onsdag den 4. juli 2012

Odense Kommunes Styrelsesvedtægt ... hjælpemidler til børn


http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Odense%20i%20tal/Publikationer/~/media/BMF/BYRAAD/Styrelsesvedtaegt.ashx


Børn- og Familieafdelingen administrerer Odense Kommunes serviceydelser på social- og sundhedsområdet for børn og unge i alderen 0-18 år. 

I Børn- og Familieafdelingen bestræber vi os på at være faglig dygtige, ordentlige, fremsynede og professionel imødekommende i alle de processer og projekter, som bliver sat i gang i afdelingen. 


Børn- og Familieafdelingens primære opgave er at sikre sammenhængende tilbud og støtte til børn, familier og fagfolk omkring børn og unge. Derfor arbejder alle centrene på tværs for at sikre en kontinuerlig og konsistent indsats.  

I menuen til venstre kan du læse mere om de specifikke ydelser, som Børn- og Familieafdelingen tilbyder socialt udsatte børn, unge og deres familier i Odense Kommune.

Sikke fine ord! Hvad skete så i vores sag jvf. støtte, ordblindhed, skole? Jeg spørger bare ... på tværs - ja, så meget på tværs at jeg som mor føler som en fugl på WIFI

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.