søndag den 15. juli 2012

Ankestyrelsen vs Kommunen

The more laws and order are made prominent,
The more thieves and robbers there will be.
Lao-tzu, The Way of Lao-tzu
Chinese philosopher (604 BC - 531 BC)

Rapport om Ankestyrelsen spøger

Orientering 29. juni 2011 kl. 16:00 på P1
Hvis en kommune beslutter sig for at spare penge på det sociale område ved f.eks. slet ikke længere at anbringe børn over 15 år udenfor hjemmet - så er det i strid med den lovgivning, Folketinget har vedtaget.

Men det er ikke Folketinget - det er derimod Ankestyrelsen - der AFGØR, om kommunerne giver udsatte børn og handicappede den hjælp, loven giver dem ret til. Hvis en kommune ikke overholder loven, kan Ankestyrelsen pålægge den at rette ind - og punge ud.

Kommunerne har derfor de senere år set sig gal - ikke på lovgivningen - men på Ankestyrelsen, der håndhæver loven.

En af de mest afgørende slag om dansk socialpolitik, har de senere år været KLs kamp om, hvor meget Ankestyrelsen skal blande sig i, hvad kommunerne beslutter sig for at betale - og ikke betale - til udsatte børn og til handicappede.

Her i foråret har kampen bag kulisserne stået om en rapport om Ankestyrelsens arbejde. En rapport, som parterne har besluttet ikke skal offentliggøres.
 Imens vokser papir bunkerne. Ankestyrelsen afgøre ikke Principsagerne hurtige nok, de får flere og flere sager ... kommunerne handler og ofte ved de hvilke sager hurtigt skal lukkes uagtet omkostninger. Vi er opdraget til at overgive problemerne til Kommunen og det gøre vi ... 98% af befolkningen har reelt ikke brug for hjælp så deres syn på hvad en kommune kan og ikke kan er reelt baseret på fine hjemmesider og pligten om at underrette. Men, det viser sig gang på gang at Kommunerne ikke ved hvilke underretninger er alvorlige, eller svigter på Udsatte eller Handicap området i sådan en grad at jeg ikke kan fostå hvorfor andre, andre som ikke har et handicappet barn kan udtale sig om situationen.

Bare nu aviserne vil tage emner: Ordblinde, højt begavede, ADHD, Autisme og fortælle det reelle historier hvor forældrene ofte ikke får relevant hjælp. Hvor nogle af dem lærer at bruge svagere forældre som deres trin til hjælpen ... det er jo ikke meningen at børn skal lide, vel?

Jeg har aldrig været en som ikke kun løse et problem. INDTIL jeg blev socialsag ... og nu har jeg flere problemer end jeg nogensinde troede muligt. Løsningerne findes men systemet er kompleks og har deres metoder. Metoder som de ikke selv vil inddrømme stadigvæk bør klassificeres som EKSPERIMENTELLE da der ikke er forskning skrevet om det tiltag vi anvender har en effekt.

Nå, men nu belaster vi også Ankestyrelsens bord ...

Rådkvinden gav socialrådgiveren ansvaret for at løse problemet i januar 2012, og fortalt mig som mor at jeg skal se at samarbejde.

Ungdomsvejlederen er på ferie indtil den 23. juli 2012 og har nægtet siden januar at deltage i et problem hun er bedst kvalificeret til at løse.

Socialrådgiveren som er på ferie til den 8. august 2012 og ser kun barnets §50 undersøgelse som ikke omfatter en skolestart, da det ikke var hednes fokus - hun skulle tvinge barnet som alle de andre børn. Men gad vide om hun huskede barnets behov?

Skoleafdelingen har bedt Børn og Unge afdeling om at overtage sagen. Ankestyrelsen har mange sager, og jeg føler ingen kan gøre “noget”, når kommunen ikke forudser barnets behov. Og nu er skolestart om lidt uden en passende løsning siden oktober 2011.


Ordet samarbejde? Ja, et spændende koncept ... du skal som Skoleforvaltning siger og overholde deres rammer for dialogen uagtet barnets behov ellers så er du en socialsag uden fremtidig løsninger. Journalen voksede massivt ... og kommunen? Ja de fjølser er af opfattelse at vi er en sag som kræver massiv støtte, handling, osv. Som set i 2006, 2008, 2010 og igen 2012 ... sjovt at det tager så lang tid at gennemtving et løsning. Men Kommunens folk - ja, de får løn for at dumme sig vi forældre skal vælge vores kampe med omhue for vi kan tabe alt i arenaen. Kommunen har magten: De skriver alt Ankestyrelsen "læser" ... nå men anyway jeg havde en handleplan som ikke kun ses eller høres ... barnet kom til skade. Anyway så kom der underretninger af bekymrede Borgere, bare disse ikke fjerne fokus fra sagen - jeg har et fokus: Børnene skal få det de trives med, ikke et vold eller tvangss præget skolegang.

