fredag den 12. oktober 2012

Mentiqa var et dagtilbud - en skoleløsning Kommunen betalte! Men fritog sig selv jvf. Tilsynsopgaven ...

En mor skrev til mig i nat .... Åh, Løvemor det er nok... Tænke... Mentiqa Odense var det et dagtilbud - således at dine børn var anbragt der. Således at Mentiqa her står som værende et opholdssted? Ja, det kan man godt sige :) Kommunen anbragt min børn på Mentiqa.

Jeg bedt selv om det og Kommunen måtte ikke sige nej jvf loven (ikke uden en meget grundig beskrivelse, ligesom de hellere aj må sige nej da vi beder om at flytte derfra men aak husk Kommunen skriver selv sagen)

Vi ansøgt som alle andre forældrer til Mentiqa Odense igennem en optagelsesprøve og havde psykologudredninger med da vi i en uge med snestorm boede ude af Nyborgvej på en Bed and Breakfast. Jeg brugt min fadersskabsbidrag og børnepenge på det tur der! Knap et år forinden havde jeg bedt Farvskov Kommune om at flyt os til Odense Kommune, faktisk den samme dag Mentiqa Hadsten blev erklæret konkurs! Jeg kan bevise det, desværre vil ingen se det. Jeg fik aldrig en afgørelse og bare tvang dengang og sagen blev kompleks, Farvskov Kommunne mente min børn skulle anbringes! Denne avisartikkel viser at Odense Kommune løj i retten - vi var ikke en nomade familie, vi kæmpede for vores særlig tilbud PRÆCIS som vi igen kæmpede i slutning af 2011 for et specialtilbud efter Mentiqa Odense udskifter personale og mennesker advarer kommunen at der skal andet til. Kommunerne er ligeglad ... og sagsbehandling er ringe.En speget sag som tog knap tre år at nå frem til at det undersøgelser Farvskov Kommunen havde bestilt var UGYLDIG erklæret af ankestyrelsen. Der skal meget til for Ankestyrelsens siger en Kommune imod! Vores ansøgningen kan ses i mails mm. Men jeg havde ikke ressourcer til at klage over manglende hjælp! Vi skulle bare VIDERE!

GULERODEN ved vores flytning dengang var at Odense Kommune sparede næsten et million kroner! At min søn havde lidt over 20 timers støtte om ugen samt en taxa ordning. Det måtte Odense Kommune ikke ændre uden at jeg skulle have lov til at klage til Klagenævnet jvf. loven dengang .... PPR vidste det, antager jeg, sa Principsagerne havde givet flere Kommuner en over næsen på det konto.

PPR som dengang havde et super samarbjede med Mentiqa Odense jvf. Skolens tilsyns rapport advarede mig at skolens økonomi nok ikke er det stærkeste, men jeg sagt vi har prøvet et konkurs engang og det chance tør vi tage. endeligt tror jeg nok ikke at nogen regnede med at vi kun flyt men en bolighaj hjalp! Der er meget til leje i Odense ift. Århus!

PPR konkluderede at min søn var for dårlig til en alm. Folkeskole (klart, vi kom jo derfra) men for god til at placeres i en heldagsklasse. Jup, det vidste jeg også godt!

3 dage senere var alt godkendt og jeg sendt min børn i skole.

Lige noget andet, lidt ynk som forklarer lidt mere, skip endeligt det æste 4 paragraffer :) Det var et hårdt år da jeg blev "hundesyg", noget som viste sig var sygehussjusk efter en operation fra en operation i 2009. Lægen glemte noget ved fejl da han skulle skifte en silikon dims og glemt en del under operationen. Jeg fik feber, smerter alle klassiske tegn på at der er noget rivene gjalt men blev sendt hjem! Senere så skadestuen noget men brevet blev spist af systemet aka ikke læst mens min læge kvajede sig i Hadsten.

Men det skulle jeg ikke vide før over TO år senere - i et tidsrum hvor jeg fik lov til at skrænte til jeg besvimede imens jeg blev anklaget for at være " en dovne Robert".

Efter lægen i Odense så opdager, efter jeg spørger til kontrollen, at han havde overset en henvisning til OUH fra Århus Sygehus som ahn skulle vidersende. Jeg troede alt var i orden idet jeg ikke hørte fra lægen i dag ville jeg have at man skal få et brev da interne breve ikke ses ...

Derefter kom der lidt gang i ting, men jeg blev syg af behandlingen! Blev overladt til mig selv ... Skulle slåsse for at få ret osv. Må jeg nævne nu at min tillid til sygehuse er NULL? Men det er en anden sag! Og dog, oveni et handicapsag, børnesag, flytning, jobcentret ... Og det værste fjende sladder .... Ja, hvis kloning var et mulighed så meldt jeg mig selv frivilligt, men det er desværre ikke opfundet endnu! Og folk fatter minus, de kræver bare udefra deres navle perspektiv - nogle mere end andre, grovere end andre - men kn det de selv kan profitere af!

