mandag den 25. juni 2012

Tænk dig om før du bliver whistleblower!


Dansk Socialrådgiver Foreningen yder konsulent hjælp til deres medlemmer inden de melder en sag sådan et socialrådgiveren får juridisk, samt støtte igennem hele sagsforløbet. Hvorfor siger de ikke fra?

Tænk dig om før du bliver whistleblower

Socialrådgiveren nr. 11, 4. maj 2009

Socialrådgivere skal blive bedre til at sige fra, når loven overtrædes. Omvendt skal man tænke sig godt om, før man går til medierne som whistleblower, for prisen kan være høj, siger jurist og lektor Bente Adolphsen, der selv har prøvet det. http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=2297


Kommunerne har pligt til at handle lovligt, og socialrådgivere og alle andre offentlige ansatte har pligt til at sige fra i forhold til ulovlig praksis. Får vi som offentligt ansatte en lovlig ordre, skal vi udføre den. Men situationen er præcis den modsatte, hvis der er tale om en ulovlig ordre. Så har vi en klar forpligtelse til at sige fra, og det er faktisk strafbart ikke at gøre det, fastslår hun – og henviser til straffelovens §156 og 157.

Se lige denne:

Skal vi give mor en dato for afholdelse af børnesamtaler inden for de næste 14. dage, hvor de har mulighed for bisiddere/advokat? Så viser vi fortsat velvilje ift. samarbejde og formålet er fortsat det samme, at få materiale til vores § 50 undersøgelse samt sikre at børnene sundhed og trivsel ikke er i fare. Jeg tror ikke det kan lade sig gøre og i så fald holder vi os til den oprindelige plan om uanmeldt besøg.

Ja det mener jeg vi skal - det er jo det hun ønsker og så har vi vist imødekommenhed og forsøg på samarbejde.

I forhold til det vi har sendt ved jeg ikke om det virker mærkeligt vi nu siger dette - men måske kan vi sende at vi ved gennemgang af sagen igen selvfølgelig gerne vil imødekomme en aftale hvor hun har mulighed for bla bla den ...


Er §50 undersøgelsen KOMMUNENS eller BARNETS???? Jeg tror der er nogen som er lidt i tvivl om deres "opgave" jvf. en socialsag ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.