onsdag den 1. august 2012

Frit skolevalg før og efter 1. august 2012 for børn med særlig behov.
Alle forældre havde dette mulighed for frit skolevalg indtil i dag den 1. august 2012. Hvis de bare kendt reglerne og var standhaftige nok. Men dette regel bortfalder, for børn med særlig behov, uden at det nye tiltag er afprøvet og med virkning fra i dag af. http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L131/som_fremsat.htm#dok
Fra i dag af har børn med særlig behov / handicap ikke ret til "frit valg af en skole", selv om der er plads på den ønskede skole, og der på denne skole er et relevant "special" undervisningstilbud.
Det strider imod at alle børn har ret til at frit vælge skole!
Åbentbart er børn med særlige behov eller handicap ikke omfattet af "alle"?

Efter 1. august vil forældre derfor ikke kunne vælge en heldagsskole, specialklasse, hellere ikke hvis dette er et mere vidtgående tilbud end det tilbud, som din bopælskommune har visiteret dit barn til. Dette fremgår af et nyt § 12, stk. 3, som blev indført med lov nr. 511 af 4. juni 2012.
Hvis skolekommunen ved lovens ikrafttræden ikke har afsluttet visitationen af en elev, afslutter bopælskommunen visitationen. Sikke som kommunen får mere travlt end de allerede havde.

De nye regler har virkning pr. 1. august 2012, og du kan ikke benytte de gamle regler herefter, uanset om din sag startede før 1. august. 

Da vi flyttede til Odense i 2010 brugt jeg reglen om at jeg, som forældre, frit måtte vælge skole for  børn som havde behov for specialundervisning.

Den regel har kostede flere kommuner penge når forældrene valgt at fastholde deres rettigheder og kendte klagemulighederne som f. eks familien fra http://duelundskolen.wordpress.com som fik deres dreng i en ordblinde klasse ved at de klagede og havde mulighed for at hjemme undervise imens de klagede. Forældrene vælger ikke et andet skole end det lokale uden at der er særlig grund til dette.

Officielt var det også den regel vi brugte, men alle involverede parter vidste jo godt at det var fordi Kommunen kunne spare meget ved at sige "ja" og sige "ja" hurtigt. Det tog dem 3 døgn. Vi fik en ja ved at han var for rask til en heldagsskole og for dårlig til en folkeskole. Alle som har skulle have et eller andet afgørelse ved jo kommunen sagsbehandler i månedsvis! Om det så var en lovpligtige visitation tror jeg næppe.

Se, faktisk kom jeg med et barn som skulle have en taxa ordning og 20½ timers støtte om ugen. En heldagskole som ville koste 50 000kr om måneden, hvorledes en speciallærer på en folkeskole og alt PPR snak vil koste det samme, hvis ikke mere! Udover dette vil en Taxaordning til en heldagsskole rask væk koste 30 000kr om måneden. Jvf. loven måtte kommunen ikke ændre "et eksisterende tilbud", uden at revurdere barnet.

Kommunen kunne jo godt se at jeg vil få medhold hvis jeg klagede og at jeg ville klage. Det var jeg blevet god til! Jeg har endnu ikke tabt en klage ... de tog bare lang tid.

Herudover tilbudt jeg Kommunen et skole som kostede kun 2500kr om måneden, for begge børn! Se, jeg fandt "nålen i en høstakke" og fandt en lærerstab som pga. deres træning og erfaring kunne undervise mine børn. Faktisk noget UVM prøver på at lave med deres inklusion halløj. Selv UVM har set at der er penge som kan spares - men metoden dette indføres kan være dyrt, meget dyrt!

Og JA vores valg var et kæmpe succes som stammede fra flere års hårdt slid af ildsjæle. Grunden til at jeg fandt dem, var at jeg som forældre havde tilegnet mig en vis ekspertise og viden på området. Jeg vidste hvad der virkede, og hvad ikke virkede for begge mine børn. Og jeg var HELDIG at den skole var der og var kommet så langt lige den dag vi skulle bruge den. Hvor er jeg taknemlig for jeg måtte opleve hvordan min børn lærer bedst.

Kommunen godkendt det hele: da de kunne spare! Men vi kaldt det frit skolevalg, ikke andet. Nu har handicappede børn ikke denne mulighed for frit skolevalg mere. Nu skal deres forældre hjemmeundervise uden mulighed for hjælpemidler/bøger osv. eller acceptere kommunens tilbud. Også i visitations perioden - men der er der klagemuligheder, som bare tager et år eller længere. Og om barnet er udredt/visiteret korrekt bestemmer kommunen selv ...

