indsats og personales kvalifikationer. Links til min ansøgning, kommunens godkendelse, og skolens udtalelser kommer.)
Der findes ikke i børnesagen om pigen 2 psykolog rapporter fra hhv. jjj og fff. Der er heller ikke kopier af dem. De kan muligvis findes i PPR afdelingen, hvorfor jeg vil sende forespørgsel dertil, om de foreligger hos dem.  (Sært da disse var beviser IMOD den falsk underretning af juni 2010, som blev brugt i vores §50 undersøgelse, en som i dag også er politi anmeldt)


Der findes heller ikke dokmentation i sagen ang. pigens støttetimer mm. i børnesagen. Igen de findes muligvis i skoleafdelingen. 


Her ud over ønsker du kopi af grundlaget for betaling af pigen skolegang på Mentiqa Odense. Den findes ikke i børnesagen. Jeg sender igen forespørgsel ang. det til PPR/ skoleafdelingen og vender tilbage til dig.  (jup, har forsøgt at få det i over et års tid og synes ikke der står meget i PPRs journaler, også meget vigtig POINTE er at vi flyttet hertil for det tilbud men Familie afdelingen fasthold link følger)


Hermed oplyses også, at der ikke findes en økonomisk bilag i pigen sage. Der er ikke økonomi i pigen sag, idet der ikke har været i værksat foranstaltninger via børne- og ungerådgivningen. Hvis du mener skolebetalingen, vil jeg som omtalt i mailen, sende forespørgsel til PPR/skoleafdelingen om det og vende tilbage til dig.  (Ja, er godt klar over det da vi jo kun har kæmpet siden 2007 for at hun udredes jvf. dysgrafia, som jeg vel og mærke forklaret meget nøje i 2010. Mmm en anden ting er de ville have hende udredt jvf. §51 da jeg nægtede en forældre evne undersøgelse - en link til deres grundlag følger her)
I forhold til aktindsigt vil jeg oplyse, at der er senest fremsendt aktindsigt til dig pr. 05-01-2012 angående begge børnesagerne med alt hvad begge sager indholder af dokumenter, sagliste mm. Der foreligger ikke andre sagsakter i sagen angående pigens efter den 05-01-2012, som du ikke har. Det der er modtaget efter den 05-01-2012 i pigen sag er mails fra dig og til dig, som du allerede har. (Journal notater, telfon opkald hjemme til mig, opkaldt til skolen, opkald fra skolen, samtaler med andre afdelinger, emails til min jobkonsulent ... hvordan hænger det sammen?)
Jeg henviser ellers til min mail af den 14-05-2012 og afventer dit samarbejde omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser angående børnene, ved samtaler med jer. (Mit samarbejde? Uhm - jeg henviser lige til min klage i januar, møder i august, ubesvaret emails, afvisning fra UUO samt PPR, uforståelige visitationer uden at vi deltog. Ændringer af kurs uden at vi ved hvorfor. Nå, så er der også at kommunen aflyser møder og ikke npr vi insister levere afgørelser dvs. siden december. Links følger ... )


Afventer fortsat tilbagmelding ang. deltagelse af bisidder og hvornår bisidder kan.  (Jup, det koster knaster men alene med Odense Kommune: ALDRIG igen)


evt. spørgsmål kan jeg kontaktes på nedenstående tlf. eller mail.
Venlig hilsen
socialrådgiver


Hov, hvorfor føres der ikke journaler i Odense Kommune? Alle psykolog rapporter var afleveret af mig til vore socialrådgiver som for øvrigt også havde kopier (hvor hun fik dem fra vides ikke ... at de er fortrolige har ingen betydning!) Jeg har flere mails vedr. aktindsigt der ikke er muligt at få f. eks i 2010-2011 lavede kommunen en §50 rapport hvor journalens notater først blev givet mig da rapporten var færdig dvs. 44 sider af akter der ikke kunne rettes jvf. at sagen var tilspidset. Den 27. april 2011 afgav jeg alle kommentar jeg kunne nå i en time, siden da bedt jeg at disse tilføjes vores journaler uden succes. Som jeg ligger ting ud vil jeg link hertil for at bevise min påstande. Den 4. jan. 2012
Kære Mor.


Angående nedenstående mail modtaget fra dig. Du har efter ansøgninger om aktindsigt, modtaget alle akter i dine børns sager. Der er ingen akter i sagerne, der er udtaget fra aktindsigt. Aktindsigt er fremsendt fra sagsopstart i midten af maj 2010 og frem til den 15-07-10 + sagsakter fra Favrskov Kommune. (Jup, interkommunale underretninger så sendes alt videre også fortrolige oplysningerne. Skægt nok fra ALLE afdelinger - det inkludere jobcentret, børn og unge - ALT.

Tavshedspligt har ingen grænser når det omhandler børnesager. Der er klare regler om dette, men disse anvendes ikke! Nu har jeg altid været ærlig - problemet er alle det sjove fejl der har sniget sig ind - for ikke at nævne anklager og mistanker om min status som enlig moar, flytte begrundelser osv. Manglende oplysninger om min helbred og klassifikation at jeg er MATCH 4 dvs. en gruppe for misbruger mm. hvordan klassificeret de mig udenom min læge? Og indforstået vil jeg ikke vide hvordan det påvirker ens børnesag. Jeg har ikke glemt jeg mistede 2 uddannelse pga. for mange møder med barnets socialrådgiver og kommunen dvs. faktisk var jeg optaget til kl 10 men alt skulle forgå inden kl 10 - sjove metoder for at forældrene skal vælge kontanthjælp! Socialloven har klare regler ...

Gad vide om det var Favrskov eller Odense som misbrugt Cpr registret? Jeg ved Odense fik nallerne ind i min læge journal via Jobcentret - men hvad med resten?
)


Herefter fremsendt akter fra den 15-07-10 og frem til den 16-12-10. Seneste aktindsigt fremsendt fra den 16-12-10 og frem til 14-12-2011. (Hov, datoerne passer ikke med det hun skriver ... aktindsigt en gang om året - ja det tager sind mand at få akter ud af Odense Kommune!  )Yderligere aktuelle akter i sagerne, er mails fra dig, samt opmærksomhedsskemaerne modtaget fra skolen efter anmodning, som du også har modaget fra skolen. (Ja, men jeg vil have JERES kopier ... jeg har opdaget at der ligger lige lidt mere i kommunikation mellem partere ... jeg VIL have alt kommunikation. SLUT. Det er ikke god forvaltningsskik når Kommunen ikke journalføre oplysningerne ... og der kommer sær oplysnigner frem som sagen vokser - jvf. interne emails mellem afdelinger, skoler osv.)Venlig hilsen
socialrådgiver

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.