tirsdag den 11. september 2012

Invisible Child Abuse - Usynlig Omsorgsvigt ... can Gifted Children or 2e kids be misdiagnosed?

Dansk se avisen: Klik her! For at læse om psykisk omsorgsvigt eller også kaldt usynlig omsorgsvigt kan du læse det Tønder Kommune skrev ved at åbne eller gemme deres pdf fil: Klik her og gem filen.

http://www.examiner.com/article/do-not-be-gifted-a-nanny-state 


The following behavioral traits or symptoms may be signals that something is "wrong" according to an aritcle written by a Municipality that did not notice severe childabuse in a familiy with several children.This list is not a checklist for all children and young people, children do not all respond in the same way. They have different survival strategies when they are overloadeded, different robustness and resilience.
How much of the behaviours seen on this list can be seen in Gifted Children and what can be seen when a Gifted Child is 2e or not thriving in a school setting? Please respond ...

It is important to notice sudden changes in the child / adolescent behavior:
- Young children who are sad, underdeveloped, avoiding eye contact and other contact.

 
- The child is not developing age-appropriately.

- Sudden cHanges in behavior f.eks. Stops their club or association activities

- Have many physical complaints - headaches, stomach pains.

- Has many absences from school or day care.

- Seeks accesive adult contact or distances him/herself from adults.

- Is extremely sensitive to noise or disturbances in the surroundings.

- Is uncritical in contact with others.

 
- Being very distracted, restless, hyperactive.

- Keeps to himself, seems trapped or being kept out of the other children.

- Can not play or express themselves spontaneously.

- Works anxious or frightened.

- Is self-destructive with, for example, cuts and burns.

- Taking adult responsibility for themselves and for siblings.

- Maintains an aggressive defensive position (violent behavior).

- Has alcohol or drug abuse problems, which are reflected in everyday life.

- Can suspected of crime.

- Has the physical signs of neglect or abuse: Unkempt, malnourished, bruises.

- Is preoccupied with sex, for example in play and drawings.

- Sexualizing contact with children / adolescents and adults.

- Friends express concern for the child or young person's behavior and provides information that is worrying.

- The child or young person, ask you to help them.

- Low self-esteem or excessive adjustment aka good behaviour.

"The truly creative mind in any field is no more than this: 
A human creature born abnormally, inhumanly sensitive. 
To him... 
a touch is a blow, 
a sound is a noise, 
a misfortune is a tragedy, 
a joy is an ecstasy, 
a friend is a lover, 
a lover is a god, 
and failure is death. 
Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create - - - so that without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating." 
-Pearl Buck-


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.