fredag den 8. juni 2012

Skoletilbud er ALT afgørende 

Det rette tilbud gav ro og var 975 000kr billiger ... mon ikke det skla ses på?

Kan et barn snuble og brække armet april/mar 2010 eller få blå mærker 2012? Det kom ikke frem i kommunens udredning som tog flere år ... socialrådgivere vurderer selv hvad der skal skrives!
LYT dog Politiker jeres løsninger virker IKKE
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/lytte-med-pa-chritiansborg-kan-klart.html

Nogle måneder efter fuldstændig lærerskift

- nu siger de de ikke kan svare mig pt - men havde de haft den intention nogensinde?
Adfærdsændring barnet er aggresiv!!!

Efter et år i rette tilbud skoleår 2010/2011

Storsøster VELFUNGERENDE kommunen mener hun er i fare
To meget velkvalificerede personers opfattelse af det SAMME barn!
1. maj flygter vi til Odense som beviliger skolen efter 3 døgns sagsbehandling
(barnet havde 20 timers støtte, var ordblind og DYRT vi fandt friskole til 1395kr uden støtte!)


Efter et år i forkert tilbud skoleår 2009/2010Barnet går tilbage til det kommunale


Efter et år i rette tilbud skole år 2008/2009


Et børnehave forløb der krummer tær med isolation, vold, afstraffelse og kommunalsag

Links kommer!!

Storsøster inden Mentiqa uden differentiering trods 2 timer via PPR sat af til dette. Massiv Mobning overset i skolen ... læs noget af det her
Det rette tilbud gav ro og var 975 000kr billiger end det kommunen havde givet ... barnet stortrivedes ... hvorfor vil ingen anerkende dette? Hvad er problemet - at jeg er for ærlig? At vi ikke kan lide trusler og magt? PENGE?

Lyt dog ÆRLIGTALT til børnene de vil kunne fortælle hvordan sagen reelt var ... hvis socialrådgiveren tør skrive det børnene og moren har sagt og ikke kun det hun "vurderer". Hun skla jo skrive min kommentar men hvordan kan det være alt er væk?
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.