torsdag den 2. august 2012

Handicappede børn får hjælp efter "anbringelses paragraffer" - Kommunerne får dermed refusion fra staten!


I går skrev jeg om "Frit skolevalg før og efter 1. august 2012 for børn med særlig behov". Men som mange nok ikke ved er det sådan at både handicappede og udsatte børn "falder ind" under det samme lovgivning! Nu har kommunerne gode muligheder for at placere børnene hvor kommunen mener de får det bedste service - en service som ikke altid er det bedste for barnet hvis man spørger barnets forældrer. Ofte ser kommunen barnet i få minutter ... og ofte helt udenom læger. Kommunen har holdt op med at skælne om barnet er handicappede eller svigtet og for os som kender forskellen så ved vi også at disse to grupper af børn hver især har forsklelige behov. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/08/frit-skolevalg-fr-og-efter-1-august.html


Danske Handicaporganisationer (DH) foreslår nye regler for anbragte børn og unge med handicap,  skrevet og kæmpet for siden 2009. http://www.handicap.dk/dokumenter/breve/anbringelse

Børn og unge med handicap anbringes efter de samme regler som omsorgssvigtede børn. Det har alvorlige konsekvenser for familier med børn med handicap, fordi de fra tages muligheden for at være forældre med indflydelse på barnets liv, og fordi kontakten og samværet kompliceres af manglende mulighed for støtte hertil.

Der skælnes ikke om du har en handicap eller om du udsat - i hvert tilfælde ikke hvis kommunen skal placere dig på en institution. Præcis som Dansk Handicap Organisation har advaret i årevis er ved at ske. Det er super ærgeligt for handicappede børn som placeres "blandt" kriminelle børn. Vælger forældrene at ikke samarbejde dvs. ikke acceptere kommunens til tvangsfjerner Kommunen barnet med henvisning til at "der er åbenber risiko for ... " udefrra en sagkyndiges eget vurdering. Dette vurdering som laves af kommunen tilsidesætter barnets læges udtaleser osv. Forældrene kan klage imens barnet er anbragt og sådan en klagesag tager 3-6 år før barnet er hjem igen. Ofte helt uden at forældrenen ahr haft andet end 1 times samvær med barnet om måneden.

Ganske vist ikke helt som Politikerne mente - men sådan fungere det i praksis. Desværre øsnker vores Politiker ikke at se på enkeltsager og har ikke defineret hvad de vil se på. De afviser forældrene med standard svar.
Men det lovændring som trådt i kraft i går kan forældrene INTET gøre da Kommunen vælger det tilbud kommunen mener er bedst for barnet. Kommunerne har vidste at disse ændringer er på vej længe. Forældrene vil jo helst have deres barn i en alm. skole - men nogle børn passer ikke ind. Og i det seneste måneder opståede der flere sager, som er dybt urimeligt. Prøv læs denne:
16-årig med psykiatrisk lidelse tvangsfjernet og indsat blandt kriminelle http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462
"Det er som en ond drøm". Sådan beskriver Peter Lønborg fra Grenaa det seneste halve år. Her har han og hustruen Betina Pape kæmpet for at få Betinas datter Amalia placeret et godt sted, der kan tage hånd om hendes sygdom, ADHD og ODD.

Det gik ikke som de ønskede. Datteren blev tvangsfjernet og 2. juli blev hun anbragt på Grenen, en døgninstitution for unge mellem 12 og 18 år. Der er kriminelle, unge med domssanktioner og unge med misbrugsproblemer. Grenen tager også imod selvskadere, oplyser Betina Pape. http://www.grenen.rm.dk
Kommunen kan sige hvad de ville, men jeg havde næsten selv fået min børn anbragt på Grenen og pga. at loven gav forældrene mulighed for at vælge kunne jeg bede om et tilbud hvor  det kunne dokumenteres at "der kan tage hånd om ... ". I dag er forældrene på herrens mark og det plattenslagere som driver instituioner som ofte er mekaniker, eller med andet baggrund end det pædagogiske osv. smiler hele vejen til banken.

