onsdag den 17. oktober 2012

Børnekonventionen


Danmark tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1991 og er dermed forpligtet til at tage særlige hensyn til børn og beskytte børn bedst muligt – endda hvis det er beskyttelse mod børnenes egne forældre. Eksperter peger på, at lovgivningen om tvangsbehandling af børn er på kanten.
  • §12. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
  • §19. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.


Hvad så med Udsatte Børn? Hvem lytter til dem ... 
Især ved § 50 og 51 Undersøgelser?

Sundhedsminister: »Det er et principielt spørgsmål«
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil overveje at lave loven om, så børn under 15 år har samme retssikkerhed som alle andre patienter i psykiatrien.
Hvad vil du gøre på baggrund af eksperternes kritik?»Jeg har bedt om en kvalitetsgennemgang af lovgivningen og de problemer, der er på spil for patienter under 15 år, og tvang i psykiatrien. Når vi har fået den gennemgang, så vil jeg tage nærmere stilling til, hvilke lovændringer der kan komme på tale. På baggrund af den kritik, der er rejst, så synes jeg, det er godt og vigtigt, at vi får kigget det igennem, og jeg forestillet mig også, at der vil være noget at kigge på.«
Hvad kunne tale imod at give børn under 15 år samme retssikkerhed som alle andre?»Det er det, vi skal have kigget igennem. Generelt er det ikke et problem, at børn 
sættes i behandling mod deres vilje af deres forældre, og der var tale om seks tilfælde sidste år. Men det er et principielt spørgsmål om børns rettigheder, og derfor er det relevant at kigge på det.«
Da SF var i opposition, kritiserede i den daværende regering for netop denne lovgivning. Jeg ved godt, at man ikke kan gøre alt på den første dag, men hvorfor først nu?»Der er rigtig mange store udfordringer i psykiatrien. Vi har taget nogle rigtig vigtige skridt i forhold til at ligestille psykiatrien med andre sygdomme, og vi har nedsat et psykiatriudvalg, der skal lave en langsigtet plan for psykiatrien. Men vi kan ikke gøre alt på en gang, men vi har store ambitioner på psykiatriområdet.«

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.