mandag den 17. september 2012

Børnesamtale uden varsel og den at bisidder kontaktes ... Det stinker mere og mere

Kære ST Jeg blev opereret i går. Drengen er således hos hans barnepige i dag og hans bisidder kunne ikke deltage på det dato du gav. Hans bisidder var med til børnesamtalen den 3. juli hvor jeg var under indtryk I afholdt en §48 samtale. Hvorfor skal det gentages? Hvis I insistere på dette samtale bedes jeg jer om at ko ordinerere det med Drengens bisidder da han ikke ønsker at tale med jer alene efter den samtaler hjemem hos os som han oplevede meget voldsomt. Hvis du husker grædt han efter det spørgsmål I insisterede på at få besvaret om han savner skolen, en skole hvor han både blev mobbet og brugt førergreb på efter en massiv personaleskift som ikke kunne handtere børnegruppen. Jeg er i chock over at I gjor dette idet I var informeret om sagen og psykologisk set var det traumatiserende for ham. Han kunne da fortælle han savner hans ven og ikke skolen, samt at han er glad for at være hjemmeundervist og ønskser at kom i en klub - noget som skoleafdelignen gav afslag jvf. da jeg bedt om et klubtilbud i samarbejde med hans tidligere lærer så han fik en god start. Jeg understreger Drengen står til rådighed for alle samtaler men ikke uden hans bisidder. Det er Odense Kommune som skla sørge for at opgaven ko ordineres sådan at Drengen er trygge, og har den bisisdder han ønsker med i samtalen. Den rettighed er jvf. Socialloven.    Vi har nu fået NNNN som advokat jvf. paragraf 51 undersøgelsen. Dette gælder også Pigen Hun kontakter jer snarest.
Og HVAD gøre vores socialrådgiver? Indkalder os til samtale Tirsdag ved at skrive en mail i dag, dvs. Fredag MEN hun skriver faktisk til mig om en Høring vedr. Overvåget samvær dvs. Alt kontak mellem mig og min afbrydes og i bunden af den mail skriver hun tilfældigvis at hun indkalder til børnesamtale BISIDDEREN var ikke kontaktet!

Husk hendes notat ved ankestyrelsen den 17. Septemeber ... Og det til trods min ovenstående mail?

Pigen fik breve om at hun udeblev. Men hun aflyst som ses i mailen ovenover. Sikke en syg kultur ... en meget syg kultur! De vidste jeg skulle opereres, de blev bedt om at indkalde via hendes bisidder som selv sagt ja!

Hun er helt kullert da hun slet ikke kan fatte hun anbringes ... Hun tror det hele er et drøm og kan ikke handle. SR er er meget bekendt med at vores bisidder har et job og tager fri for at hjælpe min børn.

Men det afholdt hende ikke fra selv at aflyse samtalerne hvor hun fik besked om bisidderen kan, lyve om min deltagelse da jeg deltog og VÆRST planlægge en hvor hun VIDSTE jeg skulle opereres og sende mig den fredagen inden jeg skulle på sygehus på en mandag.

Tænk HVIS jeg glemt at tømme postkassen havde jeg ikke aflyst LOVLIGT men det afholdt hende ikke fra at LYVE da hun vel og mærke udmærket godt ved vi aflyser når hun ikke har ko ordineret med vores bisidder vi har brugt over et år!

Anyway alle er ligeglad ... Kommunen gøre alt dette for at hjælpe os ... Det kan alle jo forstå! Men nu er det 8 dage til et år er gået hvor jeg har kæmpet at få nogen til at se boldsagen som kommunen tier ihjel. Alle kneb gælder må jeg nok sige er meegt sandt i vores sag!

Bedst er at se det samtale notat af 17 sept AST tog ... og tænk sådan en led socialrådgiver ... at digte ... ja det samtale var så voldsom for os at vi hukser den som i går. Meget professionel, ikke sandt? Sådan sikrede socialrådgiveren en akut afhenting som først blev akut slut oktober ... hvor akut var det så ... hvor syg en kultur at bruge politiet ... ingen tjekkede den rådgiver, ingen tjekkede om det hun laver var gemen, opdigtede og for at skjule skolevold.

Ingen tænkt over det hun udsat os for ... en sag hvor sagsakter belv skjult og taget frem som sagen skulle drejes så hendes arbejde ikke blev afslørede ... dum som hun var ved jeg hvornår kommunen fik akter - det bærnesamtaler hun holdt alene med min børn er nok det værste nogen nogensinde kan forstille sig. Vi kun intet gøre indtil hendes løgn belv afslørede ... det som ingen ved er at hun betaler andre aktører ... ikke for at udrede børnene jvf lovens sikkerings paragraffer men mere for at bevise hendes egne opfattelser. Da jeg så denne samtale notat mistede jeg alt respekt for Odense Kommune - sikke en lovpraksis de har.

Rådgivere som "sikrer" en sag inden de handler. Hvordan er det så med inhabilitet? Nå, nej forvaltningsret kender ingen der jobber for staten længere.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.