søndag den 15. juli 2012

Kommunen holder øje med efterskole ...

1. juli lukkede Opholdsstedet Boserup, som Skolerne i Boserup står bag. Lukningen kom på grund af for få elever, og fordi stedet for nogle måneder siden var igennem en turbulent periode med massiv kritik for ikke at indberette magtanvendelser, som de ellers skal.

Vi har ikke samme omfattende tilsynsforpligtelse, fordi der ikke er tale om et opholdssted. Det er en efterskole, hvor en del af den er døgnpladser, og det er dem, vi skal føre tilsyn med.

Nu står folkene bag Skolerne i Boserup så bag et nyt sted for anbragte børn, men denne gang er det lagt ind under efterskolen, som har eksisteret siden 2009.

Det er planen, at der skal gå seks almindelige efterskoleelever på skolen og seks anbragte elever, men indtil videre er der kun to tilmeldt det nye skoleår. Den ene var anbragt på det tidligere opholdssted.
Roskilde - 13. juli 2012 15:46

 Nu er det sådan at opholdssteder har i årevis haft anbragte børn, børn som ikke kun bo hos deres forældrer. Disse opholdssteder har fået 80 000kr og nogle gange op til 360 000 per måned for at børnene var "under opsyn dvs. givet et værelse og mad med voksne til stede". Ofte, ikke engang børn som var så krævende som vi ude på gaden troede, men hvor kommunen grundet refusion lovens ændringer pludseligt havde "en måde at få refunderet" pengene på. Disse børn, ofte nogle med diagnoser, kom således i kontakt med udsatte eller kriminelle børn og en spiral udviklede sig ... en ingen vil sætte ord på. Ansvaret vil ingen have.

Det blev en stigende tendens at børn med Autisme, ADHD eller adfærdsproblemer blev anbragt. Først i blandede OBS klasser, så i enten specialklassen eller heldagskolen eller Ungdomsskolen. Opholdssteder kom på tale ... for nogle som 6 årige andre som 12 årige. Først når barnet er røget ud af Folkeskolensklasse og Friskoler sortere barnet fra pga. deres såkaldte sociale på skolerne. Så kom børnene på interne skoler - skoler hvor kommunen betalt alt fra 19 000kr om måneden for et barn at gå der. Så vidt jeg kun finde frem var prisen 24 995kr og op til ??  Kommunerne tog tilbudet da de fik refusion ... og forældrenen anede ikke at deres barn belv frivillig anbragt sammen med det Social Udsatte som ingen reelt ved nok om andet end nogle sensationelle sager i avisen.OBS. alt udover undervisning har en pris ... dvs. opsyn, støtte, hjælp, læsehjælp

Hvis I synes det lyder dyrt så er det faktisk en besparelse for kommunen da deres egne heldagsskoler, specialklasser ofte sælges til nabokommunen til ca. 51 000kr om måneden (612 000kr om året). Det var prisen for en autisme specialplads mellem to nabo kommuner i Jylland. Hertil kommer der udgifter til taxa hvor en 20 km tur rask væk koster 1000kr per barn og dette på trods af at der er flere børn der dele en tur. Børnene er i bilen, helt efter bogen, ofte op til 1½ time, to gange om dagen. Børnene må ikke spille PC eller Nintendo ... det er vilkårene ... mange forældre ved det ikke engang! Børnene affinder sig i det. Rovdrift et eller andet sted hvis jeg må sige mit.

Men, nu hvor Kommunerne begynder at *se* at de er taget ved næsen takket Operation X og dr.dk så vågner Opholdsstederne til at finde friskoler og efterskoler. Som ses i det avis ovenstående indlæg. De har Fonde som kan holde økonomien i gang så længe det vare indtil stedets aftaler er på plads. Men jeg tænker også meget på om det nu er smart: Kommunerne har ikke samme omfattende tilsynsforpligtelse, fordi der ikke er tale om et opholdssted. Og vi ved hvor langsomt Folketinget er, stakkels børn!

