søndag den 15. juli 2012

Pigen: Vi vil løse opgaven billigt!Primært mål: Er at vise at det er fuldt ud muligt at spare penge, inkludere og støtte børns tarv 
UDELUKKENDE ved at benytte de muligheder der er i dag.

Ved at vi fjerne kassetænkningen
Loven er der...

Det er praksis der kikser i en sky af inkompetence og vanetænkning!

Se nu i Oktober,der var to børn som manglede et hurtigt løsning. Årsagen kan diskuteres men lad det nu ligge ... og se på to enkelte handleplaner:

Pigen

Særlig begavet pige.
Velopdraget, rar, lidt for tolerant.
Vellidt af alle, socialt har hun mest venner uden for klassen og fungere godt i klassen.
Turbulent skolegang:
- dels pga. mobning som voksne ikke løst.
- manglende understøttelse af begavelsen/behov som opstår jvf. PPRs forslag
- indrages i socialsag pga. brorens problemer skulle hun undersøges

Føler ikke altid at hun er dygtig, men er langt foran når hun testes dog med manglende "metodelære" hist og her.

Visio/motoriske problemer jvf. psykolograpport aldrig løst (ansøgt om 2007,8,9,10 ... opgav) pigen ved hun har det svært med at skrive "meget" og "hurtigt".

Er en socialsag pga. morens manglende samarbejdsevner og borgers bekymring i en sag de ikke er deltager i dvs. ikke har set alle sider!

Forslag: At springe en klassetrin over

(kunne havde været i 1. klasse, 3. klasse ... men nu kom det i 9. klasse ... for moren fik ingen relevant psykolog som kendte barnets behov, potentiale osv. Og først nu ser tilbage på behov/tilbud og ser klart det var en god løsning, allerede i flere omgange - desværre pga. uvidenhed overset!)

Oktober 2011: Mor mener hun skal i ny skole men start i 9. klasse frem for fortsæt i 8. klasse. Nye personer vil se barnet an, men træffer ikke en beslutning og lader det stå til. PPR opgiver moren og vidergiver "problemet" som socialsag.

Februar 2012: Eksamen forsøg til maj vil ikke være muligt pga. kommunen glemmer at tilmelde pigen til eksamen inden 1. Februar.

April 2012: Socilarådgiveren kun ikke besvare vores forslag til denne handleplan

Juni 2012: Eksamen forsøg ikke muligt pga. fejlvejledning

August 2012: Mor, relevante konsulenter mener Gymnasium med særlig opmærksomhed som beskrevet siden 2007 af psykologer, mens kommune vil Ungdomsskolen for skoletrætte da de ikke forstår psykolograpporten. Kommunen taler med valgte Gymnasium.

August 2012: Pigen tager optagelsesprøverne bag om Kommunens ryg jvf. gældende lov ved tildelt Gymnasium da ønskede Gymnasium ikke havde en plads efter samtale med Kommunen.

Dec 2012: Psykologen Kommunen valgt ved tvang er enig om skolevalg for pigen, hun kun næppe skrive andet da pigen fik flot karakter på Gymnasium i oktober 2012.
Aktuelle status:

PPR gav opgaven til Børn og Unge afdeling. Moren vil ikke anerkende deres Dialog og løsning.
Børn og Unge Afdelingen har ikke det kompetencer til at vurdere barnets skolebehov. Børn og Unge Afdelingen skal løse opgaven og prøver ihærdig prøver at finde en problemformulering som kan bruges i den kassetænkning som eksistere.

Barnet, som ikke ved hvad der skal svares spørges om hvad barnet tænker. Måske, siger barnet noget som kan understøtte socialrådgiverens problemformulering.

Barnet påvirkes grundet langsom sagsbehandling og følelses af at tvang vil anvendes.

Moren klager, da sagen forsinkes yderligere.

Bekymrede borgere klager da de ikke kan forstå sagen, og/eller bære nag og måske bare tror det vil skubbe til sagen og hjælp pigen.

Plan:  
Pigen starter Gymnasium.

Et frisk start, men støtte fra en både en psykolog og konsulent som kender hendes behov/problematikker jvf. psykolograpporter og kan vejlede skolen telefonisk. Dermed aflaste moren og skolens opgave forenkles.
PPR løser manglende udredning vedr. Visiomotoriske problemer der er opdaget da pigen skriver "langsommer end forventet" og oplever det som "svært", mht. at skrivemængden øges på Gymansium og forbygger at pigen oplever det som et problem.

Grundlaget for valg er at tidligere har morens forslag virkede, sagen var lukket da skoleskift blev øsnket. Pigen ønsker at kom videre, er målrettet og vil selv. Pigen har symptomer som konsulenten genkender og som var advaret om siden 2007, men blev forvekslet med samme symptomer set ved socialtilfælde andet end det som "andre tror" da familien er ikke som flest. Pigen fritages for at få et forsinkelse pga. andre ting som ikke vedkommer hende.

Problem: Tiden er spild på kassetænkningen, loven, og at det som set for i praksis kikser i en sky af inkompetence og vanetænkning! Så endnu et barn som rammes af Systemts gang ....

Kommunensvalg: Blev gennemtrumfet dog ikke helt. Pigen klarer sig efter omstændigheder godt i 2g, i 2013. Men er hårdt medtaget, efter et uvarslet anbringelse i oktober lige after hun startede på Gymnasium i 2012 og at blive tvangsflyttet fra broren få dage inden Jul 2012. Hun klarer sig med et helt nye psykolog og konsulenter da kontinuitet ikke er noget Kommunen respekterer. Hun er skilt fra alle hun kender, også hendes bror da tilknytning er slet ikke blevet undersøgt af Odense kommune, eller "omskrevet efter anbringelsen" for at sagens valg undersøttes. Det er lovstridigt, i og med at Barnets Reform prioriteter kontinuitet, tryghed og ikke mindst tilknytningen i anbringelser!Pigen blev hjemgivet efter 2 år grundet nye psykologsamtaler som konkluderede at hun ikke profiterede af anbringelsen - præcis som vi havde påpegede inden sagens gang, men socialrådgiveren havde andre "overbevisninger" og opholdsstedet som udredt pigen bekræftede hende.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.