onsdag den 24. oktober 2012

Anbragt i 60 dage, forløbig!

Min børn blev anbragt hos jer i går. Jeg troede at en dommer vil læse en principafgørelse så dermed var vi ikke forberedt andet end jeg kan sige at jeg er glad for min 15 årige pige ikke skulle på rådhuset og mødes af 6 voksne inden hun skulle til Børn og Unge Udvalgsmøde.

 Jeg afgav min børn efter aftale som Dommeren sagt, men hold da op hvor er jeg skuffet over fremgangsmåden. Det som er værst er at vi aftaler med din personale at jeg pakker min børns ting og det får de! Jeg forsøgt at ringe men ingen ringede eller ringede tilbage, og seneste fik jeg besked de ringer når der er ro og hvis ikke må jeg så kontakte børnenes socialrådgiver.

 Jeg handlede som der var bedst for min børn da de skulle anbringes da min datter var på vej hjem fra Gymnasium og min søn var passet hos barnepigen. Jeg skønnede at det var bedst for børnene at de samles og deres personlige sager kun så leveres senere. Jeg aftalt med Politiet at de holder sig i baggrunden og ikke skræmmer min børn - for det er til min børns fordel at have tillid til politiet men de valgt at komme op og presse på at nu skal I køre. Det var ikke nødvendigt. Jeg er ikke kriminel og har ikke brydt loven før, samt havde ingen planer om at ikke efterkomme en dommerkendelse.

 Efterfølgende har jeg ringede og talt med SSS, jeres telefonvagt, som vil give beskeden videre om det aftale vedr. at min børn måtte få deres sovebamser, nattøj og hvad de ellers har brug for. Jeg lagt besked på både Politimandens Thomas telefon samt nummeret på dem som hentede min børn xxxxxx flere gange. Ingen ringede tilbage som aftalt. Det er en kedelig opstart da jeg treode at sådanne ting var der taget hånd om. Pigen og drengen har en voksenven via natteravnene og som også er ansat ved Dansk Røde Kors. Han hedder aaa og vil gerne bibeholde kontakt til børnene.

Hertil er deres lærer som børnene har valgt som bisidder af min børn. KKK kan endevidere give oplysningerne om det behov for støtte drengen har og hertil vil jeg gerne hjælpe da drengen er en sårbar elev grundet skolevold hvor en lærer brugt førergreb mm. Pigen har også brug for støtte jvf. Gymnasium ift. struktur i at kan nå hendes opgaver. Jeg har fuld tillid til at læren ved hvordan min børn reagere når jeg ikke er til stede. Ingen ved hvad der sker for dem når de fjernes så voldsomt.

Børnene vil begge have glæde af at må tale med deres gudfar som træffes bedst om aften ad han i dag bør i København og arbejder i Sverige. Børnene er meget glad for veninden og pigen har hendes veninder 1, 2, 3, 4 og 5 som hun sms er med eller besøger i ferierne eller efter skole. Begeg børn er også glad for gæsten og hendes familie. Jeg forstår ikke hvorfor ingen må besøge dem, da der ikke er truffet afgørelser herom. Pigen reagere mere indad, Drengen udad. Min børn er meget følsom og behøves ikke takles med magtanvendelse - hverken fysisk eller psykisk - hvis dette skulle være nødvendigt ring hellere en gang for meget til mig, for deres skyldt. Jeg havde forventede at ved sådan en anbringelse at vi fik tid til at beskrive børnene og så de kunne se stedet og vænne sig til tanken. Det her er alt for voldsomt og jeg forstår ikke at metoden skulle være sådan, og så med politiets hjælp.

Vi har ikke modsat os andet end at ønske flere fagpersoner end Kommunen ville tillade i denne sag. Værst er at Kommunen har gjort alt for at børnenes §48 samtale ikke blev afholdt med deres bisidder ved at indkalde udenom ham, med ualmindelig kort varsel. Ingen lyttede. Børnenes ønsker i dette sag er ikke hørt eller tilgodeset.

 I det mange år vi har haft vores Kommunal sag har jeg haft et samarbejde med Psykolog Ole Kyed når sagen blev tilspidset. Han træffes på 00000 og er expert i børn med særlige forudsætninger. Kommunen ønskede ikke at samarbejdede med ham, men jeg beder jer om at overveje dette især for det specialist viden Ole Kyed har på det område. Før børnenes skyldt.

