søndag den 30. september 2012

Det tog 2½ år at klage! Men jeg VANDT principsagen selv med at kommunen løj ...

Jeg fik ret på noget jeg gennemskuet dag 1. Hvor svært kan det være? Hvorfor tager det så mange år for klagesystemet at udrede noget så akut hvor børn kan anbringes? Hvad er konsekvensen for familierne?
 

Hermed kan jeg bevise at det stykke arbejde der var lavet var UGYLDIG dvs. hvis ikke vi flyttede i 2010 var min børn anbragt på UGYLDIGE papir!Fik først medhold i 2012! Er det oki i Børnesager ... hvad nu hvis min børn skulle være anbragt på en institution alle den her tid - hvad så? Men, sagaen fortsætter og spørgsmålet er hvor langt må en kommune GÅ for at få ret? Og mere alvorligt hvad ville skaden havde været hvis min børn lev anbragt på Grenen, et sted for meget svært belastede unger?

Det som virkeligt er smertefuld havde kommunen dengang kommet igennem var min børn her:  http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462 og det på ugyldige papir! Men nu er vi i det selvsamme situation, sjovt nok er sagen totalt uoverskueligt og samme fejl gentager kommunen (mmm fejl gentages? Eller proceduren er ...)


Den fulde afgørelse er ikke lagt ud på Ankestyrelsens hjemmeside. Ved personlig henvendelse deler jeg den gerne. Det fylder 7 sider og jeg har ikke tid til at bearbejde den.


Som sagt stopper sagen ikke ved flytningen eller "der" hvor afgørelsen kommer, men først den 21. juni 2011 blev den lukket. Min nye kommune var forpligtet til at undersøge sagen jvf. nye paragraffer og det er fair nok. Grundet min børn kom på en skole med fagpersoner som forstået dem og kunne hjælpe dem blev sagen lukket og det må jeg sige bekræfter denne afgørelse at der var noget rivende gjalt i vores sag.

Det var så indtil skolen ændrede sig væsentligt inden sommeren af 2011 og efterfølgende indtil min søn kom til skade. læs sagen hvor kommunen svigter her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html
I dag fortryder jeg at jeg ikke magtede at klage den dag min ny Kommune lukkede sagen, og set i bakspejlet hvis bare jeg havde skrevet en klage over at mit barn reelt ikke fik hjælp til hans handicap og at skolen hellere aj kun få det ville jeg måske stå lidt bedre i dag. Men jeg kæmpede for overlevelse og havde en naiv tiltro til at Odense Kommune vil i det mindste se at mit barn var i klemme og anvende det fagfolk som kendt min børn for at vi kunne fortsætte børnenes gode udvikling. Det siger loven de skal ... meeen loven er en ting og virkligheden er noget helt andet. Traditioner, ja trods Ministeriets breve så præger traditioner socialrådgivere.

I det periode fra vi flyttet til Odense Kommune, havde Odense Kommune hellere ikke overholdt loven og hos dem blev det lovpligtige undersøgelse som skulle vare 4 måneder til over et år, hvor de ulovligt indragede jobcentret til at skaffe oplysninger om mig og min helbred. Det er surrealistiske men som alle siger de skal beskytte børnene.

Vel og mærke ved interne emails og ved at bede jobcentret om "udredninger" som de kunne anvende i børn og unge afdelingen. De fandt ikke det de søgte da de ulovligt fik min læge journaler og valgt at undlade at skrive det faktuelle at jeg var sygemeldt grundet meget lavt blodprocent og under udredning for dette. At afværge en anbringelse kom aldrig på tale - det var mere at de ledt efter anbringelses grunde!

Hertil var Odense Kommune ligeglad da det kom frem at underretningerne var skrevet af en person som forfulgt os længe ... og brugt dem selv om det klart kunne læses at disse ikke stemt overens med Psykolog rapporter osv.


