mandag den 23. juli 2012

Ord: De olympiske idealer om fred, respekt og fairplay - også i skolen?AF Jeppe Laursen Brock

Hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige ting, der strider mod de olympiske værdier
Henrik Brandt, direktør i Idrættens Analyseinstitut
De olympiske lege skaber venskaber på tværs af landegrænser. De fremmer fred i verden. Og de øger respekten og tolerancen mellem religioner, kulturer og nationaliteter.

Sådan lyder det i hvert fald fra et flertal af danskerne i en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 60 procent er enige i, at OL »skaber venskaber på tværs af landegrænser«, mens kun 4 procent er uenige. 51 procent mener, at OL »bidrager til bestræbelserne om at få en mere fredelig verden« – 13 procent er uenige.

Vi er enig om at alle børn inkluderes i  skolen. Meget enig, og endda endnu mere positiv over at det nok skal gå efter sommerferien nu hvor lærer har været på "kurses" i inklusion. Der er bare det, at skolerne dvs. både friskoler og folkeskoler har i årevis kunne vælge og vrage elever! Det laves ikke om bare fordi UVM har ændret måden at give special pædagogisk støtte fremover.

Nu har vi længe mærket den blokade fra PPR når det handlede om at "ordinere" støttetimer. PPR har en praksis hvor de kun hvis nødtvunget skriver at "barnet har brug for støtte" og dette skrives kun i samarbejde med læren. Forældrene har ret til at kontakte PPR, men det er mellem PPR og skolen om barnet får støtte. Det ved alle.

Især friskolerne da deres tilskud ender med at de får noget svareden til 25% af det tilskud som er "ordineret". Loven skriver godt nok noget om 50% bliver refunderet meeeen glem ikke at puljen er af en "vis størrelse" og dette pulje skal så igen fordeles blandt børnene ... alle ved at puljen ikke er stor nok men ingen protestere!

Dermed er det endeligt beløb skolerne får langt under er refusion der dækker 50% af "støttetimens omkostning". Og tro ikke at prisen per time kan bare hankes op i, niksen satsen er statsreguleret og ikke omfattet af det frit uregulerede beløb der kan udskrives af visse statslige konsulenter, private institutioner rundt omkring. Derfor er det en område som endeligt ikke er attraktivt at "komme ind på". Dermed sagt at friskolerne længe har undgået det såkaldte "støttebørnene" .... børnene forvises Folkeskolen.

Men nu ændres loven. Konsekvenserne, uha dem ser vi om 5 år. Vi vil nydelig se på dem der er her og nu, vel?

“Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me!”
There have been many times in my life that I have wanted the name and number of the moron that came up with this false statement!
The fact is, bones generally heal, even if they need plates and pins to do so.
Words on the other hand go deep. They embed themselves into the very fabric of people’s lives and souls; often swelling like waves at both unexpected and inopportune times.
I hope the sticks and stones of my words build others up so that their countenance shines with joy and hope; and that I am a builder and contributor to communities.
My children and yours are watching. http://www.hiphomeschoolmoms.com/2012/07/8206 


Nå, men Folkeskolen er rummelig - en skole for "alle". Folkeskolen kan alt og alle børn stortrives. Desværre er der også en gruppe børn som ikke "rummes" alt for godt ... alle forældre har noget kendskab til det barn som skiftede skolen, men ingen vil tage det ansvar på sig og indrømme at barnet blev flyttet da ingen magtede at inkludere et lille barn ... nej, det at sige sådan noget strider mod Folkeskolens værdier! Faktisk også ved Friskolerne ... der sortere de bare lidt bedre, og hvis ikke i starten når budgetterne kniber og de ser at sortering af børn bliver deres "liv eller død".

Hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige ting,ting som ikke sker i Folkeskolen. Ting som reelt også sker i friskolerne ... se Friskolerne er bare bedre stillet: De må vælge og vrage børn ved at have børnene på en såkaldt "prøveuge". Består barnet så er dit barn en som passer ind i Friskolens koncept. Koncepterne bliver mere og mere udviklede - sikke en arrogant udvikling at sortere i flokken!