Han er leder af PPR i Kommune. Herudover har jeg på trods af at TR ikke arbejde mere på Mentiqa skole holdt kontakten og ansøgt kommunen om at hun forbliver på sagen. Min børn har tillid til hende samtidig at hun er konsulent jvf. børn med særlige forudsætninger og meget andet så hendes viden om min børn, deres behov håber jeg at I vil inddrage. Hun var også skoleleder på Mentiqa skolen og det var pga. hendes kompetencer at vi valgt at ansøge kommunen om Mentiqa skolen. I dag er ingen af det ansatte på Mentiqa skolen som vi kender fra 2010. Det sidste to er fyret og børnene opbyggede ingen relation til det nye skoleleder og nye lærer. Jeg tror ikke de kender nogen lærer der.

Drengen hjemmeundervisning stået jeg for og det er meget specialt idet at han er ordblind og har lige lært at læse lix 15 - men skal takles meget forsigtigt da han ikke har det stor selvtillid. Han har et læserapport fra 2010 med handleplan som ikke er sat i værk. Jeg har forsøgt at få den sat i værk siden vi flyttede men måske kan I få det gjort. Drengen' hjælpemidler har han ikke fået og deres PC er til reparation grundet elektrisk fejl. Han kan ikke lide at bruge "adgang for alle" da det har en dårlig lyd, så jeg læser alt for ham eller får lydbøger til ham via NOTA som han er medlem af. Drengen elsker at spille minecraft og har flere venner derpå som taler med ham på skype, dog kun med en voksen tilstede.

 Jeg spurgt hvornår jeg må se min børn igen og fik at vide det er om en uge. Det ønsker jeg skrifteligt besked om, samt hvornår jeg må ring til dem eller de må ring til mig. Jeg ønsker at I oplyser mig om hvad der sker i sagen herfra. Jeg ønsker skrifteligt at vide hvad jeg må og ikke må ift. min børn. Jeg er ikke oplyst om noget som helst.

Det er ingen hemmelighed at samarbejdet mellem Odense Kommune og mig er brudt sammen derfor forventer jeg ikke at få oplysningerne fra Kommunen. Ift. min børns tøj mm. ønsker jeg at de kan få det afleveret. Hvordan klares det bedst? Husk begge min børn er meget folesom og ikke vandt til narko, alkohol eller kriminel miljøer. Ingen treode at de vil anbringes og slet ikke at det skulle forgår på 40 minutter med politi ledsagelse. det kom som et chock for os alle sammen. Jeg regnede med at jeg får lov til at aflevere dem, og at de fik lov til at se stedet og få mulighed for at vænne sig til tanken.

Hvad var det at I valgt den fremgangsmåde? Henvis mig ikke til min socialrådgiver da jeg hverken kan eller ønsker at tale med dem. Jeg vil arbejde videre på at finde en advokat til Pigen og mig som vil overtage kommunikation hurtigst muligt. Jeg fastholder at det børnefaglig undersøgelse Afdeling Øst har kopieret i sagen er en kopi af den som ankestyrelsen erklærede ugyldig den 22. august jvf. principafgørelse http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2012/oktober/158-12.aspx det er vores sag og jeg har afleveret det til dommeren.

 Pigen skal tages meget vare omkring det som står i hendes journal hun er slet ikke sat ind i det kommunen valgt at skrive. Hun skal takles forsigtigt, skånsomt og meget roligt. Hun har været en ekstrem voldsom forløb igennem med at Odense Kommunen var meget samarbejdsvillig jvf. hendes Gymnasistart og har således ikke fået besked som andre elver men vidste ikke før fredagen inden at hun fik lov, derefter var hun alene til en individuel optagelsesprøve og socialvurdering den 22. august. Pigen er glad for Gymansium selv om det kræver noget arbjede. Denne anbringelse kan afspore hendes god forløb.

Jeg har informeret rektoren, og skal informere viceskolelederen i mrogen så der bedst mulgit tages hånd om Pigen fra skolens side i den svær situation. Begge børnene er udsat for at Odense Kommune har gentaget børnesamtaler og meget voldsomt. Det bærer de præg af nu. Jeg kun ikke skåne dem trods en ihærdig forsøg så lykkedes det ikke.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.