søndag den 6. maj 2012

Ikke problemfrit at vi anmelder hinanden anonymt

Når danskerne i stigende grad anmelder hinanden anonymt til kommunen for socialt bedrageri, er det ikke helt problemfrit. Det oplevede bl.a. Malou Rotvel Pagh, som blev mistænkt for stadig at bo sammen med sin mand, selvom de var blevet separeret. De bor ikke længere sammen, og derfor fik hun 3.500 kr. ekstra i forsøgelse, fordi hun boede alene, men det blev mistænkeligt af en anonym person, der kontaktede kommunen. Folketingets ombudsmand har kritiseret en anden konkret sag, som har mange ligheder med Malous. Nina von Hielmcrone, lektor i social ret ved Aalborg Universitet, udtaler, at den mistænkte i netop en sag kendte til den person, der havde anmeldt vedkommende, og der lod derfor til at være et personligt motiv bag. Kilde: AAU

Underretning 27. april

Jeg er bekymret for barnets´ trivsel og velbefindende, da jeg har fået kendskab til at han ikke går i skole for tiden og derfor bruger al sin tid sammen med sin mor.

Moren er psykisk ustabil og ikke i stand til at varetage at opdrage og hjemmeundervise sit barn.

Jeg har i dag mødt hende på gaden, hvor hun lod al sin vrede, frustration, paranoia og vrangforestillinger gå ud over mig. Hun anklagede mig for at stå i ledtog med lærere, pædagoger, skoleledere, sagsbehandlere og hele Odense kommune i en hetz mod hende og hendes børn.

Hun anklagede mig og mine børn for at have mobbet og chikaneret hendes børn på deres tidligere skole.

Jeg har ikke før oplevet hende så agressiv og påholdende, jeg kunne ikke slippe væk fra hende. Hun var også truende overfor mig ift. at ville hænge mig ud på sociale medier, og informere min arbejdsgiver (Odense Kommune) om at jeg havde deltaget i mobning og chikane af hendes børn.

Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn, og det er der min bekymring kommer ind, for jeg ved at barnet i forvejen har svært ved at begå sig i div.sammenhænge, og hendes udlægning af verden efterhånden også bliver hans virkelighed, og derfor blot gør det endnu sværere for ham.

Jeg kender familien fra en periode på ca. 1 år hvor mine børn gik i skole med ham og hans søster. Mine børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet eller søsteren, tværtimod har der været en form for gensidig accept.

Jeg har ved flere lejlighed følt at moren har forsøgt at inddrage mig i hendes konspirations-teorier, men har altid gjort det klart for hende at jeg ikke ville tage del i hendes beskyldninger mod alt og alle, og bedt hende om at gå af de rette kanaler med hendes anklager og blande mig og min familie uden om.

Jeg ønsker at være anonym ift. dette, da jeg ikke har lyst til at blive hængt ud på div. sociale medier.

Nu spørger jeg bare: Hvorfor vil forældre, underrette anonymt, når alle vidste at barnet hjemmeundervises siden 14. oktober efter jeg klaget over skolevold? Og så en meget velskreven underretning ... Profesionelt med alle sætninger som Kommunen skal reagere på jvf. Ankestyrelsens skrivelser?

Jeg tror det er DYBT ulovligt at sætte andres navn på det sociale medier og nok skærpet hvis det er set sm hævn efter lovpligtige underretninger MEN lige så DYBT ulovligt er det at indgive FALSKE påstande, bekymringer når en person er i en betroet stilling ved (Odense Kommune)og endda i et job hvor denne person har ansvaret for andre mennesker!

Den selvsamme person og dennes ægtefælle aner vel ikke ret meget af hvad der forgik da vi vælger at forlade skolen. Gad vide om personen den dag i dag har indset at deres eget barn var vidne til grov vold, vold som disse billeder beskriver, og som kulminerede i at deres nye, veltalende og erfaren lærer vælger at anvende førergreb billedet af hvad det betyder, ses her: http://www.hjv.dk/MCMSGhostBilleder/sub_055/tn_DSC00115.JPG i en skole på et barn som underretteren selv beretter som at havde et barn:

"Mine børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet eller søsteren, tværtimod har der været en form for gensidig accept."

