fredag den 6. juli 2012

Lærere får tæsk på specialskoler #handicap #autisme #adha #gifted

Konflikter mellem lærere og elever på landets specialskoler ender jævnligt med vold. Mere end halvdelen af lærerne og tre ud af fire pædagoger og pædagogmedhjælpere oplever at blive slået af en elev i løbet af et skoleår, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. http://www.b.dk/nationalt/laerere-faar-taesk-paa-specialskoler
Løsninger findes! Teknologien kan løse det problem
Hvor blev jeg rasende da jeg læst denne artikel. Jeg er rasende fordi jeg har en sag hvor mit barn som ALDRIG har været voldelig indtil en ny lærer påstår at han havde slået hende og han fortæller hun hold ham så hårdt at det gjor ondt, derfor slået han fra sig.

Det som er bemærkelsesværdig er at mit barn er af type han løber væk og gemmer sig. Og ved altid uagtet hvor akut det endelig måtte være hvor han finder den blødeste pude som han altid rammer når han smider sig i raseri ...  sjovt nok aldrig på den hårde guld ;)


Alt er veldokumenteret siden 2008 ... desværre med vilde taxature og grov støttelærer i 2009/10 ... Det var her at jeg lært at se tilbage og genkende tegnene, men åbenbart havde jeg ikke lært min lektion godt nok! Se, efter 1½ gode år hvor han havde det skønt, elskede hans skole, venner osv. Hvor jeg oplevede verdens glædeste dreng INDTIL uro på skolen som førte til flere lærerskift.


Anyway, den nye lærer mente at h*n skulle kunne "føre børnene ude af klassen ved uro", og at vi forældre "ikke skulle være bekymret, for h*n kunne sagtens håndtere børn der var meget værre end vores pga.. hendes tidligere arbejde fra en internskole på opholdssted Herkules". De andre forældre sagt intet, jeg tror i dag de ikke anede hvad det var læren arbejde med. Så var der også det problem at der var meget uro klassen og alle ønskede der blev "gjørt noget ved det". Faktisk var der lidt uro inden den lærerskift, som eskalerede ved vikar brug og ting blev totalt umulige efter flere lærerskift.

Jeg var den eneste som sagt 100% fra, men blev da bakket op af to andre forældre. Jeg sagt det er ulovligt at bruge det som h*n "mente h*n måtte". Faktisk, da jeg klagede til en anden mor så fik jeg at vide at "nu er det sådan alle mener så jeg må "skrup af med mit barn" hvis jeg ikke acceptere dette". Det behandling har hendes barn i hvert tilfælde gavn af ... what? Moren var på bestyrelsen og havde et kæmpe avissag hvor hendes barn var fejlbehandlet for adhd i tre år.


Jeg prøvede ALLE instancer for at få det stoppet. Kommunens tilsyn, regionens, talt med ankestyrelsen ... ingen tog mig alvorlig og mit barn var placeret der af kommunen da det var en specialskole de betalt så jeg MÅTTE ikke flytte ham eller friholde ham!


Det blev så mit barn som var bare en af det børn det børn det gik ud over ... og sagen er ved politiet ... men det er en langtrukket affaire, snart er det et år siden det skete - så melder du sådan noget så tager det meget lang tid at få en løsning, melder du det ikke er det ikke sikkert der er en løsning. Jeg er heldig politiet "tog sagen" for der har ikke været sager i vores kommune i flere år, men nu hvor læren selv skrev at der var anvendt førergreb så ... hvordan kan politiet skrive tilbage der ikke sket noget? Læren indrømmede på SKRIFT! Og for en Kommune som Odense der tager AFTAND fra at børn behandles sådan, hvor de havde tilsyn undres jeg endnu mere at de ikke tog sagen op via tilsynet.


Hvordan kan det være at lærer kommer til skade, hvad filen med det andre børn som ser på eller som også får pryl af det barn som ikke hjælpes pædagogisk korrekt?


Derfor når jeg læser sådan en artikel bliver jeg GAL og så tænker jeg HVORFOR er det ikke video overvågning så en taskforce kan se hvad det er som reelt sker? Om det er barnet eller den voksen? Om det er manglende teknikker eller ressourcer ... nu eskalere problemet og det som er værre er at "disse børn som engang før var blevet kasseret af deres klasser, oplevede svigt i deres nye klasser som er tydeligvis voldspræget".

