fredag den 5. oktober 2012

Hvorfor lyve? Fordi ... Noget skal skjules?

Fik i går alle sagens akter som Børn og Unge udavlget har fået. Jeg kan se der er massiv dokumentaion men kan også se løgnene .... Det har kun lidt over 30 bilag og er ikke 800 sider som jeg fik en fredag inden mødet om undersøgelsen om tirsdagen. Derfor kunne jeg ikke gennemgå min undersøgelse da jeg ikke kunne forberede mig ..

Men værst er hvor jeg anklages for at være agressiv og socialrådgivere undlader alt som kan være grumme for kommunen. Meget glædeligt at læse og fornemme ... HVORDAN er det MULIGT?

Lyt selv ... Det tager 2.5 time ... Men en ting er sikkert: Det aggresivitet som de påstår skete fandt ikke sted! Se jeg optog ALT fra før jeg gik ind på kommens bygning. Super fedt at jeg angiveligt var aggressiv "inden mødet"! Se, de troede at jeg optog kun selve mødet ... Men nej jeg optog fra nden jeg gik ind i deres bygning.

Jeg mangler folk som vil rentskrive optagelsen så jeg lettere kan anvende den jvf. Min klage og kan kun dele selve optagelsen via at jeg har din email og du downloade filen. Skriv din email eller i kommentar feltet, jeg ser det uden at emailen gøres offentligt tilgængeligt.

Jeg vil takke den Politiker som forklarede hun ikke er sagsbehandleren når jeg fortæller at jeg havde sendt min sag til UVM som havde skolen under skærpet tilsyn, Ankestyrelsen som lukkede den da min rådgiver løj, og Kommunens Tilsyn, Skoleforvaltningen, PPR og den person som skulle lytte og afværge: Vores socialrådgiver


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.