Og som er et barn tidligere lærer som havde ham i over et år næsten hver dag, beskriver ham som at være:


hmm, decideret voldelig synes jeg aldrig jeg har oplevet, kan svarer igen, ja, men slet ikke aggressivt.

XXX kan sagtens følge med, ikke lave ballade, og gøre ting selvstændigt, men især det sidste kræver at opgaverne er interessante fra hans side af, hvis man forklarer ham det logisk, eller stiller en belønning i udsigt, så kan han også både lokkes og presses til ting han ikke finder underholdende. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/ja-han-kan-svare-igen-men-slet-ikke.html

Det jeg finder endnu mere besynderligt er at personen, uden at havde set mig sammen med min børn andet ved en fest i oktober 2010, dvs. et HELT år inden min børn stopper på skolen, faktisk 1½ senere skriver at:

"Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn, og det er der min bekymring kommer ind, for jeg ved at barnet i forvejen har svært ved at begå sig i div.sammenhænge, og hendes udlægning af verden efterhånden også bliver hans virkelighed, og derfor blot gør det endnu sværere for ham."
Det som jeg undres over er hvordan kan den person "ved" alt disse ting? Uden at havde set mig med barnet? En som er leder i en af Odense Kommunes afdelinger skriver sådanne påstande. Faktisk, også hvordan denne person slynge alverdens psykiske sygdomme som min egen læge intet kendskab har til? Når personen vurderer at jeg er overskredes der grænser, sat af loven:

- psykisk ustabil
- paranoid og vrangforestillet

Super spotter at jeg er meget vred og frustrerede! Bare surt du ikke ser den bekymring jeg har for børnene i en skole hvor der forgår "ting og sager" jeg ikke er alene om at beskrive!

Hvis underretterne fravælger at læse det aktindsigt som alle kan få fra UVM er der vel ikke noget jeg kan gøre, eller hvor denne underretter bliver vidende om at deres ry er på spil hvis flere får historien om hvad der skete at vide? Er jeg bare den reelle TRUSSEL ved at jeg ikke vil forti vold, førergreb og svigt af velansete voksne overfor sårbare børn? Hvem ved hvad jeg er ... men se selv hvor mange er "pist væk", se selv hvor mange sager pludseligt opstår og hvor mange af skolens tidligere personale også var "psykisk syg", "usamarbejdsvillige", "illoyale" ... aaak jeg kan finde mange flere begreber i officielle dokumenter og igennem optagelser af samtaler med velansete forældre på skolen!

Gad vide hvor mange af det personale som bygget skolen op er tilbage på skolen når vi rammer Jul 2012? Og hvor mange er fyret siden midt maj 2011 til nu ... personale som forældre havde tiltro til, som pludseligt skulle fyres?

Se disse billeder bare 2 dage inden der blev anvendt førergreb på mit barn, billeder jeg har bevis for jeg havde sendt til skolelederen! Hvorfor sendt jeg dog mit barn tilbage? Hvorfor gjor den skoleleder INTET? Hvordan er det at læren nogle uger forinden fik "lov af" denne persons ægtefælle at "føre børnene"?


Baggrund ag disse billeder er klart beskrever her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html

Gad vide hvordan en skoleleder kan besvare disse billeder med følgende, og så spørge jeg ikke om hvor længe det så skulle fortsætte - "heldigvis" brugt deres kompetente lærer så forergreb 3 dage senere! Noget som selvsamme skoleleder ikke vil høre tale om. Så, jeg er ikke i tvivl om at jeg gjor det helt rigtige ved at vælge dialogen fra:

Det er helt sikkert at der ofte i SFO frikvarterer eller lige inden og efter timerne eller når de arbejder selv i grupper forskellige steder opstår absolut uhensigtsmæssige episoder og jeg har observeret og haft rrr til adskillige samtale jeg tror også du har ret i at det ikke altid heller ikke xxx bliver fortalt alle ting til mig /kontoret.

