tirsdag den 17. juli 2012

Handleplaner og Inklusion af ordblinde børn i Minecraft
Som Sygeplejerske har jeg været del af et projekt hvor vi lavede Handleplaner for patienter og mener faktisk vi kan meget hurtigt og effektivt lave sådanne handleplaner for Elever. med F. eks. ordblindhed. Og hvor vi evalueret selve planen ugentligt, månedligt eller hvert kvartal.

En handleplan skal indeholde:
  • formålet med indsatsen
  • beskrivelse af den indsats, der er nødvendig for at opfylde formålet, fx forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler
  • tidsangivelse af hvor længe indsatsen skal vare
Det overordnede formål med handleplanen er at fastlægge perspektivet for indsatsen for at sikre sammenhæng i indsatsen og for at klargøre grundlaget for alle involverede. http://www.hjernekassen.dk/default.asp?PageID=1696
Tjecklister over behandlingsområder 
På hvilke områder kan en ordblind elev have behov for støtte? Hvem lever det?

http://www.skive.dk/files/Institutioner2/Skive.dk/B%C3%98RN%20UNGE/Undervisning/S%C3%A6rlige%20tilbud/Undervisning%20til%20ordblinde/Handleplan.ordblind.pdf

 (Se lidt for en hjerneskadet voksen og kan let laves for en ordblind barn, til stor gavn for alle http://www.hjernekassen.dk/default.asp?PageID=1696 )
Ansvaret og ikke mindst evaluering af indsatsen

EN elev kan jo have flere "handleplaner" med andre problemer. 
- ordblind 
- skrivning
- lyd følesommhed


Hver handleplan kan have det læren skal bruge allerede skrevet på, så læren skal så kun "vinge" det dele af hun kan/skal/vil implementere. 

Dermed er tyngden af analyse, skrivning og nye ord fjernet. Det overordnet handleplan hvor alle mulige ideer er tilgængeligt online så læren kun behøver at lede efter forslag. Og idet at det enkelte barn får en historik med kan dette let videregives til nye lærer, PPR, forældrene, barnet selv

Disse handleplaner kan laves centralt f. eks. ved VISO det sparer tid for alle parter.

Så hver kommunen kan have det som et ressource frem for at planerne laves i hvert enkelt skole.
En central tovholder kan rette og justere Handleplanenerne indtil disse er brugbart.
Finde frem til nye arbejdsgange som fastligges til gavn for alle. 
Med hjælp fra eksperter "på området"
Og med Dialog og Inklusion af brugerne dvs. socialrådgivere, lærer, eleverne og deres forældre.
Tovholderen skal vide meget om ordblindhed, pædagogik, hjælpemidler og anvendelse af IT osv.

Hvorfor dog det?Handleplaner vil kunne hjælpe lærer som pludseligt står med et ordblind elev hurtigt igang.

Men der skal også mere til. Vidste du at hver enkelt ordblind elev den dag i dag mere eller mindre får han eller hendes bøger scannet ind af læren selv? Det fleste lærer opgiver forløbet eller eleven får besked på at bare lytte med. Jeg har med stor besvær undersøgt sammenhæng i tingenen og området er splittet mellem flere organisationer som alle forsøger at støtte den ordblinde elev og bruger penge på at vejlede hvor der ikke eksister en database over let tilgængligt materialer ... så der kan enhver med en god central redigeret handleplan og adgang til viden om at Nota, læse psykologen osv. eksister.

Inklusion, ordblindhed og Minecraft


Du skal vide at min drengs ordblindhed er ingen handicap når han spiller computerspil - de andre børn "hjælper" ham, fordi de tror han er lille og kan dermed ikke stave. Hertil i Online computerspil som Minecraft er aldersgrænsen fjernet - og børnene vælger selv deres niveau. Det er lidt sjovt når de opdager at han ikke er lille, men "bare" ordblind. Alle reagere lidt på det og meget spørgende - han er blevet god til at forklare hvad hans handicap betyder for ham. De andre børn er faktisk meget god til at anerkende det som en styrke, da han er en god medspiller som kan "lyt og forstå" sværere tekster de andre ofte læser højt for ham, så de kan få en forklaring for at de sammen kan kom videre med deres spil.

Gid vi kunne gøre bare lidt af det i skolen så læren tiltrækker børn efter niveau og sparer det kræfter der bruges på at Inkludere 28 stk 10 årige børn som ofte spænder 7 år i deres mentale alder og formåen i et klasse.

Det vil jeg anser som en Helhedsinklusion hvor man tænker både emotionelle behov og faglighed frem for at alderen skaber kasserne som ofte sætter begrænsninger. Hvem var det dog som opfandt at barnets alder, læsning og håndskrift skal være så afgørende for om børn anses som fungerende?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.