Disse institutioner får 19-25 000kr per barn i deres interne skoler og herudover alt fra 71 000kr opad for barnets ophold. Det er mig en gåde at disse børn ikke må være i kommunens Specialklasser, Helddagsskoler eller Folkeskoler - de gemmes fra samfudet og kun 68% - 88% af dem får en afgangseksamen.

Som det ser ud i dag har hvert sted deres egne intern psykolog ansat på stedet og børnene ser sjælden en privat psykiater eller læge. De kommer aldrig i en alm. kommunal skole - men inden de kommer derude har børnene ofte gåeet på en alm. skole uden at der var penge til det ordblinde barns PC, eller et kurses til klasselæren i at håndtere et barn med ADHD, OCD eller for den sags skyldt ordblindhed.

Imens kommunerne ikke har penge til kurser, oplæring betaler de rask væk som i denne ikke sikret afdeling Toppen/ Roden eet svimlende beløb på 138 243 kr OM MÅNEDEN for barnets ophold. Hertil betales der 35 800kr for barnets skole.

Tænk hvis en folkeskole kun bare få halvdelen af det beløb til inklusions forløb? Eller forældrene fik kurser betalt så deres børn får en smule hjælp? Eller lærene: Lærene underretter ofte i afmagt at de ikke kan håndtere et barn ... og kommunen kvittere med at forældrenen ikke magter barnet derfor har barnet adfærds problemer. Ingen ser på om barnet har et handicap og hvis barnet har et handicap går der ofte mange år uden at barnet får hjælpemidler eller adgang til personale som kan tilretteligge undervsingen udefra barnets behov.


Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at følge en afgørelse fra Ankestyrelsen. Så iværksætter vi selvfølgelig den tvangsanbringelse, der bliver pålagt og igangsat. Den bygger på en handleplan udarbejdet af sagsbehandlere i kommunen. Den har Ankestyrelsen også set.


Når vi iværksætter tvangsanbringelsen har forældrene mulighed for at anke afgørelsen om anbringelsessted for Det Sociale Nævn."

Læs mere: http://norddjurs.lokalavisen.dk/velfaerdsdirektoer-kenneth-koed-nielsen-det-er-ikke-kun-en-institution-for-kriminelle-/20120801/artikler/708019824/1462#ixzz22Mz5APnL


Ved ankestyrelsen reelt hvad Grenen modtager af børn og at den pige ikke er kriminel? De modtager børn som er idømt en "ungdomssanktion". Og skriver selv om deres åben dvs. ikke sikret afdeling:

Nord er godkendt som en sikret afdeling med plads til fem unge.
Afdelingen modtager fortrinsvis unge, der er anbragt i varetægtssurrogat og idømt foranstaltning (ungdomssanktion).

Kronen er godkendt som en sikret afdeling med plads til fem unge.
Afdelingen modtager fortrinsvis unge, der er anbragt i varetægtssurrogat og idømt foranstaltning (ungdomssanktion)

Syd Modtager unge som ikke kan rummes på almindelig sikret afdeling, som udviser særligt psykisk afvigende adfærd. Der er plads til fem unge.

Toppen og Roden er to åbne boenheder med 13 pladser.
Der er en indslusningsenhed, og der er tilknyttet udslusningsboliger på matriklen, hvor de unge kan bo og modtage bostøtte inden udskrivning.
Afdelingerne modtager overvejende unge, som er idømt en foranstaltning (ungdomssanktion).
De unge kan modtages med henblik på gennemførelse af fase 2 og fase 3 i sanktionsforløbet.

Læs mere om hver enkelt afdeling ved at klikke på afdelingsnavnet til højre.
http://www.grenen.rm.dk/afdelinger


Jeg spørger bare Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen som mener at Grenen ikke er en institution for kriminelle: HVORDAN ved du det? Vi forældrer og andre ved at børenne blandes uden hensigt til deres fortid.

Læs mere: http://norddjurs.lokalavisen.dk/velfaerdsdirektoer-kenneth-koed-nielsen-det-er-ikke-kun-en-institution-for-kriminelle-/20120801/artikler/708019824/1462#ixzz22N0WGj21


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.