Her er bare noget af vores møder, og kommunen vælger så SL 64:

Sommerferie 2011

-          I juli, august og september informere jeg PPR, Skoleafdelingen og Børn og Unge afdeling at der er massiv personale og strukturændringer på FriskolenOdense, og at såfremt det fortsætter så er denne skol tilbud ikke længere hensigtsmæssigt for pigens bror broren. Vi er afhængig af at denne tilbud er stabil for børnenes fortsat god trivsel.

-          Til mødet i august står det klart at Skoleafdelingen ikke ønsker at yde os bistand, de bl. A. nægter støttetimer til broren’ start i fritidsklub. Klage vejledningen mangler jeg, endnu.

-          Kommunen tilbyder at pigen kan kom i en Ungdomsskole projekt for skoletræt unger, men vi afslår da hun ikke er ”skoletræt”, er derimod velfungerende med fin fremtidsmål som PPR er velvidende om fra tidligere.

-          Vi ønsker ikke en dialog ”alene” med Friskolengrundet skolens interne ændringer hvor flere lærer rejser/fyres, flere børn forlader skolen, der forekommer vold bland lærer/elever. Jeg, flere andre forældre og lærer melder om kritiske forhold til Skoleafdelingen samt Kommunens Tilsyn.

-          Idet Friskolen Odense betales af Odense Kommunes PPR og vores børnesag er lukket jf. §49a beder jeg kommunen om hjælp
September 2011

-          Skolens ny leder vælger at skrive en underretningen som det første efter hans ansættelse. Han havde mødt mig en gang og kendt knap navnene på min børn.
Oktober 2011

-          Den 14. oktober anvender en lærer førergreb på ham, og jeg vælger at holde ham hjem.

-          Vores ønske om skoleskift ignoreres, og grundet voldsepisoden aflyser jeg møder hvor Friskolenskole skal deltage, da jeg ikke har et ønske om tvang.

-          Skoleafdelingen invitere til møde med Børn og Ungeafdelingen, samt Friskolenskolen. De fortæller at min social rådgiver deltager for at se om vi har brug for assistance. Jeg øsnker deres aftale på skrift og ønsker ikke en møde med FriskolenSkolens ledelse jf. voldsepisoden en uge forinden, jeg hører ikke igen fra PPR andet end en undskyldningen.

-          Vores socialrådgiver, MMM 2. socialrådgiver fra Børn og Unge afdelingen kontakter Jobcentret UDEN min viden og beder dem om at få mig psykiatrisk udredt. Jeg får en kopi af den interne mail som ikke er journalført. Jeg var ikke klar vores børnesag var genåbnet.
November 2011

-          pigen stopper på FriskolenOdense den 4. november 2011, men meldes ikke ud da vi forsøger at finde en passende løsning som opfylder hendes PPR plan, der betaler Friskolenskolen.

-          Jeg informere Friskolenat hun afprøver en Friskole, men det er ikke den rette jf. hendes specialpædagogisk behov. Flere friskoler vil gerne have hende, grundet hendes kapacitet for at være en positiv indflydelse. Ingen differentiere som det første, ingen ønsker en dialog med PPR før de kender børnene. Af erfaring ved jeg at det ikke fungere særlig godt.

-          Jeg kontakter PPR igen, men får ingen svar.
December 2011

-          pigen bliver hjemmeundervist fra 1. december 2011.

-          Skoleafdelingen henviser os til Børn og Unge Afdelingen, grundet skoleproblemer.

-          Vi finder frem til at pigen kan tage hendes 9. klasses eksamen som Privatist til sommer 2012. Vi informer kommunen om at pigens undervisningspligt opfyldes i hjemmet og øsnker vejledning vedr. dette.

-          Mødet med kommunen aflyses af kommunen, lige vi jeg ankommer med min bisidder, jeg fastholder at vi er kommet og mødet skal afholdes. Vores socialrådgiver MMM 2. socialrådgiver deltager således ikke.