Der tages IKKE hensyn til belastninger, tværtimod man bliver truet til at underskrive undersøgelser f. eks hvis du ikke frivillig tillader en forældre evne undersøgelse så anbringer vi din børn! For at vi kan undersøge dine børn skal du samarbejder ellers indrager vi samvær. Alt bruges imod dig som forældre.

Som I kan læse i denne blog efter vores børnesag var lukket den 21. juni 2011 kom vi ret hurtigt i kommunens søgelys igen. Se, jeg var stupid nok til at fortælle kommunen at deres tilbud ikke dækker min børns behov efter at en massiv lærerskift ændrede det tilbud vi havde. Jeg havde ingen valg da kommunen betalte skolen for at have min børn jvf. da vi flyttede og jeg ansøgt herom - kommunen sparede en taxa ordning samt 20 støttetimer ved at bevillige friskolen. Deres begrundelse var at min søn var for god til en specialklasse men for dårlig til en alm. klasse og de havde ikke et relevant tilbud til ham. De advarede mig mod at bruge den skole da de kendt til skolens økonomiske problemer - men jeg sagt idet jeg ved vi trivedes på et tilsvarende skole vil jeg risikere en lukning pga. økonomien hvis det giver mit barn en chance på at kom i trivsel. Jeg vidste godt at ingen kommunen havde tilbud der kunne rumme min søn, og jeg vidste godt at min datter savnede måden den skole undervist på. Da jeg 1½ år senere kommer og beder om at flytte mit barn vil kommunen ikke anerkende vores ønske. Det var trods at den "person som blev skoleleder" fik løvelse at kommunen vil se på det yderlige behov mit barn havde jvf. ordblindhed som var meget problematiske

Efter den møde tog jeg tilbage på skolen og der gik ikke mange uger før der blev anvendt et førergreb af det ny lærer på mit barn, hvorefter jeg valgt at holde ham hjemme - TRODS KOMMUNENS ØNSKE OM TVUNGEN DIALOG MED DEN SKOLE - jeg hjemmeundervist således begge min børn hhv. siden 14. og 28. oktober 2011 og holdt fast i at jeg ikke vil i Dialog med den skole som var under skærpet tilsyn ved UVM, som anvender førergreb, som overser mobing, som tillader ekstreme politiske holdninger ....

Jeg har efterfølgende har lært at ingen vil melde, eller vil se på noget forældrer melder, og kommunen skjuler ting frem for at føre det lovpligtige tilsyn. Faktisk mener Odense Kommunen at "fordi" det skete på en friskole har de ikke tilsynspligt. Karen Hækkerup er af anden opfattelse men systemet vil ikke høre på enkeltsager ergo der ændres ikke ret meget andet end at kommunerne sjusher videre.

Kort tid efter jeg fik selve principsagensafgørelse, skete der dramatiske ting, som jeg vil ligge ind på datoer 12. september og 17. september 2012. Se, sideløbende med min principsag som Odense Kommunen ikke var en part i havde de jo selv begået fejl - fejl som skader mine børn og mig. Det værste var at ikke ville anekrkende mig som part i børnesagen med behandle mig som modpart hele tiden. En som ikke skulle have børn!

ALT som er erklæret ugyldig har Odense GENANVENDT!!! På trods af tydelige fejl. Odense Kommune  har formået at lyve f. eks Børn og Unge afdelingen siger de ikke talte med PPR men jeg har da emails hvor PPR skriver sammen med dem???

På trods af at jeg oplyst dem om sagens faktuelle omstændigheder blev jeg ikke hørt. Alt jeg fortalt blev væk, fordrejet og det få reelle undersøgelser blev ikke forstået eller blev brugt ved at sætninger blev taget ud af kontekst for at belyse kommunens behov for at bevise omsorgssvigt. Godt hjulpet af vejen grundet at jeg var reelt FYSISK syg og meget medtaget af at have så stor en sag i årevis. Afmagten voksede og voksende

Den fulde afgørelse er ikke lagt ud på Ankestyrelsens hjemmeside. Den er på vej ... ved personlig henvendelse deler jeg den gerne. Det fylder 7 sider og jeg har ikke tid til at bearbejde den.

