fredag den 8. juni 2012

REFUSIONSLOV ... bakker ikke op om forbyggelse kun behandling!Da amterne blev nedlagt blev alle lovet en masse. Samtidig fik kommunerne mere selvstyre i at forvalte pengene. Problemet er der er visse huller, huller som skaber et penge strøm til det forkerte hænder fremfor at styrke vores samfund. Se selv serviceloven og hvad private aktører TJENER

Et anbragt barn koster samfundet ca. 106 000kr om måneden på et opholdssted og op til 38 000 per plejemor men idet kommunen kan få pengene igen så betyder det ikke så meget. Refusion medregner ALLE udgifter dvs udover plejemor eller opholdssted alle udgifter til PPR, socialrådgivning samt penge forældre mister i børnetilskud. Kommunen betaler i den sidste ende 20-50 000 kr - langt under det ville koste at levere en indsats af eget lomme.

Det er kun KOMMUNEN som vælger tilbudet og ofte ikke udefra det forældrenes ønsker trods bestemmelser om samarbejde. Der er ingen regler for "kvalifikationer" eller "erfaring" dvs. en psykolog er en psykolog MEN det er almen viden at psykologer har kompetancer som ikke kan dække alt i faget!

Et barn/familie der skal have special pædagogisk støtte i en specialklasse koster 50 000 om månenden en opholdssted meget mere. Her får kommunerne ikke noget tilskud MED mindre barnet er ANBRAGT!
Det er lidt skræmmende ... især da jeg helt klart blev afvist af PPR med den begrundelse at min familie havde en socialsag da vi ansøgt om hjælp, også dag sagen var lukket og vi vandt den afvist PPR os. Og jeg kan i forvejen se at ankestyrelsen ikke er opmærksom på hvor meget viden om et specifik område betyder derfor gruer jeg for fremtiden ... jeg opdagede at ast ikke helt er med på at forbygge en anbringelse og at ombudsmanden siger de skal sikre fagpersonerne via Amysagen og AST siger de har tillid til at kommunen har sikret fagpersoner jvf principafgørelse 159-12 ... det er ingenmandsland og ingen har ansvar mens det tager år at kæmpe imod uden dokumenter eller adgang til fagpersoner som kan modsige kommunen. Børnene ses oftest når skaden er sket og de har været anbragt ... der er sjælden dokumentation fra inden en anbringelse eller barnets niveau efter en indsats. Kommunen tester og udreder ikke når det kan modsige en anbrignelse og bevise at indsatsen virkede!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.