torsdag den 11. oktober 2012

Advokat søges .... Min kun ikke møde hvor kommunen diktere!

Jup, sådan skal en stor sag i Børn og Unge udvalg med en ukendt advokat! En som nok ikke har tid, eller ikke har ekspertise, eller sidder pro anbringelser ... da vi ikke kan aftale hvor den advokat vi vil have har tid til at mødes. Kommunen vælger alt om det stiller os ringere er vores problem og til kommunens fordel.

Som kan læses her er vi en familie i en sag der omfatter flere specialist områder. Den advokat som ville møde i dag ringede ikke, svare ikke sms eller mail ... Så jeg antager det er endnu en fuser.
At høre vi er ikke den eneste, eller fornemmer nogle er bare optaget fordi det er en børnesag eller skal acceptere hvem som helst er ikke let. Lige som når man skal anerkende en støtteperson uden kvalifikationer eller forståelse til ens barn med handicap!

Skriv endeligt hvis du kender en der kan møde den dag ved Odenses Børn og Unge Udvalg: 23. Oktober 2012 PS lønnen betales af kommunen og kommunen får deres refusion fra staten ... Så der er reele penge i sagen!

Endeligt sygt at hvis sagen lukkes og jeg beholder børnene så starter jeg bare der hvor vi var i 2006 FORFRA indtil jeg falder om. Men barnet tja, med tiden lærer jeg vel at vold er del af special pædagogik pakken for husk kommuen vælger sagens fokus og jnerretere står klar med at hjælpe kommunen at skabe en overblik ... Barnets Tarv .... Jup, flot! hvor vi var i 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 .... Og kampen for et læseklasse og skole ender så i entvunget udredning uden at jeg kun få afgørelser på det vi reelt bedt om og som vi bevist virkede ... Kommunen vælger dit liv, se at indse det!

Kommunen vinder sagerne sådan og på usaglige journaler, ingen har reelt evnen eller tid til at forstå noget fortalt af en familie i krise men jeg håber at min side her fortæller den jeg glemmer i farten.

Tidligere svar http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/normal-0-21-false-false-false-da-x-none.html

Kære Anonym
Tak for din mail, som jeg har fået videresendt fra borgmester Anker Boye.  


Du beskriver en konkret situation om tvangsfjernelse af 2 børn, hvor du mener, at vi er ved at begå en kæmpe fejl og vil dække over adskillige fejl, som er begået af os.  


Desværre har jeg ingen mulighed for at identificere familien og dermed vurdere, om der sker fejl i sagsbehandlingen.  


LODRET LØGN DET SVAR BLEV SENDT TIL ALLE SOM KENDER VORES SAG!!!! INGEN VIL UNDERSØGE DET og ALLE skriver kun det som Kommunen anvender i fjernelse sag DAGSORDENET var LIGESOM sat i JANUAR! Læs endeligt 12. April og 21. Januar så vil sagens fakat kom frem! Sjovt at sagen vendes af underetninger hvor familien ikke høres men anklages og smadres! JEG BESKYTTEDE MIN BØRN jeg havde AFVÆRGEPLIGT men Kommunen de gøre som det passer dem og klagesystemet læser kun kommunens ord, ingen spørger om familien er enig og hvis deres uenighed kommer frem er de usamarbejdsvillige.


Jeg er ked af at høre, at du som god ven til familien oplever, at vi ikke hjælper familien.


Jeg kan oplyse dig om, at forældremyndigheden i en sag om tvangsanbringelse får tilbudt gratis advokatbistand, og at denne således er med til at sikre din venindes retssikkerhed.

JOW JOW læs endeligt ehndes tidligere svar på linked her Tidligere svar http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/normal-0-21-false-false-false-da-x-none.html


Jeg håber, at din veninde tager imod tilbuddet om advokatbistand, som borgerne altid får tilbudt, når en sag om tvangsfjernelse påbegyndes.


Det er vigtigt for mig at understrege, at vi som forvaltning ikke ønsker at dække over nogen former for fejl.

JOW JOW læs endeligt ehndes tidligere svar på linked her Tidligere svar http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/normal-0-21-false-false-false-da-x-none.html


Jeg vil oplyse dig om, at det ikke er Børn- og Ungeforvaltningen, som beslutter en tvangsmæssig anbringelse af børn.

Forvaltningen har indstillingsret til Børn og unge-udvalget.


Det er derfor udvalget, som på baggrund af forvaltningens indstilling og parternes udtale under mødet i udvalget, der træffer afgørelsen.

Denne afgørelse kan efterfølgende påklages til Ankestyrelsen og videre i By- og Landsret.


Det er således min vurdering, at borgerens retssikkerhed er dækket via ovennævnte muligheder.


På grund af anonymiteten om hvem sagen angår, kan jeg ikke gennemgå sagsbehandlingen for eventuelle fejl.

 
Din veninde er altid velkommen til at henvende sig til den funktionsleder, som er i det pågældende afsnit, hvor sagsbehandlingen foregår.


Venlig hilsen


Rådmand Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.