fredag den 22. juni 2012

På grund af manglende frekventering af skoletilbud i en længere periode

Svar på mail af d.21.06.12Odense kommune, Børn- og familieafdelingen, vil fortsat gerne forsøge at etablere et samarbejde med dig og vi vil igen fremsende dig et forslag til en dato inden for de næste 14. dage, hvor vi kan afholde børnesamtaler ifm. udarbejdelse af § 50 undersøgelserne og hvor børnene kan have bisidder med. Du vil modtage en dato fra socialrådgiver lll.

På baggrund af at det ikke har været muligt for os at etablere et samarbejde med dig vedr. dine børn og at det ligeledes heller ikke har været muligt for os at indhente nødvendige oplysninger vedr. børnenes trivsel fra skole på grund af manglende frekventering af skoletilbud i en længere periode, er det vurderet nødvendigt at aflægge uanmeldt besøg ift. at sikre børnenes ret til at blive hørt ifm. sagsbehandlingen.


Din anmodning om at Ankestyrelsen kigger på sagen er som oplyst fremsendt d. 21.06.12.


Du modtager snarest muligt en dato vedr. børnesamtaler. Hvis du har konkrete datoer, hvor du ønsker samtalerne afholdt bedes du fremsende disse til socialrådgiver lll d.d. For en god ordens skyld skal det oplyses at samtalerne skal ligge i hverdagen.


Med venlig hilsen

Odense Kommune er vist noget glemsom vedr. grundlaget for at min børn ikke er i skole, og grundlaget for at jeg hjemmeunderviser samt deres sagsbehandling ifm. med mit barns ordblindhed. Herudover har jeg ikke glemt tidligere børnesamtaler - samtaler som ingen fik referater af og som Odense Kommune vurderede til at min børn var instrueret!

Det er da dejligt at opleve at Kommunen ALDRIG begår fejl og selv skriver journal notater tilpasset deres egen behov ... barnet har intet at skulle have sagt, hverken via forældrene eller fagpersoner.

For jer som ikke ved hvor sagen startede forslår jeg at I læser følgende: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html

Og holde i mente at Odense Kommune har en hel juridisk stab mod mig som mor. samt de har loven på deres side takket "misbrugssager". Desværre er der ingen lovgivning eller juridiske muligheder for forældrene hvis deres børn udsættes for "svigt" eller "fysisk og psykisk" vold i skoletiden - hellere ikke i tilbud kommunen selv finansiere og selv har tilsynspligt med. Ofte, tilsyn som har svigtet i sager hvor kommunen har et ansvar. Det er op til forældrene at forhandle med Kommunen og det er kommunen som vælger løsningen. Og igen, som set før, helt udenom fagpersoner og udenom hvad fagpersoner mener der er bedst for barnet.

Odense Kommune vælger at fokusere på at jeg råbt ad min udlejer efter flere måneders press. Jeg råbt at jeg er træt af at blive behandlet på den her måde og handlede i affekt dvs. gjor min udlejer på en grov måde opmærksomme på hvad vi udsattes for ... min udlejer blev forskrækket og kan ikke tro på at sådan noget kan ske i Odense.

Jeg beskytter min børn mod flere fejlbehandling af det organ som "burde" sørge for at de får en værdig skolegang, men muligheder så de kan gennemføre en skolegang. I sagen har jeg oplevet magtanvendelse, falske journal notater, manglende faglig indsats dvs. social rådgiveren ignorerede psykolog rapporter, nægtede at involvere fagpersoner osv. Men det værste af alt er at Kommunen valgt at ikke undersøge underretninger om børns skolegang af flere personer. Jeg havde ikke meget at skulle have sagt da jeg havde lige fået vores socialsag lukket og ikke har et arbejde. Men hvad med alle de andre?

Sagen er politianmeldt, men Politiet skal også samarbejde med Kommune så ganske enkelt er det meget kompliceret at være mellem alle der har hver deres interesse. En ting er sikkert jeg har selv skulle skaffe beviser, selv skulle overleve - indtil nu har Odense Kommune kun fralagt sig deres ansvar ... og det trods beviser for der havde sket mit barn noget i skolen. Odense Kommunes krumspring at fokusere på mig efter jeg handlede i affekt er dybt grænse overskridende for da jeg bedt om akut hjælp så blev psykologen grebet af situationen hvor hun skrev urigtige notater. Siden da oplevede jeg at tilsynet er ikke eksisterende og at Kommunen passer egne interesser frem for mit barns ... hvordan få familier hjælp hvis Kommunen er deres modstander?

Jeg mener at Odense Kommune er inhabil jvf. vores sag da de selv har en del "fejl" som skal skjules og det kan kun skjules ved at min børn anbringes eller jeg vælger at forti sandheden. Det mener jeg er embedsmisbrug. Idet jeg ikke vil anklages for at "hænge" medarbejdere ud på nettet har jeg valgt ikke at oplyse deres navne - men måske burde der være mere åbenhed i sådanne sager så forældrene kan se de ikke er alene. Jeg ved via avisen og mit eget research at jeg ikke er den første person der bliver behandlet på denne måde. 

Jeg har siden sommerferien 2011 søgt andre placeringer til min børn hvor Odense Kommune ikke har været imodekommende. De skrev journalnotaterne - men jeg optog vores samtaler. Jeg er en person mod mange ... og er advarede af flere at Kommunen har loven på deres side. Men hvornpr er en Kommune inhabil i en sag om svigt? Gælder forvaltningens regler kun for forældrene? Er det kun borger der er kriminelle - hvad hvis almindelige borger ikke kan spark en dør ind til kommunen ... hvad sker der så?

Min sag er kompleks og jeg er træt ... men opgiver IKKE. Jeg begår også fejl, men er af person ikke den slags som ikke indser min fejl. Selv om andre mener min handlinger er stupid - så vil jeg spørge dem hvad andet valg har jeg?


Kommunen gøre deres arbejde, efter lovens paragraffer men hvor var kommunen da min børn oplevede skolevold? http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.