Jeg forsøger naturligvis også blot når jeg møder xxx på gangene eller lign forsøger jeg at få et indtryk af om han har det godt – men 1000 tak for denne mail og send endelig alt hvad du ellers får – ligesom jeg nok skal tale med vikaren om den film de havde set med ham som flere andre også har givet udtryk for var for uhyggelig – Tak for mailen – du er altid velkommen til at få en tid og vi kan tale sammen om dette – det er jeg meget åben overfor. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html
Klart, jeg har denne skoleleder optaget hvor han benægter kendskab til førergreb og hørt aldrig fra ham - hverken en undskyldning eller en underretning om selve episoden! MEGET sjov fremgangsmåde, ikke?

Hvorfor skulle det går ud over MIT barn som personen selv beskriver til at være et barn som deres "børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet" men hvorfor ses vores børn så ikke? Hvordan kan en person udtale sig så konkret og velvidende at: "Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn ..."
Ja, jeg informerede saftsusme tilsynet, kommunen, UVM og alle jeg kan om hvad vi havde oplevet. I det mindste kan jeg dokumentere min såkaldte PÅSTANDE med båndoptagelser og vidner som oplevede groft svigt. Ved du nu hvad makker? Jeg hænger dig ikke ude i det sociale medier ... jeg fortæller vores histori!

At du vælger en version af den, uden at du har været aktiv deltagende, og uden at de turde læse UVMs aktindsigt er tarvligt, men meget bekymrende da du selv er forældre til et "sensitiv" barn som grædt som pisket efter at skulle se filmen "Børnehjemmet". Og som mange dage ikke var i klassen men lå i medierummet og grædt alene - ting som jeg informeret skolelederen om. Fik du besked?

Ligesom den anden forældre som ikke vil inddrages ... hvad er i bang for? Er det ikke mere vigtigt at miljøet på skolen ikke var så gjalt at der anvendes førergreb? At børn løses ude på gangen?

Jeg vil glæde dig at jeg i årevis har skrevet meget åben på nettet om min familie og det min børn har oplevet: Ikke alt, men nok til at pointere vi ikke lige oplevede at myndighedernes tilsyn fungerer optimalt, i hvert tilfælde ikke når det handler om børns tarv i skolesammenhæng.

Enhver person som bare har et gran sund fornuft vil sagtens regne ud at et ordblind barn ikke bør takles med magtanvendelse og nedværdigende behandling som jeg klokkeklart udpensler her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/magtanvendelse-og-nedvrdigende.html
Og det bedste er at jeg før har vundet hvert enkelt klage indgivet til myndighederne! Det tog bare lang tid og slidt mig og min børn i flænser ... men ved du nu hvad? ALDRIG ville jeg uden at havde set noget selv skrive en underretning som det du skrev! Når du selv er en som arbejder med sårbare personer BØR du vide at:

Det kan jo være ubehageligt for anmelderen, hvis anmeldelsen af forskellige grunde ikke fører til, at den anmeldte straffes. Som udgangspunkt rejses sigtelser for falsk anklage, injurier eller lignende alene mod de personer, der f.eks. anmelder overgreb, som de med sikkerhed ved ikke har fundet sted. http://www.sikkerchat.dk/da-DK/Fagfolk/Lovgivning/Anmeldelse-til-politi.aspx
Bare surt at Odense Kommune er så grebet af situationen og så involveret at jeg ser Kommunen vælger at være min modpart frem for at sikre at mit barn ikke ledt overlast i denne, meget stor og meget speget sag! Om kommunen får ret må vi vent og se .... båndoptagelser LYVER ikke. Og jeg har mange, da jeg vidste jeg skulle sikre min børn, hvis der skete noget sært! Og jeg må sige at nu er ting meget "sært". Kommunen kan presse mig, alt de vil men sagens kerne jvf. min børn kan ikke skjules for evigt. At en velanset kommunal medarbejder skriver en underretning frem for at underrette tilsynet, da de selv vidste forholdende ikke var optimalt er indlysende klart en for for ansvarsfraskrivelse. At det sker når de informeres om en skærpet tilsynssag er nok noget som hører ind under "dyb beklageligt" i nærmeste fremtid.

It's not over til the fat lady sings!
Og, jeg har ALDRIG skrevet anonymt. Jeg er ærlig og står ved min ord!
Intensiteten kunne jeg måske justere.
Kommunen har meget travlt med at beskrive mig.
Kommunen glemmer sagens faktiske omstændigheder.
Gad vide om de også beklager en dag?
Det kommer an på om nogen i ankestyrelsen har overskud ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.