Faktisk talte Kommunen med min børn i 10 minutter og fik afleveret deres PPR rapporter. Jeg tror ikke de læst dem. I dag er alle rapporter blevet "væk". Det kaldes en revurdering og visitation. Skal man det modsatte så finder de meget mere som skal vurderes på - afslag uden afgørelser, ventetid, tvang, en børnefaglig undersøgelse, forældre evne test osv. -  i håb om at forældrene "opgiver" at gennemføre en visitation. Med det nye regler behøver Kommunen intet gøre, bare træffe en beslutning. Den er bindende for familien.

Men reelt kunne det jo havde været at Kommunen sparede med hovedet under armen i vores tilfælde? Tænk, hvis det gik gjalt? Tænk hvis jeg som mor ikke kun gennemskue en plattenslager eller ikke var erfaren nok på mit barns behov? Kommunen havde slet ikke sat sig ind i vores sag dengang, heldigvis var det er bragende succes indtil der kom ændringer hvor flest personale rejst/blev fyret.
Nu er det "kun" Kommunen som vælger barnets tilbud også hvis forældrene mener kommunens valg ikke dækker barnets behov eller finder en bedre tilbud selv.

Jeg ved ikke hvad vores Politiker tænkte, da de sagt ja til alt dette som træder i kraft i dag. Men de har vist ikke selv erfaringer på området som borger - det er helt og aldeles klart - og tillid til at kommunerne yder deres bedste er sikkert også en faktor.

Vores Politiker afviser jo også enkeltsager - hvordan ved de så hvad der reelt forgår? Men jeg kan også "se" at Politikerne var desperat og drevet stigende udgifter på området, af at der opståede sær interne skoler rund omkring. Så de havde helt klart økonomien i tankerne og gjør deres bedste.

Overgangen er bare for brat når skolesystemet skal til at ændre sig til at være en inklusionsskole og bestemt ikke noget som giver handicappede børn lige rettigheder jvf. fritskolevalg. Lærer er ikke trænet til deres nye roller. De plejer at henvise børnene væk.

Hvis skolekommunen ved lovens ikrafttræden ikke har afsluttet visitationen af en elev, afslutter bopælskommunen visitationen.

De nye regler har virkning pr. 1. august 2012, og du kan ikke benytte de gamle regler herefter, uanset om din sag startede før 1. august. 

Jeg ved  at hvis jeg havde gjort som Kommunen ville siden 2007 var min søn en meget dyr sag. Jeg kan dokumentere at Kommunen tabt en masse penge i den sag uden at han fik gavn af det. Som mor tilegnet jeg mig specialistviden via biblioteket og gode mennesker på internet og håber at jeg hermed at afværget at min dreng er en fremtidig pensionssag.

Han er et barn som intet fik INTET ud af hans skolegang og børnehave i lang perioder pga. støttepersoner som ikke forstået opgaven, overset ordblindhed og ubehandlet ordblindhed osv. Jeg var ikke dygtig nok til at hjælpe hans støttepersoner på vej og dermed stemplet som usamarbejdsvillig osv. I realiteten var jeg ikke trænet til at have et barn med særlig behov - det kræver specialist træning og erfaring. Træning og erfaring kommunen bør videregive ... støtte osv. som loven siger.

Vi er desværre en dyr sag da Kommunen selv vælger fokus i vores sag og pt. er det at lede efter omsorgssvigt. Noget hjulpet godt på vejen pga. kassetænkning og anonyme underretninger som komplicere et allerede kompleks situation.

PPR er reelt ligeglad, men nu får det endnu mere kaos i hvert tilfælde i denne "overgangs" periode. Herudover sender PPR selv sagerne til Socialafdelingen når forældrene ikke acceptere deres tilbud. Det stempler forældrene yderligere og presser familier som endnu mere. Det er jo PPRs "trumfkort" som de selv skrev til mig:

- http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010/11/papirvrk.html og
- http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010_10_01_archive.html

Nu behøver PPR ikke disse led længere, sagsgangen er forenklede ... men hvem vil høre om det?Og hvad gælder for at en visitation er reelle nok?

I dag over to år senere har mit barn INTET hjælp fået som beskrevet i hans ordblinde handleplan. Noget vi kæmpede 3 år for at få lavet. Gad vide om hans ordblindhed også blev vurderet væk, da PPR prøvede at placere ham i en autisme klasse uden Psykiatrisk udredning? Er det en lovlig visitation? Hvad er regler for at visitere børn ... overholdes disse?