Jeg ved det ikke er alle specialklasser, men jeg ved af erfaring at forældrene ikke aner noget om det der forgår - og heldigvis for forældrene. Og heldigvis for lærer de får spykologhjælp og har retningslinier.
Og så hvad med børnene? Ja, hvad med dem ... Google oplyser mig at der ikke er voldsplaner for børnene. Kun at man ikke må mobbe, men sker mobning som kan være voldelig så er der ingen handleplaner - sådan var det i 2008 og sådan er det i 2012. Ja, jeg spørger igen: HVAD MED BØRNENE?
Måske er det i perioder eller visse timer hvor der "forgår" noget?
I artiklen står der: "det kan få tragiske konsekvenser, når mange af eleverne fra specialskoler fremover skal have plads i folkeskolen, hvor lærerne ikke er forberedte på den type konflikter"
Ja, det er tragisk at der er specialklasser! Og hvad er det for en forberedelse der tales om ... de lærer er jo udannede mener alle. Det var dem som netop ikke vil eller kunne have specialbørnene i deres timer! Disse kom af at der var lærer og ofte forældre som ikke kun håndtere det frustrerede barn, eller som overså et barns indlærings problemer eller handicap - som enten lod det stå til eller som ikke blev hørt. Resultatet var flere specialklasser, klasser som er underbemanded og har stor ressourcer problemer jvf. kompetencer hos det enkelte ... klasser hvor tonen mod forventning er noget "styrende", for ikke at sige psykisk voldelig. Igen ikke alle klasser, og ofte sker der ting og sager bag lukkede døre, som holdes hemmeligt for ellers vil forældrene vil fare i flint over det.
Og så kan jeg blive ved med denne TABU emne. Men tænk den artikel taler det voksnes sag ... hvor er jeg pludselig endnu mere glad for hvilke emner Inklusions begrebet tvinger os til at tage fat i. Vi bør skamme os at vores sårbare børn oplever forhold som Benny Andersen bruger til at skabe arbejdspladser til hans medlemmer til, og Anders Bondo Christensen bruger til at retfærdiggøre lærernes handlinger med.
Jeg udfordrer de to Herrer: Hvad kan der gøres for børnene? Jeg mener lærer som ikke har evner til at håndtere en gruppe inden der opstår vold, ikke kan hjælpes med flere hænder af det samme. Jeg har også gode grunde for min meninger. Jeg har set ting og sager. Tabuer ...
Og hvordan kan det være at tilstanden først tages op nu hvor børnene skal tilbage til dem som kasseret dem i første omgang ... det er almen viden at det børn som ender i vores specialklasser ofte havde haft et behov for hjælp i årevis, hjælp som ikke kun anerkendes - aah det fin ord: RESOURCER kommer op igen. Spørgsmålet som popper op er så: Hvis vi har en af verdens dyreste skolesystemer, som menes af os til at være en af verdens bedste ... hvorfor er der vold i vores specialklasser og hvorfor blev der ikke gjort noget før nu?
Det er meget overraskende, at omfanget af vold og trusler er så stort på skolerne, siger en af undersøgelsens bagmænd, cand. psych. og ph.d. Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet i Herning. Kilde: http://www.b.dk/nationalt/laerere-faar-taesk-paa-specialskoler

Det er vist ikke kun gjalt på opholdsteder! 

Gad vide om han også bare er en som fejlfortolker, men det tror jeg ikke. Se vores sag, som jeg mener kun havde været undgået men tilsynet ved flere led svigtede, da en ikke voldelig barn blev offer. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html
Hans gammel lærer skrev 10 dage før: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/ja-han-kan-svare-igen-men-slet-ikke.html  og 2 måneder før fik jeg disse udtalelser: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/04/to-meget-velkvalificerede-personers.html

Kommunerne skal stramme op i indsatsen over for anbragte børn, siger social- og intergrationsministeren. 
25. april 2012 Det er uacceptabelt, at en lang række kommuner svigter deres ansvar over for børn, som udsættes for fysisk magt. Sådan lyder det fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) i en sag, som viser, at kommunerne ikke holder tilstrækkeligt øje med, hvor ofte anbragte børn udsættes for magtanvendelse på landets døgninstitutioner. Det kan for eksempel være, at et voldsomt barn bliver holdt fast eller lagt på gulvet. http://avisen.dk/minister-gaar-ind-i-boerne-sag-om-fysisk-magt_164547.aspx

Kommuners kontrol af magt mod børn sejler

35 kommuner har ikke styr på, hvor ofte personalet på døgninstitutioner bruger fysisk magt mod anbragte børn. Landets kommuner har ansvaret for at holde øje med, hvor ofte anbragte børn udsættes for fysisk magt på landets døgninstitutioner. Men det ansvar lever kommunerne langtfra op til.

I løbet af de seneste fem år har 35 kommuner mindst ét år ikke registreret pædagogers brug af magt over for anbragte børn.

I flere kommuner står det så grelt til, at de registreringer, som kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at føre, fuldstændig mangler i både tre, fire og fem år. Det viser en aktindsigt, som Kristeligt Dagblad har fået hos 79 af landets 98 kommuner. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/459570:Danmark--Kommuners-kontrol-af-magt-mod-boern-sejler


Omfattende vold på specialskoler

Flere end halvdelen af de ansatte på specialskoler oplever mindst en gang om året at blive slået af en elev. Når en af dagens pauser på en specialskole er forbi, kan en konflikt mellem en lærer og elev ende med, at eleven slår eller truer sin lærer, fordi eleven har svært ved at håndtere situationen.

Flere end halvdelen af lærerne og tre af fire pædagoger og pædagogmedhjælpere på specialskoler oplever at blive slået af en elev i løbet af et skoleår. For flere end hver femte pædagog eller -medhjælper sker det hver uge. Det viser en undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt 796 ansatte på 19 specialskoler, hvor der går elever, som f.eks. pga. en ADHD-diagnose ikke går i folkeskolen. http://jyllands-posten.dk/indland/article4744590.ece

VOLD ALVER VOLD
Børn lærer af deres omgivelser
Hvem ser børnene i dette her?
Køen ved håndvasken ... 
Vokser den her?


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.