lørdag den 14. juli 2012

Strukturel pædagogik - Structural pedagogy

Dansk er længere ned!

Structural
pedagogy. Is a pedagogical category that is used when there are said to be a focus on structure, strict guidlines as well as rules in order to create a forseeable and secure environment. In addition, key concepts such as behavior modification and reinforcement, firm structured environment, with visible adults that can
use a combination of limit-setting and responsibility training.

In order to further clarify the what this means I would like to use the following example:  Institutions that use a therapeutic environment/system link actual treatment facilities with treatment-requiring children and young people who are described as having great emotional and social difficulties.

The description of the so-called structural pedagogy have been used at institutions, which focus on the education of students, usually institutions that had solely been set up for receiving adolescents aged 12-15 years with serious behaviour og criminalised backrounds, often adolescents with another ethnic background than Danish.
Strukturel pædagogik. Er en kategori, der anvendes, når der angives at være
fokus på struktur, rammer og regler med henblik på at skabe overskuelighed
og tryghed i hverdagen. Hertil kommer centrale begreber som adfærdsstyring
og konsekvens, faste strukturer og rammer, synlige voksne og tydelig
grænsesætning.

De institutioner, der anvender de to første typer af pædagogik, henholdsvis
den miljøterapeutiske og den systemiske, knytter an til egentlige behandlingsinstitutioner med behandlingskrævende børn og unge, der beskrives som havende
store emotionelle og sociale vanskeligheder.

Beskrivelsen af den såkaldte strukturelle pædagogik placeres på de to institutioner, der havde fokus på det pædagogiske arbejde på de to opholdssteder, som var blevet etableret med henblik modtagelse af unge i alderen fra 12-15 år med alvorlig eller kriminalitetstruet adfærd, og som overvejende har anden etnisk baggrund end dansk. Kilde: Kirsten Elisa Petersen "Viden om anbragte børn og unge
i døgntilbud" og kan downloades her, som pdf

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.