onsdag den 25. juli 2012

Heltr uden at se eller snak med Pigen!


 
Det er min samlede vurdering, ud fra de oplysninger jeg har haft til rådighed, at Pigen ikke skal stilles i udsigt af dig eller andre, at der vil være en realistisk mulighed for, at hun kan begynde på xxx i det skoleår, der begynder om 3 uger. Det gælder også, hvis du alternativt ønsker, at hun skal begynde på en anden gymnasial uddannelse i det kommende skoleår.
 
Mit råd vil derfor være, at du overvejer, om hun ikke vil have gavn af at gennemføre et 9. eller 10. klasses forløb på en privatskole eller friskole i det kommende skoleår. Du kan selv henvende dig til f.eks. Odense Friskole, Henriette Hørlucks skole, Giersings Realskole eller Marie Jørgensens skole for at få at vide, om der er ledige pladser.

Til Mor

 
  • Det fremgår af den vedhæftede mailkorrespondance mellem dig og Rektor, at der er lukket for optagelse på xxx i det kommende skoleår, og der er en længere venteliste, som pigen ud fra de foreliggende oplysninger endnu ikke optræder på. Der er derfor realistisk set ikke udsigt til, at pigen kan påbegynde xxx inden for kort tid. (Jeg har en telefonsamtale optaget lige inden kommunen ringer til dem at der var pladser jvf. at give pladser i særlige tilfælder ... bop bop ... vi var til samtale og lovet en optagelsesprove)
 
  • Det fremgår også, at du/I ikke har indsendt en ansøgning via den fælles tilmelding til  Gymnasium på Optagelse.dk. En sådan ansøgning skal ledsages af en uddannelsesplan, som er udarbejdet af en uu-vejleder i samarbejde med elev og forældre. Den handleplan, som du har vedhæftet, kan ikke erstatte UUOs uddannelsesplan. (Bekendtgørelsen findes præcis i tiolfælde med uenigheder som beskrives her - forældrenen har på et punkt i et barns udd forløb retssikkerhed tilbage hvis der er en Rektor som vil se barnet. Når UU vejlederen blokere for at vi må ansøge ... jojo det skide it system ... så fandt vi en gymnasium der tog imod papirskemaet, de nægtede jo at lave vores uddannelsesplan)
 
  • Du påstår i din mail, at UU har afvist at vejlede tilbage i januar/februar. Det er ikke muligt for mig at undersøge denne påstand nærmere, da du har henvendt dig på et tidspunkt, hvor sekretariatet er lukket pga. sommerferie. (Jeg har heldigvis tlf opkaldt på bånd og emails ... grovere bliver det vel ikke? Sikke et spild af penge at have sådan en perowsn ansat der misbruger sin stilling og skjuler møder mm.)
 
  • xxx er ikke sammenlignelig med et 10. klasses forløb. Tværtimod er det sammenligneligt med 1.g på et alment gymnasium, og der er altså tale om væsentligt højere krav til elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, end hvis der var tale om et 10. klasses forløb. UUO skal derfor foretage en vurdering af, om pigen er uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, og om hun besidder tilstrækkelige faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette er ikke muligt, da du ikke har redegjort for, hvilke fag du har undervist pigen i, mens hun har modtaget hjemmeundervisning, og om du har levet op til kravet om, at din hjemmeundervisning skal modsvare den undervisning hun ville have fået i en 9. klasse, uanset om det er på en folkeskole, en friskole eller en privatskole. (Ingen spurgte os, og med det holdning de har her ... censoreret ... loven giver mulighed for en test og den tages på gymnasium hvor de også evaluere barnet socialt mm. Hvorfor ville vejlederens leder så meget vrovl for at stoppe os)
 
