torsdag den 18. oktober 2012

Møde i Børn og Unge Udvalget sker på tirsdag.

Når en sag fremligges for børn og ungeudvalget ... Hvad sker der den dag? Hvordan forgår det? Hvordan med afgørelsen?
Hvad med paragrafferne: 
- 51 (Tvangsundersøgelse af børn på institution eller sygehus OBS kommunen vælger opholdsteder med en intern skole og intern psykolog! Stedet får mindst 100 000kr for barnets ophold om måneden, psykogen får 70  000 kr for rapporten , ... Loven præcisere 2 måneder og dog skriver stederne det at de skal bruge mindst 6 måneder, ... men vores familie kun ikke få bistand eller opbakning til taleinstitut, psykolog med speciale, konsulent til skoleskift? Og PPR gav opgaven til den afdeling som kan vælge den paragraf hvis forældrene ikke siger ja til kommunens tilbud! HVAD NU HVIS ... Det anvendes som skjult magtmisbrug?)
- 72 (Advokatbistand, aktindsigt m.v.),  
- 73 (Inden der træffes afgørelse i en sag efter § 72, på- hviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af for- ældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig, inden afgørelsen træffes.) , 
- 71 (Afbrydelse af forbindelsen mellem forældrene og barnet imens barnet undersøges 
Er det straks afhentning af børnene? Tror alle på socialforvaltningen? 

Tja, man kan jo spørge kommunen men aaak vejledning derfra er jo ikke eksisterende med mindre det fremmer kommunens version af sagen. Idet jeg ikke samarbejder ergo siger ja til alt kommunen siger .... så er jeg også selv ud om ikke at være vejledt. Min båndoptagelser er bevis. Hvis disse sammenlignes med det kommunen skriver, og hvordan kommunen håndterer forespørgsler .... Men ingen ser på den del!

Hvis nu ingen advokat kan kom hvad sker der så? Og sagen har været udsat men så kun pågældende advokat ikke møde alligevel! Advokaten valgt at afslutte os. Det liste kommunen har givet os tør jeg ikke rører jvf. at advokateren på den rygtes ar være kendt for at samarbejde med kommmunen. Jeg har set hvordan en kommunal psykolog kan forfalske journalen, for ikke at nævne socialrådgiveren selv. Her er der ikke tale om misforståelser men konkret forfalskning ... Optagelserne haves men det kommer først frem om 3 år som systemet er opbygget.

 Personligt synes jeg der er ingen retssikkerhed. Kommunen brugt et år på at opbygge deres sag. Kommunen vælger datoer og familen får to uger til at finde en advokat ... Advokater screener sagerne, eller er for presset eller booked - familierne ender uden tilstrækkeligt forberedelse eller alle sager er overfladisk. Det er ikke i orden jvf. Et barns tarv!

 Herudover aner advokater intet om special pædagogisk behov hos børn, og er faktisk kun ærlig hvis de siger det har de ikke mulighed for at deltage i. Men hvad med det familie som dermed ikke får det rette hjælp? Det vil sige at rige børn eller børn med forældrer der kender systemet har bedre chancer for at få det rette hjælp.

Det er skam det største myte at familierne får for langt snør ... jeg mener at kommnerne har misbrugt anbringelses området for at få visse familier banket på plads, for at skjule systematisk svigt og vold som sker i institutioner. Og det er en myte at hvis kommunen er del af en families liv så er der noget familierne skjuler ... lige så ofte skjuler kommunerne også ting og sager.

Spørgsmålet er bare hvorfor barnet skal lide i klagesysemer som er for langsomt. Det er i min øjne kriminelle at acceptere!

Værre er jo længere tid der går jo storre sandsynligehed for at familierne er slidt og fremstår som at være en hvor andre siger "jeg ved ikke med jer" og så får rygter grobund!

Eller så dukker hjælpere op som selv har deres egne at slåsse med. Eller uskyldige som tror hvis de nu skriver åbent til kommunen så vil kommunen ret op på fejlene ... Men værre bliver det når alle opgiver, eller sådan en familie havner i hænderne på uærlige mennesker som tjener på systemts gang.

Imens siger politikerne på Borgen: vi laver loven, vi kan ikke tage ansavret for kommunens administration af den!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.