onsdag den 18. januar 2012

UU nægter hjælp, nu håber vi på ventelist plads

Nu er det siden 31 oktober vi prøvet en anden skole der ikke fungerede da de ikke differentierede og jeg valgt at hjemmeundervise. Pigen kunne ikke gå op som privatist da kommunen nægtede at vejlede jvf. §14 i Folkeskoleloven og direkte afspørede alt. Men hvor der er huller fandt jeg dem og Gymnasium vil gerne give hende en chance ... MEEEEN igen de øsnker også at UUO er inde over, men UUO nægter ... tiden løber! UUO tilbud hende et plads i et kano projekt for skoletræt unger da jeg ringede og forklarede vores behov - ikke just den fremgangsmåde vi regnede med! Slet ikke når jeg troede at Kommunen forstået hendes psykolog rapporter og behov. Her er der tale om en Pige som aldrig har lavet ballade, som har dysgrafia og er særdeles velbegavet ... men stor mén pga. årelange mobning ... og dog vellidt og populær bland børn og voksne vi besøger. Ingen har noget negativt at sige og synes det er grotesk at hun skulle mobbes ...

Kære Mor
Tak for din e-mail. Ansøgningsfristen til landets gymnasier var den 15.marts, og vi havde flere ansøgere end vi kan optage. Derfor er optagelsen til mmm for næste skoleår lukket. Hvis pigen vil stå på venteliste til mmm, er I velkomne til at indsende en ansøgning.  Dog skal I vide, at der allerede på nuværende tidspunkt er ansøgere på venteliste til klasserne. 
Med venlig hilsen
Gymnasium


UU vejleders behjulpsomme svar da vi søgt hjælp: TVANG dvs. vi presses til at skifte skole til vores lokale skole eller selv betale en friskole

Kære Mor

Jeg har ikke på noget tidspunkt talt med omtalte læreren om din datter. Jeg var på Mentiqa i starten af januar, bl.a. for at tale med 8. årgang om introduktionskurser på ungdomsuddannelserne, og i den forbindelse nævnte skolelederen, at Pigen er indskrevet på Mentiqa, men ikke deltager i undervisningen. Der blev ikke talt yderligere om Pigen. (hun husker ikke alt ... der blev sagt! og skrevet, men sjov blev det da en anden social rådgiver som vi ikke kender pludseligt vidste alt! Og kunne se "barnet var tilmeldt"! Elektronisk overvågning for forældrenes fejl fremfor at løse et problem? Hvor langt må en kommune strække den ... )

UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn) skal vejlede unge om ungdomsuddannelserne. Der er tilknyttet en vejleder til alle folkeskoler og privatskoler.

Det er Odense Kommunes skoleafdelings opgave at finde et undervisningstilbud til Nicole.

Når Pigen deltager i et undervisningstilbud, er det muligt at benytte sig af UUO's vejledningsaktiviteter.

mvh.
Aftaler de ting i kuliserne ... alle børn i 8. klasse har ret til vejledning! Flere ...


Kære Mor.

Det viser sig at det er en fejl, at jeg har har sendt dig et kontaktbrev, idet pigen endnu ikke har opfyldt sin skolepligt på 9 års skolegang. Det vil sige, at min organisation (UUO) ikke skal tage sig af hende endnu. Jeg undskylder fejlen.

Jeg vil henvise dig til Odense Kommunes skoleafdeling. De kan hjælpe dig med at finde et passende skoletilbud til pigen. Hvis du oplever yderligere problemer, vil jeg anbefale dig at henvende dig til Odense Kommunes børn og ungeafdeling.


Mit SVAR


Kære UUO
I hvilke forbndelse har læren meldt at Pigen ikke er i skolen? Jeg vil informere dig at der er undervisningspligt - ikke skolepligt. Dvs. I Danmark er alle børn undervisningspligtige, men der er ikke skolepligt.
Så dvs. hun først skal til dig i 9. klasse. Hvad med det forløb hun er tillmeldt i 8. klasse? Jeg mener at vi var informeret om at der er et planlagt forløb. Jeg ønsker at få tid til at du kan fortælle mig hvilke muligheder der for et barn som Nicole hvor vi sammen kan vurdere om det mål hun har sat er gennemførbart.

Det er nu også et voldsomt brev du sendt hvis du ikke engang har set efter om hun hører til. Sådan en omgang system arbejde hvor man føler sig truet af hvad kommunen kan frem for at kommunen er der for at hjælpe var bare ikke rart at få. (I brevet stået der at min børnepenge tages fra mig med mindre hun OMGÅENDE møder op i en skoletilbud)
Odense Kommunes skoleafdeling har desværre ikke haft andet end vores lokale skole som tilbud og magtanvendelse hvis vi ikke acceptere dette.

Hvad finder kommunen så på?

Ja, luskede samtaler på tværs af afdelinger ... ulovligt
Visitation uden at involvere familien ... næppe lovligt

Gad vide hvordan barnet har det på nuværende tidspunkt imens hun fordøjer hendes socialsag for nu skal hun selv svare alt da hun er 15! Hun grædt som pisket da hun læst papir hvor hun ikke kunne genkende sig selv eller hendes familie. Men hvis hun skal tale men Børn og Unge eller Ankestyrelsen så skal hun ved havd der er skrevet ... ikekaf mig, men af hendes rar socialrådgiver!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.