lørdag den 7. juli 2012

Frigør skriften fra det "pædagogiske" fængsel


Billedet kommer fra en kort meget positiv sundheds historie om behandling af slagtilfælde ofre. Det er fra en artikel om Interact, en velgørenhedsorganisation som har en "læse tjeneste", hvor professionelle skuespillere læser højt for patienter med slagtilfælde på hospitalet. En række patienter har sagt, at det giver en uvurderlig service, som helbreder ... http://www.globebloggers.co.uk/index.php/2010/02/reading-for-health


Frigør skriften fra det pædagogiske fængsel

Af:

Børn udvikler sig ikke til gode læsere ved voksenstyret formel læsetræning i børnehave og skole. I stedet skal vi gøre skriftsproget til en del af dagligdagen. Skriftsproget skal ikke trænes for at læres – det skal bruges, så det læres.

At op mod en femtedel af befolkningen har vanskeligt ved at læse og skrive, er et stort problem for den enkelte og for samfundet, og det må naturligvis løses. Men spørgsmålet er, hvordan det gøres bedst. Den længst levende pædagogiske myte i vor tid – at man kun kan lære at læse og skrive ved at træne bogstaver og lyde og blive undervist i skolen – har i hvert fald ikke løst problemet. Kilde: http://www.information.dk/304961

En anden vinkel Kjeld ikke har taget var denne af at hver person i Danmark læser i gennemsnit KUN ca. 6 bøger jvf. en anden avis artikel. Det betyder at mange børn undvære at nogen læser højt for dem. Læsning er en af det mest hyggelige samværs øjeblikke man kan have sammen med et barn.

Jeg glemmer ikke vores tid i børnehaven. Jeg har set 4 forskellige børnehaver indenfra og husker at der kun var bøger til rådighed i den ene! En anden havde bøgerne sat "højt oppe" og to havde ingen bøger. Det er uforståeligt at børn kun passes uden en enkeldt bog, jeg var endeligt lidt ked af det da min børn altid har elsket at have en bog mellem fingerne - nu mest på PCen eller på familiens IPad - men dengang ægte bøger som vi ejede mange af.

Så hvis vi skal ændre noget som helst så skal vi overveje at børnene får lov til at vide hvor mange bøger der er derude. Lad børnenes personlige interesse styre deres valg hvad de vil læse, hvor meget de ønsker at læse og hvordan de vil læse. Pixiline er da en god tidsfordiv - men selve lysten at læse skal vækkes!

Se, tag hvad som helst emne: F.eks bøger om Hunde: Umiddelbart kender vi alle Plet, Lassie og Clifford ... letlæselige bøger til mange begyndere. Så er der fagbøger om hundesprog, racer, leg med din hund, hundepsykologi bøger - jup, en emne som omhandler hunde er der skrevet en del om, sågar også svære ting som "om at have en fantasihund" eller "at miste en hund" er faktisk meget lettere og tåleligt at tale om, igennem en bog om hunde. Faktisk kan barnet finde ordet hund i en avis for at træne læsningen ...

Et helt andet måde er at bruger læsning er som terapi: Biblioterapy

Using Bibliotherapy with Gifted Children 

Af Tamara Fisher den 15. marts 2009 11:46 PM


Forhåbentlig har vi alle haft den oplevelse at læse en bog, som "talte" til os, en bog, som er med personer vi kunne forholde os til, hvor deres kampe og sejre var noget vi kunne identificere fra vores hverdag. For at denne oplevelse kan tages et skridt længere kan det anvendes i Bibliotherapy, hvor processen i at hjælpe læseren lære om og håndtere eventuelle sociale eller følelsesmæssige kampe eller udviklingsmæssige behov er hjulpet på vej ved at læseren identificere sig med en karakter i en bog, der deler en lignende kamp eller behov. Læsningen følges typisk op af diskussion med voksen som vejleder/mentor.
http://blogs.edweek.org/teachers/unwrapping_the_gifted/2009/03/using_bibliotherapy_with_gifted_children.html
Den ovenstående artikel har en del super forslag. Forslag møntet på børn med særlige forudsætninger. Det kan være meget spænende at vi lavede en tilsvarende artikel for brug i Danmark.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.