mandag den 17. september 2012

Ankestyrelsen ringer til Kommunen MEN kunne ikke finde min sag i flere uger?

Jeg kunne ikke få at vide hvem havde min børnesag, i flere uger den er VÆK i ankestyrelsen. Lige nok tid for kommunen at få deres papir i orden for at anbringe min børn til udredning for omsorgsvigt uden min samtykke. 


Den socialrådgiver i ankestyrelsen som havde min sag blev taget af min sag grundet en vigtig praksis undersøgelse, og det viser sig at min sag var videregivet til en studerende! Jeg talt med hende flere gange og hun skrev ingen notater ... Og lige her ringer en person derfra til min socialrådgiver som således får sagen LUKKET!

Se, den samme dag lukker ankestyrelsen min sag udefra det socialrådgiveren fortæller telefonisk! Ved at socialrådgiveren undlader at fortælle om metoden der var anvendt til at kunne med selvsikkerhed anvende hendes antagelser, hvor hun med mindre nogen undersøger min emails mellem kommunen og mig så vil de ikke opdage at vi reelt havde forsøgt i over to år at få kommunen til at ko ordinere samtaler med vores bisiddere.

Hvis Ankestyrelsen undersøger sagen lidt nærmere havde Kommunen engang før pludseligt dukket op på min børns skole, og talt med dem for at det viste sig at underretningen var falsk! Til deres stor overraskelse havde skolens personale opdaget dem i færd med at tale med min yngste barn uden at melde sig ved kontoret.

1. Den dag dette opringning skete fra Ankestyrelsen var jeg indlagt til operation, udner fuld narkose! Kommunen vidste det, ankestyrelsen vidste det  ... og at handle ved at sende alt om lukning, børnesamtaler s at det vil kom på dagen, lige før min operation eller imens jeg var indlagt er GROV.klik her for den dags indlæg og forklaring

2. Socialrådgiveren ved udmærket godt min børn bruger den samme bisidder som har travlt, som skal tage fri fra arbejde hver gang og ved udmærket godt at hun skal ko ordinere med ham SÅLEDES at nr hun indkalder os med 5 dages varsel per brev så er en aflysning det vi plejer! Derfor passer socialrådgiverens opfattelse nu meget godt - hun planlagt det jo engang før, da de skulle kom på hjemmebesøg. Jeg fik deres interne mails og brækkede mig i processen at man kan som repræsentant fra kommunen være så grov og udspekuleret!

3. Socialrådgiveren skrev at jeg var aggressiv men undlod at skrive hendes tilgang til børnesamtalerne som kan læses her sidste børnesamtaler kan ses her.. jeg blev angrebet af kommunen i mit eget hjem, igennem flere ugers optrapning og min børn lidt overlast. Det kunne kommunen ikke forstå ... at min børn faktisk var skræmt af deres tilgang, aflysninger og nægtelse af at samarbejde. Det jeg ikke kan forstå er at kommunen skulle have nye børnesamtaler efter sådan en voldsomt omgang?

4. Jeg fandt ud af at kommunen skulle dette for at anbringe de havde ikke alle papir i orden .... læs lidt mere ved at klikke her

MEN AT ANKESTYRELSEN KAN LUKKE SAGEN ved at tale med kommunen, læse kommunens redegøresle og ikke kontakte mig for at høre om det nu også passe - det er edderbanke en alvorlig sag at anbringe børn og MEGET mere alvorlig hvis kommunen ved at anbringe kan skjule deres svigt i en børnesag f. eks ordblind hjælp der udeblev, skoleskift ønske der blev negliceret og vold fra en lærer samt PPRs håndtering af sagen. Herudover Rådkvindens tydelige instruktioner at hendes medarbejder skal ko ordinere sagen og at jeg skal samarbejde ... men at samarbejde betyder at kommunen træffer alle beslutninger fjerner børn hvis forældrene er ueninge? Hvem er på barnets side egentligt i sådanne sager??

Børnesamtalens ene versioner kommer her senere: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/sidste-brnesamtaler.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.