Folkeskolen kan derimod ignorer at der er noget med et barn! Faktisk kigger alle på og bliver enig med sig selv om at "familien er nu også .... " eller "bare lad ham/hende være det, de andre skal nok sørge for ..." - det er godt nok et slags arrogant udvikling som overgår min medmenneskelige grænser.

 http://www.flickr.com/photos/51965108@N05/7619856990/in/pool-1680413@N20/lightbox

Imens står forældrene i afmagt. Før i tiden skulle de sikre sig at deres barn fik den "rette diagnose" i tide dvs. har du et højt begavet barn så er det bedst at barnet får en Asperger diagnose selv om det ikke helt passer, men "se NU" det er bedst for barnet. Eller det utallige ADHD børn som pludseligt blev moderne. Og så også PDD NOS osv. osv. Forstå mig ret: Asperger,  ADHD og alle de andre diagnoser er "reelle sygdomme", men hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige børn, børn som ikke helt bør være kaldt det ene eller det andet. Det vender jeg tilbage til.

I dag vil jeg tage den arrogant meninger som udvises af Folkeskolen ved at ignorer problemet eller Friskolen ved at sortere det fra. Ja, I er saftsusme arrogant når der i fællesskab skabes en enighed om at det er barnet, familien eller ressourcerne som spænder ben for at et lille barn ikke oplever skolen som er fristed, et sted hvor alle er glad.

Men, der hvor jeg virkelig ser rødt er når i med jeres arrogans og uvidenhed fravælger jeres roller i samfundet ved at udøve ansvarsfraskrivelse. Dette forklares bedst ved at når en Friskole fravælger et barn, eller når en Folkeskole sender barnet over til en specialklasse.

Ikke nok med det! Forældrene er jo nyt i spillet så de har ikke en jordisk chance at sige til eller fra. Skolerne er øvet I at ikke få ansvaret for deres beslutninger, at fraskrive sig det ansvar og give mennesker som endeligt uskyldigt kom forbi ansvaret for at være "uduelige" men det siges bedst med at "vi oplever at barnet ikke passende ind". Det må ikke siges om det faglige så dermed bruges det sociale som undskyldning.

Jeg kan nu kom med utallige eksempler men vil hellere sige: Tag dog et ansvar! Snart har Folkeskolen intet mulighed at sige fra overfor svage børn ... og forældrene er hensynsløs så længe deres børn får den bedste chance. De har intet andet valg.

Hvordan bidrager jeres klasse, gruppe til bestræbelserne om at få en mere fredelig verden, en verden hvor alle er inkluderet ... eller vælger i til og fra så jeres eget position i samfundets lag er bedst tjent?

Skolerne bør være det sted hvor venskaber skabes på tværs af grænserne. De fremmer fred i verden. Og de øger respekten og tolerancen mellem religioner, kulturer og nationaliteter. Men sikke en ballade der er mellem Friskole og Folkeskole verden? De vil i hvert tilfælde ikke samarbejde og kæmper om hinandens "indtægtskilder". Ja, børnene er skam ikke andet end "indtægtskilder" ... og løfterne for at få fingerne i dem er noget mere large lige her inden 5. september hvor friskolerne kan optage børn mod at få deres tilskud.

Tro ikke at Folkeskolen derimod er fristillet. Der ahr de andre metoder for at sikre deres interne indtægter! Se, for at spare "udgifterne" især her sidst på året når budgeterne er lavere og bunden er ved at være nået, tro det eller ej, har de en interne kultur. En udviklet sammensværgelser over at de først skal "se barnet an" før der kan udarbejdes en handleplan ... med mindre der er allerede så stor problemer at lærene er ved at få en nervesammenbrud over at den familie igen vælge at dukke op.