-          Kommunen afgøre at der skal laves en ny §50, med begrundelse i at vi har valgt at opfylde pigens ”undervisningspligt i hjemmet”. Vi klager over det, da den forrige §50 tog knap 1½ år at lave, og blev afsluttet 5 måneder forinden dvs. den 21. juni 201. Den undersøgelse mangler handleplaner, kommentar osv. Samt at der ikke er skolepligt, men kun undervisningspligt i Danmark. Vores klage behandles ikke. Vi kan ikke få relevant vejledning jf. undervisning.
Januar 2012

-          Jeg klager til Rådkvinden i januar, som beslutter at Børn og Unge skal koordinere opgaven, uden klage mulighed. Klagen fra december besvares ikke, jeg får besked på at samarbejde.

-          Jeg aflyser jeg mødet med Skoleafdelingen, og beder om deres beslutninger på skrift, idet de insister på ”en dialog” med Friskolensom løsning, så jeg ikke igen skulle udsættes for en form for ”tvang og samarbejdsproblematisk” møde som i august. Vi hører intet, jeg får hellere ikke deres afgørelse.

-          Jeg forsøger at registrer pigen til afgangseksamen, men kunne ikke, da den Ungdoms Uddannelsesvejleder som var tilknyttet pigen afviser alt dialog/vejledning indtil  ”pigen deltager i et undervisningstilbud, er det muligt at benytte sig af UUO's vejledningsaktiviteter”. Bilag

-          Senere viser det sig at UUO traf denne beslutning i samråd med skoleforvaltning i Odense Kommune, uden en afgørelse og min klage herom blev ikke behandlet. Hun finder også frem til at børn som er hjemmeundervist har ret til vejledning. Bilag 1og Bilag 2

Februar 2012

-          Jeg rykker flere gange vores socialrådgiver MMM 2. socialrådgiver for et svar om hvad denne koordination Rådkvinde Rådkvinden indebærer. Jeg besvares ikke.

-          Jeg ansøger om aktindsigt og klager over manglende overblik da aktlisterne ikke er læselig og får besked på der er ingen nye notater, kun vores emails og at aktlisterne er fin.

-          Jeg får vejledning fra UVM og opdager at pigen ikke kan registreres til 9. klasses afgangsprøve da datoen for dette var 1. februar.

-          Igennem min netværk i Århus får jeg at vide fra en Ungdomsvejleder at pigen sagtens kan start på Gymnasium hvis jeg finder en som vil give hende en optagelsesprøve. Jeg aftaler en møde med     Gymnasium.

-          Vi ønsker ikke en dialog med Friskolengrundet skolens interne ændringer hvor flere lærer rejser/fyres, flere børn forlader skolen, der forekommer vold bland lærer/elever. Jeg melder alt til UVM, regiontilsyn ønsker ikke at tage imod min henvendelse.

-          Vi mødes med Rektoren af     Gymnasium som gerne vil optage pigen og hun beder os om at ansøge den 15. marts, samt tage kontakt til Ungdomsvejlederen
Marts

-          pigen bliver usikker og fortvivlet over hendes skolesituation da hun endeligt får besked om at hun ikke kan tage hendes afgangs eksamen i maj/juni som planlagt

-          pigen tør ikke indlevere ansøgningen som aftalt med     Gymnasiums Rektor.

-          Jeg informere     Gymnasiums Rektor som siger at hun kan få en ventelisteplads, men at plaserne er meget optaget.
April 2012

-          I april kontaktes telefonisk herhjemme, uden presentation, af en ny socialrådgiver, 3. socialrådgiver, fra Ungdomsafdelingen, som pigen nu er visiteret til uden at vi ved hvad denne visitation indeholder. Hun taler om §48 børnesamtaler og §140 handleplaner.

-          Vi aftaler møder til børnesamtalerne, besværligt koordineret med pigens bisidder, mødet aflsyses med kort varsel 3. socialrådgiver grundet uforudset travlhed.

-          12. april ansøger jeg om konsulent bistand til pigen osv. til pigen ved 3. socialrådgiver så vi kan få det på plads jf. pigens Gymnasiumansøgningen.

-          Grundet Senra Adovic’s aflysning aftales en ny mødedato.

-          Jeg rykker for svar vedr. vores ansøgningen den 12. april, da den er relevant jf. mødet og får at vide hun ikke kan besvare den, her opdager jeg også at alle pigens skolepapir, psykolograpporter er ”forsvundet”.

-          Vi ønskede at pigen tog hendes 9. klasses eksamener maj/juni 2012 som privatist jf. Folkeskolelovens §14 skal Odense Kommune tillade dette. Svaret kommer for sent fra UVM, jeg vælger ikke at klage over fejlen da vi intet gavn får af klagen. Bilag

-          Igen aflyser 3. socialrådgiver nye aftalte møder til børnesamtalerne, besværligt koordineret med pigens bisidder.

