fredag den 6. juli 2012

Teknologien fremmer behandling for adfærdsvanskeligheder


Se filmen her: http://www.behaviorimaging.com/flash/capturevideo.shtml den kræver flashplayer!


Grundlæggerne af
Behavior Imaging Solutions udviklede deres teknologi som et middel til at øge handicappedes adgang til "Pleje via Teknologi".  


Da deres 3 årige søn fik en autisme diagnose i 1996, fik de indsigt i, hvor svært det er at have adgang til specialiseret behandling for personer med et udviklingsforstyrrelser, som har det til fælles, at de hæmmer den tidlige udvikling af sociale færdigheder og dermed også trivsel og udviklingsmuligheder. Siden da, har Ron og Sharon valgt at deres karrierer skal være en hvor de hjælper både familier og organisationer forbedre deres adgang til undersøgelse og behandling af psykiske betingede lidelser. 

Ron og Sharon har også skabt www.TalkAutism.org, et portal for forældre, organisationer og specialister. Netværket tilbyder gratis og billig online-tjenester såsom fjernundervisning, en professionel ressource bibliotek og dermed også fora for familier samt fagfolk, der beskæftiger sig med autisme.


De har en mission: At revolutionere behandling af psykiske lidelser, forskning, uddannelse og administration ved hjælp af "Behavior Imaging teknologi" en teknologi som anvendes for at analysere "virkning og årsagerne" i behandlingen af adfærdsvanskeligheder og eller udviklingsforstyrrelser. Udviklingsforstyrrelser har det til fælles, at de hæmmer den tidlige udvikling af sociale færdigheder og dermed også trivsel og udviklingsmuligheder. Autisme rammer dermed både personen selv og dennes omgivelser.

Behavior Imaging Solutions, del af
Caring Technologies Inc, udvikler løsninger til at lette de observationelle, analytiske og samarbejdsorienteret behov som opstår ved sundhedsbehandling og specialundervisningsområdet for fagfolk som arbejder med handicappede hvor adfærd spiller en rolle.

Uanset om man vælger et biologisk, et psykologisk eller et socialt fokus bør autismediagnosen ses som et øjebliksbillede, og som en skitse. Her er denne teknologi meget anvendelig, hvor diagnosen kan være en vejviser i forhold til hvor vi kan søge generel viden, men den er ikke nøglen til en samlet forståelse af personen og dennes sociale kontekst. Det er meget anvendelig i Inklusionsforløb, så forløbet kan dokumenteres.

En autisme diagnose, sammen med en inklusionsforløb bør altid suppleres med en løbende vurdering af funktions-, udviklingspotentialer og støttebehov. Sådan et forløb bør revurderes i takt med den livslange udvikling som alle har, og som er kendetegne vi kender ved et liv med eller uden autisme.


Man har kun diagnosen så længe man opfylder kriterierne for den, og et menneske, der fik en autismediagnose som barn, kan udvikle sig på en måde, så han eller hun ikke længere opfylder kriterierne, når han/hun er blevet voksen. Kilde: http://www.servicestyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme

Behavior
Imaging
Solutions gør det muligt for at fagpersoner samarbejder på trods af afstand. Igennem et dialog hvor patienter og branchefolk via videooptagelse, kombineret med en sikker patientjournal program,  begge har mulighed for at gemme, dele og kommentere videofiler.

Selskabets kunder omfatter det amerikanske forsvarsministerium, statslige departementer for uddannelse, adfærdsmæssige sundhed udbydere, og mange førende universiteter.

Se filmen her:
http://www.behaviorimaging.com/flash/capturevideo.shtml den kræver flashplayer!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.