tirsdag den 3. juli 2012

Sidste børnesamtaler

Bisidder skriver:

Samtalen er præget af at der har været samarbejdsproblemer imellem moren og de forskellige sagsbehandlere, hvilket ikke hjælpes af at de åbenbart skiftes ofte. Børnene er hæmmet af en trykket stemning idet at de har fået forståelsen af at de kan fjernes såfremt at de "svarer forkert".  Pigen prøver at redegøre for at hun bare vil videre, og har haft for mange negative oplevelser til at kunne blive genindsat i en normal folkeskole, Drengen fortæller hvad han kan lide, og ikke lide. Det er tydeligt at han har haft både negative såvel som positive oplevelser, men især det første har sat spor i hans lyst til at være i skole.  Pigen mener selv at eks. pre ib vil være det rette for hende. Drengen har ikke det samme overskud, eller modenhed til at forstå hvad der er bedst for ham. Han er for indeværende tilfreds med hjemmeundervisning, men savner primært venskab han havde med nogle specifikke elever på en tidligere skole, og ikke klassekammerater som sådan. Pigen udtrykker at hun får dækket sit sociale behov på anden vis med veninder hun har fra før hun flyttede til Odense.


Kommunen skriver 4 sider ... det kommer som jeg har anonymiseret det!

I denne samtale UDLADER socialrådgiveren at skrive hun starter ud emd at fortælle Pigen Hjemmeundervisng er ulovligt. Pigen forkalrede at siden 3. klasse har hun vist at man har undervisingspligt ikke skolepligt ... socialrådgiveren bliver irriteret og svarer at din mor er ikke kvalificeret til at udnervise DIG! Se linket som kommer her omkring hvordan kommunen håndterede hjemmeundervising og Pigens fremtidsplaner ... linket kommer
Når kommunen ikke finder noget gjalt så skriver de at de ikke kun n ind til os ... ingen kan nå os med trusler og grov væremåde. eller for den sags skyldt LØGN hvorfor så meget snak om skoeln vhis Børn og Unge ikke har den afdeling under deres regi??? HVORFOR ikke snak om underretningerne og høre børnene ad om det nu passer???? De er glat som ål og skriver sagen helt selv ...

Da jeg underretter kommune  om overgreb undersæger de INTET lærer begår ikke den slags. Derimod vil de tvinge os i Dialog med den lærer ... ???????????? Og skolen ????????????????Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.