Alle forældre vil, nu som jeg havde dengang med min datter (som er et barn med særlige forudsætninger), ikke kunne vælge noget som helst! Helt uden overgangs ordninger - hvem skal tage sig af børnene? Nu er børn med særlig behov i samme båd som hun var.


Tænk, så længe jeg var indforstået med at skolen ikke har ressourcer for at tilbyde hende undervisnings differentiering ville de gerne have hende. Det fik jeg endda på skrift i 2009 og sagt i desperation "Ja". Jeg havde ingen valg. Nu har Folketinget lukket for at børn med særlige forudsætninger eller kloge børn at kunne udnytte en "specialklasse" forældrene finder, og endnu værre forringet skolevalg for børn med "særlig behov" eller også kendt som "børn med handicap". Kommunerne vælger selv hvilke tilbud de visitere til, fremover.

Vi har valgt at min datter skal et år tidligere på Gymnasium end hun ellers ville. Dette valg er truffet af specialister, da kommunen afvist os jvf. en fejl bedømmelse idet jeg hjemme undervist. Vi er superheldig at der findes en Gymnasium som ønsker hende. Men Kommunen har trukket vores sag i langdrag. Kommunen som var klar over at denne "skæringsdato". En dato som efterlader min datter og mig uden rettigheder, vel og mærke hvis vi ansøger skolen udefra at "hun har særlige behov".

Kommunen har velvidende brugt den nye lov som letter deres arbejdsgang. Gad vide om de husker min datters behov i dette? Heldigvis er hun optaget under reglerne af "frit skolevalg". Helt udenom handicap området, Jubiii ... efter skolens helt eget konkret vurdering!

Jeg opgav ikke dengang da vi fandt den perfekte skole i Odense. Jeg har ikke opgivet endnu. Jeg har dokumentation for hvert af børnenes behov ... men igen er vi i klemme med lovens ændring i dag. Suk, jeg lærer da at jongulere - men hvad med alle de andre forældre som ikke kan jongulere så meget?

Jeg fortsætter med at hjemmeundervise og lader kommunen selv vælge deres sagsgang. Hvor er jeg glad for mit valg i dag!
Min søn læser og min datter er på en venteliste, så hun er kommet videre.

Nå, nok om os. Tilbage til det nye lov som træder i kraft i dag. Nu har vi ingen muligheder jvf. min søns ordblindhed. Kommunens psykolog bestemmer egetrådig hvad hans skoletilbud indebærer fremover ... hvis kommunens tilbud ikke dækker er der ingen andre muligheder. Faktisk, som mor til højt begavede pige ved jeg hvor stor afsavn hun led i hendes skolegang pga. manglende regler Nu er gruppen bare udvidet: Ja, nu er handicappede børn også uden valgmuligheder og er afhængig af PPR som selv vælger et tilbud.

Jeg kunne ikke benytte det frie skolevalg som alle andre børn - skolerene afviser børn med særlig behov til kommunen og heldagsskoler. I det mindste kunne jeg finde et tilbud selv, nu er det skolekommunen som vælger. Det er en trist udvikling men nu er det LOVLIGGJORT.


Den 1. august 2012 træder der nogle nye regler i kraft. Herefter skal henvisning til specialundervisning foretages efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i bopælskommunen. 

- Bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov vil herefter være bindende for skolekommunen for så vidt angår tilbuddets karakter.

(NU ved jeg hvorfor min socialrådgiver ikke GAD svare min ansøgningen den 12. april ... Kommunen var godt klar over det nye lov kommer og udnyttet det til fulde brag til deres egne fordel - hvem ser børnene i sådanne sager?)

- Det betyder, at forældre ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, som er mere vidtgående, end det tilbud, som bopælskommunen har visiteret til.

(Betyder det så at hvis barnet er klar til Gymnasium men kommunen vælger en Ungdomsskole med erhvervsvejledning for handicappede uden at se barnet eller barnets journal eller uden at forholde sig til barnets journal så SKAL barnet acceptere kommunens tilbud? Jup, vi oplevede det! Og der er ingen konsekvenser for kommunen - kun for barnet.

ELLER Betyder det at et ordblind barn skal inkluderes i den lokale skole UDEN hjælp til barnets læseproblemer? Åbentbart! Stakkels børn som i forvejen ikke udredes, fordi så længe der ikke er en diagnose behøver kommunen intet gøre, men nu behøver kommunen ikke engang sikre at tilbudet er mest relevant! De visitere, udreder og vælger eget rådig!)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.