onsdag den 29. august 2012

Citathistorie fra DRFYN: Odense anbringer få indvandrerbørn


Citathistorie fra DRFYN: Odense anbringer få indvandrerbørn
29. august 2012 Ritzaus Bureau


Mens Odense står med massive problemer i dele af byens indvandrermiljø, viser tal fra Danmarks Statistik, at Odense er mindre tilbøjelig til at gribe ind over for børn med ikke vestlig baggrund end andre kommuner i landet. DR Fyn har fået Danmarks Statistik til at lave tal, der sammenligner anbringelserne i Odense Kommune med resten af landet. Tallene tager højde for, hvor stor en andel de udenlandske børn udgør af befolkningen, og de er klokkeklare.

Færre end på landsplan

I 2010 blev der på landsplan anbragt 12 ud af 1000 indvandrerdrengene mellem 0 og 17 år. I Odense var det kun 7 ud af 1000, der blev anbragt, altså 40 procent mindre. For pigerne er andelen af anbringelser en tredjedel lavere end på landsplan. Samme tendens gælder alle tre foregående år, og det er så langt tilbage statistikken går. - Det kan jo ikke passe, at der er færre sociale problemer i indvandrerfamilierne end i de danske, siger det konservative byrådsmedlem, Lars Havelund til P4 Fyn. - Man kunne frygte, at det her handler om, at vi i Odense er bange for at gribe ind over for familier, der har en anden etnisk baggrund end dansk.

Flere danske børn

Tallene er ikke et udtryk for, at Odense generelt anbringer færre børn uden for hjemmet end andre kommuner gør. For ser man på de danske børn forholder det sig lige modsat. Her anbringer Odense flere børn uden for hjemmet end landsgennemsnittet.Tallene for 2010 viser, at danske børn anbringes en halv gang oftere end børn med ikke vestlig baggrund - set i forhold til, hvor mange de udgør af befolkningen. Tendensen er den samme for de foregående tre år - det er så langt tilbage statistikken går.

Berøringsangt

- Det her bekræfter en fornemmelse, jeg har haft længe, siger formanden for Odense Kommunes tvangsfjernelsesudvalg, Tina Bue Jensen (S) til P4 Fyn. - Nu ved vi, at vi griber mindre end her end over for danske familier, og det må vi se på, siger hun. Det kan enten skyldes, at vi har svært ved at finde de rigtige tilbud til børn med udenlandsk baggrund, eller at vores sagsbehandlere er berøringsangste i forhold til de her familier, siger hun.

Balladen i Vollsmose

Odenses borgmester Anker Boye (S) kalder tallene bemærkelsesværdige. Han vil have analyseret området. - Efter balladen i Vollsmose i sidste uge, skal vi se på alle vores indsatser, også anbringelser uden for hjemmet, siger han.

Redaktionel kontakt:

Nanna Ziegler

tlf.: 2854 7784

e-mail: naz@dr.dk

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.