Jeg er sådanset meget glad for at børnene ikke er på det der skjulte interne skoler! Jeg synes børnene skal være synlig, og få relevant hjælp. Disse Interne skolers afgangseksamens statistiker har ikke været alt for godt: Faktisk var det op mod 68% som ikke blev færdig med Folkeskolen og jeg har hørt at skolerne skaffer eleverne praktikpladser.Socialministeriet valgt at fremvise det mest positiv tal fra denne rapport på deres hjemmeside:
Uddannelse. Kun 88 pct. af de udsatte børn og unge havde som 18-årige gennemført folkeskolens afgangsprøve i 2009, mens det tilsvarende tal for øvrige børn og unge var 98 pct.  Der er derfor  enighed om en målrettet indsats for at få flere udsatte børn og unge til at  gennemføre folkeskolens afgangsprøve i de kommende år. Det er derfor helt centralt, at kommunerne sætter fokus på bekymrende skolefravær. Kilde: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=808

Tsk, tsk ... Faktisk hvorfor blev det endeligt tilladt med interne skoler? Og hvorfor først NU at der ses på forskellen af deres kvalitet?

Forældre får deres hyr for hvis de ønsker at hjemme undervise, forældre kan ikke få hjælp, hjælpemidler og slet ikke udredninger ... der skal da spares! Flokken er ret god til at udstøde det barn som ikke er som de andre, og gøre det ikke med vilje, men fordi ingen har overskud til andres problemer.

Alt imens voksede der en meget stor gruppe børn som  "fik behov for at gå på interne skoler". Det er mig en gåde, for se mange af dem gik på alm. Folkeskoler indtil deres anbringelser! Hvis et barn reagere så negativt på en anbringelse hvorfor i alverden anbringer vi? Det er da LOGIK at barnet skades. Er meningen med at være på en opholdssted ikke at barnet hurtigt kommer i trivsel ... men jeg hørt at loven ændres, sådan at de ikke kan gemme børn på tvivlsomme tilbud. Måske derfor det kvikke opholdssteder har gang i at finde fri og efterskoler?


Det er en bombe under samfundsøkonomien der blev sat i gang med refusionloven fra 2006! Se med denne lov, blev det lige akkurat billiger at anbringe end at forbygge i eget hjemme kommune ... denne lov åbnede for at udsatte børn kunne hjælpes, men sørme om der så ikke blev en eksplosivt vækst i havd udsat var for noget ... og at børn med diagnoser PLUDSELIGT skulle anbringes?

Det som er sørgeligt at se er dem som underviser andre i hvordan børnene skal takles, ja det er disse steder som har størst "problemer" med ikke indberettet magtanvendelser, hvor børnene slår det voksne, eller ejer selskaber som underviser i pædagogik. Jeg synes ikke problemet kan skjules længere - og dokumentation af evalueringer, strategier, tilsyn ... ja det er bare ord.

Vi skal tilbage til the basics: META ... et eller andet. Alle META + ORD som er relevant i undervisning, special undervsining er optaget og dækker ikke det jeg tænker. Men ideen er enkelt: Holddeling på en anden måde end vi gøre nu hvor der købles hjælp ret hurtigt på f. eks. læsehjælp, osv.

I hvert tilfælde lige indtil rovdriften blev for "vildt". Nu åbner kommuner i alt hastighed, mod massiv protester fra forældrene, mennesker som ved hvordan ustabilitet rammer deres børn ... nu tages specialklasser tilbage i skoleregien osv. og alt imens UVM mener børnene slet ikke skal være i specialklasser men disse skal inkluderes. Igen uden at personalet er klar - ligesom sidst, med refusionsloven.Det hele kan nok ikke bremses - men kommer til at koste, hvor børnene som ikek får hjælp til deres særlig behov betaler prisen imens der skrives dyr rapporter, og systemet i alle hast forandres. Det kvikke vil nok oprette "rådgivnings" firmaer - Kommunerne skal nok købe ydelserne. Nu er der ikke andre valg.

Støttekompagniet har i hvert tilfælde allerede set fidusen og www.skolerne.dk er allerede i gang. Men hvem ved om deres tiltag duer? Ligesom alt det andet der har været vil vi først se resultaterne om nogle år.

Som forældre har jeg et barn som har afprøvet alt for mange eksperimentale tilbud, fået håret i postkassen når jeg var så fræk at sige stop ... men ved I hvad? Mit barn var i en ganske almindig Friskole, med særlige mennesker som kendt deres fagområde hvor vi alle var glad. Hvordan er det at kommunen er så langsom at se de spilder tid og penge ... lyt dog til forældrene - vi ved faktisk lidt mere end I bildes ind fra såkaldte konsulenter som bruger det rette kommunale sprog!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.