Nå men hvorfor er det et problem at barnet skal ses and? Se, det betyder reelt at barnet skal undvære hjælp helt til omkring jul, så tages der hånd om det hele til foråret - høv? Foråret, der er jo masser af hellige dage og næste års "planer er jo lige lagt". Jamen, se nu lige her: Den lærer der har barnet nu skal jo ikke have barnet efter ferien så det er bedre at vi venter. Den nye lærer skal nydeligt overtage en anden lærers beslutninger. Det har noget at gøre med metodefrihed, eller hvad ved jeg?

Hvor er barnet i alle jeres planer?  
Bør i ikke sikre at jeres indtægtskilde er centrumet ...
Nu, aak det er noget "business noget" som kommer med erfaring - 
Sikkert når skoen for alvor trykker!
Skolelederens ansvar, ikk?


 Når jeg som forældre påpege dette skydes jeg ned med ord! Ord som rammer dybt: Det er DIT valg at sige stop ... du har ikke evner til at samarbejde ... og den bedste af alle er "vi har andre børn som vi skal tage hensyn til" ... i mellemtid ignorere de alle den forældre som siger: Hov, er fungere det IKKE! Men tænk, hvordan kan det være at intentionen om inklusion så fint beskrives men hvor:
"børnene screenes for at se om de passer ind socialt"


Skolerne er generalt af den overbevisning, at det er vores pligt at forholde os til den verden, vi lever i.
Skolerne har det mål at lære vores børn at navigere i denne verden. Det er en spændende og kompliceret verden fyldt med muligheder og udfordringer.
At alle skal have mulighederne og tør eksperimentere, så følger der en masse gode oplevelser og læring med.
At nysgerrighed og motivation er vejen til at blive et helt menneske, og den vej går ikke gennem kassetænkning og skemaer.Sikke et skole vi er ved et skabe, hverken Folkeskolen eller Friskolen ser børnene mere: De ser dem som indtægter ... hvor kassetænkning og skemaer er erstattet af ordene "vores koncept". Jup, konceptet er meget fine hvis der laves en rundspørger bland grupperne! Men ingen tør at se på resultaterne - kun det positive svar tages videre med den nye nordisk skole.


Sådan lyder det i hvert fald fra et flertal af danskerne i meningsmåling, som vi har foretaget for Skolerne. 60 procent er enige i, at skolerne »fungere«, mens kun få procent er uenige. Mere end halvdelen mener, at skolerne »bidrager til bestræbelserne« – og en del procent er uenige.

Jeg vil nu gerne se Toyota Modellen fungere uden alle reservedele ... se lige denne fine forskningsprojekt: ”Arbetstid, hälsa och välbefinnande i offentlig
förvaltning”.  http://www.previa.se/upload/Forskning%20&%20artiklar/Rapportutv0605.pdf 

Gad vide om Socialministeren er klar over bomben af socialsager som udvikles udefra "skolezappere" hvor PPR og skolerne sender problemerne "videre"? Jeg ser opholdsstederne smiler hele vejen til banken, lidt længere endnu for de har jo plads til alle disse børn af forældre som reagere. Sikkert derfor flere opholdssteder opretter konsulentfirmaer til inklusions opgaver ... ligesom det også er deres datterselskaber som afholder en del "special pædagogiske kurser". Politisk er det ikke ret sjovt at mediehysteri kridter vejen for den "opmærksomme" businessman som stortrives is Slaraffenland som eksister for dem som tør!

Kære Politker

Mon ikke pårørende og brugere skal "Høres ad" om hvordan det går og hvad deres behov er? Tænk, måske er der noget som kan stop det galskab ... og løse jeres problem med penge som forsvinder?

Hvorfor er det at brugerne ikke spørges, og deres enkeltsager ikke tør ses?

Det er da klart billigere en en revolution som ses ved alt andet strejke og hvad ved jeg af halløj.

 Hilsen

En forældre som siger det her kan gøres meget mere effektivt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.