-          Jeg får et brev om at pigen var ”fejlvisiteret”
Maj 2012

-          Vi får vores tidligere rådgiver MMM 2. socialrådgiver, som aflyst mødet i december 2011, som vi ikke har mødt tilbage.

-          Jeg beder igen om et uddybning for sagens koordiantion, men besvares ikke. Vores klage fra december er endnu ikke behandlet.

-          MMM 2. socialrådgiver ”er sværere” at koordinere mødeaftaler med

-          Jeg rykker for svar vedr. vores ansøgningen den 12. april og får skriftelig svar at MMM 2. socialrådgiver ikke kan besvare den pt, her opdager jeg også at alle pigens skole og psykolograpporter er forsvundet.

-          MMM 2. socialrådgiver informere mig om at der er pludseligt ankommet anonyme og navngivet underretninger. pigens skolesag glemmes helt.

-          Jeg informere     Gymnasium at vi har problemer på Kommunens side, og håber de forstår. Rektoren skriver at der er en venteliste på pladser nu. Telefonisk får jeg at vide i særlige tilfælde kan der laves særaftaler.

-              Gymnasium har fortsat et ønske om at samarbejde med Ungdomsvejlederen, da de er villig til at optage pigen men hvor en ihærdig indsats fra min side har vist sig til at være umulig grundet flere vejlednings forsømmelser og en internt valg jf. henvendelser fra vores side af.
Juni

-          MMM 2. socialrådgiver er svær at træffe, mail udvekslinger fortsætter uden konkret at der laves en aftale med pigens bisidder om møde.

-          Børn og Unge afdelingens email korrespondance er grov, tilsidesætter pigens behov og MMM 2. socialrådgiver kommer nu flere gange på uanmeldt hjemmebesøg. Jeg afviser hende og siger hun skal aftale det møder som Kommunen aflyst i april med pigens bisidder.

-          MMM 2. socialrådgiver indhenter min lægeoplysninger fra Jobcenteret uden at informere mig.

-          Pludseligt får vi en ny socialrådgiver. 4. socialrådgiver som intet ved om vores sag, men vil samarbejde.
Juli

-          socialrådgivers leder og vores 3. ny socialrådgiver siden februar, 4. socialrådgiver træffer en §64 afgørelse udenom Kommunalbestyrelsens om tvungen adgang til vores hjem den 3. juli hvor de afholder børnesamtaler i et meget presset situation med pigen og broren.

-          Jeg henvend mig igen til VISO efter 1 time henvist deres rådgiver mig til UUO

-          I dette samtale kommer det frem at 4. socialrådgiver og socialrådgivers leder ingen Psykologudredninger har på børnene, trods at disse har været citeret i vores §50 og henviser mig til Skoleafdelingen.

-          Jeg er særdeles rystet over forløbet og fornemmer klart at vi aldrig høres i denne sag.

-          Jeg kontakter Direktøren og Ungeudvalgsformand, samt ankestyrelsen. Jeg ved der er 8-12 ugers sagsbehandlingstid, men håber at pigen akut kan starte på Gymnasium som vi har planlagt længe, med ikke kunne opdrive et samarbejde omkring.


Efter jeg klagede til Rådkvinden Rådkvinden blev Børn og Unge bedt om at koordinere opgaven. Det endt med at Børn og Unge afdeling pludseligt tildelt pigen en ny social rådgiver og visiteret pigen til deres Ungeafsnit for børn over 15 år, for at igen aflyse alle planlagt møder uden varsel den 30. april hvor pigen igen skifter socialrådgiver tilbage til MMM 2. socialrådgiver. I juni får pigen således den 3. ny social Rådgiver 4. socialrådgiver. Bilag 3 og 4.

Skoleafdelingen og PPR aflyst alt møder vedr. min børns skolegang

-          Idet at jeg hold fast i vi ikke ønskede nogen form for Dialog med skolen, da skolen tilbage i oktober anvendt førergreb på pigens lillebror som pædagogisk redskab og hvor skolens profil ændrede karakter da alt personale, undtagen 1 lærer samt 42 ud af 57 elever forladt skolen fra sommer 2011 til februar 2012. Herudover er der en klage jf. tilsyn som ikke er behandlet.

-          Og jeg valgt at få PPR og Skoleafdelingens forhåndsbeslutninger på skrift så jeg ikke igen skulle udsættes for en form for ”tvang og samarbejdsproblematisk” møde nå jeg ikke høres til mødet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.