fredag den 15. juni 2012

Så kom socialrådgiveren igen med en ny kollega
Sjovt, da jeg meldt uregelmæssigheder på vores børns skole så jeg ikke skyggen af Kommunen. Ingen dukkede op på deres skole ... men tilsyn blev varslet med flere måneder! Jeg kun hellere ej få besøg af dem jvf. hjælpemidler osv til min søn eller udredninger som tog flere år at skaffe - det er ikke iværksat men i august vil kommunen have "nye, andre" unavngivet undersøgelser ... lige da barnet oplever vold og trauma. SMART!!! Hvad var det nu kommunen ville med dette helt uden konsulenter, psykologer der kendte os?

Nå, men igen fastholder socialrådgiveren at hun bare gøre sit arbejde dvs. vil tale med mig om en underretning endnu en der vil ahve os set nærmere på da det gik op for dem de har en "socialtilfælde" boende. Sjovt, der var igen intet i vejen da barnet manglede hjælp jvf. skolen men tanken om svigt i hjemmet uhadada SUPER ... sjovt nok denne gang med usynlige vidner. Men nu har jeg lært som enlig mor og social tilfælde er ALT jeg siger "løgn" og stress tolkes til at være psykisk sygdom, samt at systemet ALDRIG svigter.

Ja, ikke engang min udlejer troede at det vi har oplevet er sandt ... hun mener jeg er kuldeskør og tror virkeligt at jeg er bussemanden der opfinder alt dette i denne blog. Jeg må sige jeg er skide dygtige at iscenesatte alt!

Hvorfor kommer kommunen når de hører "jeg" kalder min børn for "neger, perker osv,"? Hvor var kommunen da min børn blev slået i skole, mobbet med det samme ord osv.? HVORDAN kan det være at disse ting ikke skrives i deres journaler - flere års svigt lært mig at selv optage vores møder. Gad vide om det så vil høres?

F. eks. den sidste tilfælde hvor Kommunens psykolog undskylde med at hun blev grebet af situationen og derfor skrev "notater" som ikke kan genkendes ... jvf. 13. oktober 2011? En sag syltet siden da ... en sag hvor jeg hjemmeundervist barnet da jeg kunne se kommunen var ligeglad. Faktisk fik jeg en chance for at slipep helt for en sag hvis jeg selv var klog nok og forti sagen! Men en DIALOG med en skole der tillod vold er ikke min kop te. Vi kan jo se den slags ikke virker. MEN at kommunen LYVER for at skjule en sag er mig en gåde ... hvad får de ud af det andet end besværlige børn der skla have massive hjælp senere?

Hvordan kan det være at notatet jeg skrev om i går ikke indeholder ALT der blev talt om? Båndoptagelsen er en time lang. Og der fortæller jeg ALT. Hvor er tilsynet ... eller hvor blev den af da flere velansete fortalt om det samme ting til UVM?

Hvad giver Kommunen LOVHJEMMEL i hvad de skal fokuser på i en sag og hvornår er det bevidst fra deres side af at tvinge en familie mod at forti vold mm. indtil en familie bryder sammen eller andre bekymrede borger giver dem misforståelser de kan bruge til at skabe en sag?

Min børn var taget ud af skole af grunde der er velbeskrevet af mig til kommunen, men kommunen VÆLGER selv hvad de fokuser på - ganske lovligt mener kommunen. Som kommunen valgt ikke at notere - men bånd optagelser LYVER ikke. Sagen er langt om længe politianmeldt ... men det tog alt for lang tid da jeg ingen støtte fik og skulle kæmpe alene! For ikke at nævne tidligere trauma i sagen som er velbeskrevet af min egen læge, skole personale osv.

Desværre oplever jeg hvordan forældrer taber sager mod skoler og kommuner - og politiker ikke tager sager som disse ... eller retter sagt, de skrev i 2008 men de glemt der er lærer som tillader vold eller endda selv bruger vold:

Politikere: Vi accepterer ikke skolevold

Landets kommuner og skoler skal have bedre mulighed for at gribe ind over for de børn, der udøver vold mod lærere. Det mener Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Begge partier kræver øjeblikkeligt handling fra undervisningsminister Bertel Haarder (V), efter at en ny undersøgelse viser, at hver anden lærer på københavnske folkeskoler udsættes for vold eller trusler fra deres elever, når de passer deres arbejde.
- Der skal slås hårdt ned på volden, og vi skal bryde med den udprægede dialogkultur på skolerne. Eleverne skal vide, at deres handlinger har konsekvenser, siger DF's uddannelsesordfører, Martin Henriksen, i en pressemeddelelse.

Sanktionsmuligheder

Også Socialdemokraterne vil skærpe kommunernes sanktionsmulighederne.
- Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke kan gribe ind over for grov chikane og vold mod lærere, uden at der først skal iværksættes en samtale, advarsel, pålæg med mere, siger uddannelsesordfører Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.