  • Du har ikke gjort rede for, hvornår du har meddelt Odense kommune, at du vil undervise dit barn hjemme. Du har heller ikke gjort rede for, hvem du har sendt meddelelsen til, og hvem der fører det lovpligtige tilsyn med, om din undervisning lever op til lovens krav. Ud fra en generel betragtning er det meget betænkeligt, at et ungt menneske skal springe direkte fra hjemmeundervisning på 8. klassetrin ind på et gymnasialt forløb, og det er ikke tilstrækkeligt, at du som forældre har et sådant ønske. Jeg er ikke bekendt med fortilfælde. Derfor vil UUO kræve en meget grundig dokumentation fra uvildige instanser, og det er der ikke mulighed for på dette tidspunkt ud fra dit ønske om skolestart pr. 15. august. (Nå? Ikke ... det har jeg både til UUO og Socialrådgiveren og Skoleafdelingen --> det resulterede i at vi skulle undersøges jvf. §50 og der skrev de faktisk at vi skla udnersøges FORDI vi hjemmeunderviser. Det er faktisk rå og grov behandling - jeg gjor rede for det men behadnles nærmest som kriminel)
 
  • Den vedhæftede udtalelse fra skolen er ikke information nok til at belyse, hvordan Pigens faglige standpunkt, og hendes sociale og personlige kompetencer er 1 år efter at udtalelsen er udarbejdet. Det vil en telefonopringning heller ikke kunne afhjælpe, da han ikke har undervist Pigens i længere tid, og derfor ikke kan give en aktuel status. (Godt jeg har en meget positiv udtalelse fra Gymnasium som hænger meget præcis sammen med alt forrige trods at vi ikke sendt dem, sikke en sagsbehandling, værst var at hendes faglighed var i top)
 
  • Det er ikke muligt for UUO at lave en vurdering af hendes uddannelsesparathed til xxx, når der ikke foreligger en årskarakter eller eksamenskarakter for alle de obligatoriske fag, og når hun ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve. (Jup, derfor er der en meget klar og tydelig Bekendtgørelser jvf. OPTAGELSESPRØVER)
   
 
Det er min samlede vurdering, ud fra de oplysninger jeg har haft til rådighed, at Pigen ikke skal stilles i udsigt af dig eller andre, at der vil være en realistisk mulighed for, at hun kan begynde på xxx i det skoleår, der begynder om 3 uger. Det gælder også, hvis du alternativt ønsker, at hun skal begynde på en anden gymnasial uddannelse i det kommende skoleår.
 
Mit råd vil derfor være, at du overvejer, om hun ikke vil have gavn af at gennemføre et 9. eller 10. klasses forløb på en privatskole eller friskole i det kommende skoleår. Du kan selv henvende dig til f.eks. Odense Friskole, Henriette Hørlucks skole, Giersings Realskole eller Marie Jørgensens skole for at få at vide, om der er ledige pladser. (Imponerende ... der er ventelister på PRÆCIS disse skoler han nævner ... alle ved det!)
 
Det vil ud fra dit eget udsagn være godt, hvis hun får styrket sine sociale kompetencer, inden hun afslutter grundskolen. Det vil også være godt for hende at blive lidt mere moden, vurderet ud fra dine udtalelser om, hvorfor hun ikke skal på efterskole, og ud fra det faktum, at hun vil være yngre end de øvrige elever på xxx, hvis der havde været en realistisk chance for, at hun kunne begynde i xxx. (WHAT? Mit eget udsagn ... mmm ... misforståelser oder? )
 
 
Jeg skal samtidig gøre dig opmærksom på, at du med telefonsamtalen i går og med denne mail nu har modtaget den vejledning, som du har krav på, og som UUO er forpligtiget til at give på nuværende tidspunkt i Pigens skoleforløb.(Føj ... )
 
Du vil ikke modtage yderligere vejledning fra min side, og jeg ønsker ikke at svare på telefonopkald eller mails eller andre henvendelser fra dig, da jeg synes du er meget svær at samarbejde med. Du er ikke tilstrækkelig åben over for en gensidig dialog, og det er bestemt ikke til gavn for din datter, som ikke må blive taberen i din kamp mod diverse ansatte i Odense kommune. (Forældresamarebjde fungere tydeligvis! Kommunen befaler du retter ind)
 
Hvis du ønsker at klage over denne beslutning fra min side, er du velkommen til at henvende dig til centerleder, som er tilbage fra ferie i løbet af næste uge. Derfor sendes denne mail med en cc. til ham og til afdelingsleder, som er afdelingsleder for UU vejlederne i Odense.
 
 
 
Med venlig hilsen

UUO

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.