I det næste timer vil jeg vise jer hvordan en børnesag bliver til en §51 anbringelse og hvordan en kommune kan afbryde kontakt mellem forældrene og børnene når Kommunen har en mistanke - men det som er mig en gåde er at Kommunen ikke undersøgt førergreb sagen, at der aldrig blev lavet det lovpligtige magtanvendelses skemaer og at kommunen kunne samarbejde på tværs af flere afdelinger UDEN at se børnene men i deres samarbejde understøtte det opfattelser en anden afdeling havde ved at "levere dokumentation" og "presse familien" til at gøre som der bliver sagt - selv om det betod at kommunens medarbejdere skulle skjule fakta, ændrer datoer på deres møder, undlade referater, forbyde båndoptagelser af møder, nægte at levere lovpligtige afgørelser så familien ikke kunne klage.

Tænk, jeg sagt jeg ikke ønsker min børn på en skole og kommunen bliver ved med at betale den i 11 måneder HVORDAN kan det være virkeligt uden afgørelser? Og hvorfor skulle jeg presses så meget til at acceptere en dialog?

MEN VÆRST VAR at Odense Kommune kunne skrive en fiktiv redegørelse til ankestyrelsen og derefter via en telefon opkaldt kunne få ankestyrelsen til at lukke min klage ved at oplyse dem om SUBJEKTIVE VURDERINGER ... ankestyrelsen valgt ikke at spørge mig, eller informere mig og jeg føler mig ekstrem ladt i stikken at Kommunen kan levere deres version uden at jeg som borger fik lov til at se den eller kommentere den.

Nu anbringes min børn, samvær er fremover overvåget forløbigt i 2 måender. Hvis jeg ikke kan overbevise Odense Kommunes børn og unge udvalg at den sag her er meget speget ... faktisk er det sådan at jeg allerede har, og pålidelige venner allerede har skrevet til Borgemesteren som bare henvist os til Rådkvinden som bedt Børn og Unge om at koordinere sagen og løse problemet. Det eneste som skete var vi fik pludseligt 3 socialrådgivere, to ledere og flere afdelinger som undersøgt for at finde anbringelses grundlag og ingen tilbud om at løse problemet konstruktivt. Tilbud som jeg ikke er enig i har jeg da ret til at sige nej til TROEDE jeg ...

ALT fordi jeg nægtede at samarbejde og kommunen nægtede at forholde sig til faktuelle oplysninger om situationen i barnets skoleklasse - herunder anvendelse af førergreb! Mere besynderligt er det at Kommunen kan placere et barn mod barnets vilje på en fagskole og uden at undersøge om barnet reelt egner sig til et Gymnasium. Og for at få ret så anbringes barnet til udredning - hvorfor gad kommunen ikke samarbejde og undersøge det dokumenter den 12. april? Hvorfor fik kommunen PLUDSELIGT anonyme underretninger til at støtte deres anbringelsessag kort tid efter?

Det som er besynderligt er at en person underrettet at jeg behandler min børn som de blev behandlet i skolen og den underretning fik kommunen op ud af stolen - i alle årene ville kommunen ikke "skrive" at der skete urimelige ting og sager med min børn. Sager hvor forældrerådgivning deltog i. Personen treode ikke at børn blev behandlet så groft og meldt mig som den der behandler børnene sådan, da jeg fortalt om førergreb, mobning mm. i et meget oprevet tilstand efter jeg blev klar over kommunen anbringer frem for at ville lytte.

Kommunen siger at vold før vi flyttet er ikke deres bord og vold på friskoler er ikke deres forpligtelser .... http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf jeg er af andet opfattelse men kommunen tager min børn og afbryder alt samvær for at lukke den her sag tæt ... jeg er den som er naklaget for usynlig omsorgsvigt og kommunen skriver selv journalen - sådan!http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.