tirsdag den 14. august 2012

Skolen vi valgt, så senere fravalgt ... TVUNGEN Dialog kun ikke få os tilbage!

Hvorfor betaler kommunen stedet et helt ÅR efter vi sagt at det tilbud ikke er i orden længere? Dvs. 2 år siden vi begynder at sige "vi skal altså have det ekstra hjælp" og det efter en "børnefagligundersøgelse som tog 13 måneder blev lukket UDEN at opdage vi beder om hjælp"?

Hvad skal der være af beviser for at overbevise Kommunen om at noget ikke er som det har været?

KAN eller VIL ingen selv læse TILSYNSRAPPORTERNES indhold??????

Det valgte vi klik her

Se her for 2012 læs endeligt forskellen jvf. Undervisning skrevet af samme tilsynsførende

Hvad sker der når Kommunen bare bruger tre dage at sige ja til et tilbud i maj 2010, men når der skal ændres noget så kan der går et helt år uden at overføre vores støttetimer og bærbar fra tidliger kommune ... helt uden journal notater eller afgørelser ... inden vi stopper pga. en lærer som mister grebet og en støttelærer der ikke formået at forstå ordblindhed men skældte ud over barnets mangler. Faktisk stopper vi 6 måneder EFTER kommunen var advaret at barnet vil ende i mistrivsel der ... og efter massiv lærerudskiftning.

Kan det være prisen? Må Kommunen undersøge familien FORFRA i alt uendelighed og planligge manglende forældre kompetancer hvis det er et skoletilbud som ændrer sig? Er det tilladt at Kommunen ændrer barnets tilbud uden at forældrene må klage?Er det i heltaget tilladt at bruge så lang tid uden at løse et specifik problem ... og blive ved med at insistere at forældrene bruger noget som ikke fungere - hvor går grænserne?


Ombudsmanden har sat ord på det, meget tydlige ord. Noget som jeg vidste og som vores Kommune var klar over da vi flyttede og valgt et tilbud, en som vel og mærke leverede et glad og rolig barn som lærte, sjippede mod skolen. Hvor der var lærer som tog godt imod ham.
http://www.abaforum.dk/danmark/2011/dk_1112_ombudsmand_begrundelser.php
Har forældrene ikke det rettighed at væge et special tilbud Kommunen vælger fra, mere?
Jeg fik følgende brev eftersom jeg ikke vil sende mit barn tilbage til en lærer som manglede kvalifikationer i mit barns special behovs område:
Kære Mor

Jeg er blevet oplyst om, at dine børn gennem det sidste halve år ikke har benyttet sig af skoletilbuddet på Mentiqa-skolen, som Skoleafdelingen betaler. Jeg har på baggrund heraf besluttet at stoppe betalingen, og dermed er dine børn udmeldt af Mentiqa-skolen pr. 1/8-2012.

Du bedes derfor indenfor 10 dage meddele, hvordan du har tænkt dig at sørge for dine børns undervisningspligt fremover. Du kan kontakte Skoleafdelingen på skole.buf@odense.dk
Venlig hilsen
Pædagogisk Chef
Odense Kommune Skoleafdelingen

Hvem sikrer Barnets Tarv i sådanne situationer, især der hvor barnet begynder at mistrives?
Det bemærkelsesværdige er at Kommunen var underrettet i allerede i November at vi siger stop. Og i januar blev jeg konfronterede af en UUO vejleder at hjemmeundervisnng er ulovlig, jeg klager til Børn og Unge Afdelingen, som beder den samme social rådgiver som havde sagen fra den dag jeg sagte stop til at ko ordinere denne svær sag ... Jeg befales at Børn og Unge ko ordinere med skoleafdelingen ... Så dette brev i samme uge ... Og nu skal børnene anbrnges grundet anonyme underretninger af borgere som er bekymret? God et år senere?

Det som er sært er at ALLE som ville tvinge mig i en DIALOG med en skole vi frebedt os fra samarbejder igen ... Men kkke på at finde en løsning men på at anbringe problemet et eller andet sted! Sagens omkostninger er ikke til at sætte krone og øre på da familien taber meget mere end nogen kan forstille sig. Bare surt at det barn som er på Gymnasium, som bestået prøverne på trods af Kommunens påstande om manelnde undervisningen nu skal bo hjemmefra, uden familie og forældrekontakt for at UDREDE omsorgsvigt imens Kommunen fritager sig selv ...

Jeg er væmmet over dette mail. Faktisk allemest HARM da jeg for et år siden fik at vide at Børn og Unge afdelingen ntet har med skoleafdelinen at gøre imens PPR som skulle håndte sagen bag om min ryg, viste det sig da jeg fik akterne et år sene, opstarter en Børnesag.

Løgnen af socialrådgiveren at vi intet hjælp kunne få jvf. Ordblindhed og Skoledelen hvor hun fortæller at hun kommer med for at sikre vi får støtte glemmer jeg aldrig. Se i hele den her år havde vi kun oplevet tvungen DIALOG med en special pædagogisk tilbud vi havde favælgt! Af ode for os grunde, mens kommunens tanke var kroner og øre!

Det som er endnu mere væmmeligt er at der mere eller mindre bevidst var et intern samarbejde jvf. At Kommunens medarbejdere havde stor enighed i deres vurderinger som forgik internt uden at se børnene ... Så meget at de ikke kunne oplyse os om vores rettigheder da de endeligt havde sikret deres anbringelses beviser. Det er stress som ikke kan måles og et form for usynlig svigt og magtanvendelse som ikke kan beskrives!

Hvor er jeg glad for mit ene barn er færdig i skole: trods påstande om at min hjemmeundervisning ikke duer og mangelfulde vejlednng fra Odense Kommune.

Læs endelig med her hvordan det gik for at få den ene videre:

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/09/sa-er-mit-ene-barn-frdig-med-folkeskolen.html Og kampen for læsehjælp hos den anden: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/kre-lsepsykologen.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.