fredag den 6. juli 2012

Fravær: Oversete årsager og indsatser som selv evalueres


Kilde: http://www.emu.dk/gsk/paa_tvaers_af_fag/skoleudvikling/godt_du_kom/uvm_kommunernes_indsats_mod_langvarigt_fravaer_i_folkeskolen.pdfAlternativt permanent tilbud:
Specialklasser
eller Heldagsskoler
Ungdomsskoler
til praktik og små hold
"valgmuligheder"

Ny Nordisk Skole:
Inklusion!

OBS klassen i 1970

Hvor elever sorteres og sendes tilbage i skolen efter et ophold som afdækker om det var briller, diagnose eller en skoleskift som skulle til, med hjemmebesøg som del af dagligdagen.
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/obs-klassen-i-1970.html

Specialskoler i 2012


- Lærere får tæsk på specialskoler
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/lrere-far-tsk-pa-specialskoler.html

- Skoletilbud er alt afgørende
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/skoletilbud-er-alt-afgrende.html

- Børn stemples som udviklingstækkede
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/12/kloge-brn-stemples-som-udviklingsstkkede.html


Elevorientrede skoler

- En skole som hjælper Højt Begavede børn som var i eller på vej mod specialklasse
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/en-skole-som-hjlper-hjt-begavede-brn.html


- Forbanded Kloghttp://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/07/forbandet-klog.html


Loven ændres nu!


- Høring: Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud ....
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/hring-bekendtgrelse-om.html
- Principsag om Kommunens brug af private aktører 
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/principsag-private-aktr.html

Fremtid? Inklusion ...

Private tilbud som f. eks Inklusionen.dk www.inklusionen.dk

Specialklasser blandet med udviklingsforstyrrede børn som f. Beksækholmskolen når det er helt gjalt, steder som anvender pædagogik vist på www.inklusionen.dk? http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Fyn/2013/10/23/165728.htm

Andre tilbud ... f. eks morgenvækning?

Men hvordan sikres faglighed og fagpersonernes kompetencerne eller er det bare en anden aktør som Kommunen vælger ... hvad med børn som har flere komplekse problematikker?

Så er der børn som selv kan betale aktiviteter som ikke kan dyrke dem pga. skolens lang dag.

Hvad tilbyder Det Nye Nordisk Skole? Inklusion er mange ting ... men der er ikke plads til skæve eksistencer - selv om loven siger der skal være plads!


Helt udenom forældrene ... således at denne principel sag altid er jvf. Kommunen opfyldt - og hvor barnet så selv skla tage ansvaret fordi kun barnet høres?Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.