Skoleåret 2010/11 var lidt som at gå på Hogwarths ... Min børn trivedes indtil skolens bestyrelse vælger at optage børn som endeligt skulle start efter sommerferie allerede fra Påsken. DUMT, stupid ... Disse børn kom med ingen penge og det tæm som fik skolen på benene var træt, en var sygmeldt og alle børn havde bare brug for ro! Men de havde jo andre planer og alle som sagt dem imod røg ud! Jeg kan fortælle at hele den tæm er i dag fyret, erstatninger er også rejst og nu er der intet som der var af højere niveau undervisning tilbage. Gad vide om faren der himlet op omkring "uddannelsesplaner" og ville betale bøger fik det som han regnede med? Eller om klager som var baseret på sladder virkeligt holdt i den sidste ende. Nå, men spørge endligt fulde folk og børnene!

Den uge der forsvandt en dreng fra skolen tilbage til Folkeskole. I dag har han det ikke godt i en OBS klasse. Jeg har fulgtbham lidt uofficielt i håb om at der fandtes noget til min dreng.

Kort tid efter den Påske blev den første person af tæmet fritstillet ... Jeg havde ikke i mit vildeste DRØMME tænkt at bestyrelsen på Mentiqa vil være så stupid som de var, men som social udsat så havde jeg nok ikke så meget at skulle sige! Forældrene tænkte ikke, de havde blindt tillid. Jeg advarede, fortalt om Hadsten og bedt dem om at kalde eksperter ind til råd og vejledning så vi kunne bevare vores skole. Men niksen, det kloge, fornemme og velansete tussede mig.

Så da jeg beder skolechefen og PPR om at min børn flyttes derfra var det med et tungt hjerte, skolelederen som havde fået jobbet midletærdig motiverede for at min dreng kom over læseklassen, men PPR som sagt "ja" ændrede deres syn senere så henviste de bare tilbage til Mentiqa! Hvad skete der ved kun PPR og Skoleafdelingen da vi ikke havde en dialog. Og jeg havde klokkeklar beviser at vors læseplan ikke var trådt i kraft. Den var et år gammel og trods løfter var ansøgningen ikke sendt til SPS for hans hjælpemidler!

I sommeren vakler ting endnu mere og jeg får et ekstrem grov behandling af en del forældrer. Lærer var ikke ret flink og det var meget belastende. Set i bagspejl og efter jeg læst UVMs tilsyns aktindsigt kunne jeg klart se at jeg nok var noget så grusomt bagtalt eftersom en del forklaringer kom jvf. Beskrivelser af sær "personale møder" til Tilsynet. Hertil via mange mails kunne jeg se mit barn var ved at krakelere ... Det kunne jeg nu også se ude fra hans adfærd ... Men det vil tage for lang tid at forklare her. Lad os sige det er kompleks.

Pointen er jeg samler det jeg formåer, og PPR får flere tilsagn om at det ikke hænger sammen for min søn. PPR nægter et skoleskift - de så ikke hvor gjalt det blev på skolen i meget kort tid. Så tænker jeg kun på løsninger, at vi alle så kan kom i en fritidsklub med støtte påmin søn. Som måske vil smitte af på personalet og gavner flere børn. (tja, set i bagspejlet og set efterfølgende at der ingen lærer var på skolen i stor dele af dagen varvhan allerede der for stresset, mobbet)

VI fik et NEJ hvor Skolechefen konluderede at de betaler SFO på Mentiqa ergo de vil ikke give os noget til en fritidsklub, det måtte Mentiqa selv finansere! Støtte timer vil koste mere end Mentiqas SFO. Jeg grædt som pisket. For jeg havde tænkt hvis nu han kun være der, ville han måske finde en ven eller når alt ramler så ville de sammen i en Folkeskole. Så når vi endelig skulle skifte skole så kunnne jeg skifte ham til en skole hvor han kender nogen!

Mit barns behov blev ikke anerkendt pga. penge og det er et klokkeklar LOVBRUD men aak Odense Kommune skriver selv journalen og ingen vil lyt til det båndoptagelse. Min klage/referat blev væk! Sådan kan man også administrer en sag ihjel.

I det år som kom har Odense Kommune kun fulgt deres egne ideer. Se, på intet tidspunkt har Kommunen ville høre på os eller ville samarbejde ... Uagtet hvad jeg tilbud fik vi et afslag. Jeg prøvede at få konsulenter på, tiggede m hjælp fra VISO og DUKH men der var interne ændringer og Kommnen skulle selv henvise. Vi blev forvist til frivillige ... Profesionelle hjælp er erstattet af en frivillig forenngen vi selv skal betale som endevidere siger at de ikke kan gøre noget? Jeg tror ikke Kommnen forstået halvdelen af det jeg sagt. Men jeg ved at penge afgjor sagen ... Mere om penge næste gang!

Et HELT år med grove Dialog forventninger siden alt startede var jeg i et møde hvor smin socialrådgiver SPØRGER om gymnasium koster penge? (sjovt det ikke er i referatet?)

For helvede magen til stupiditet har jeg ikke oplevet før! Gad vide hvor hun trak sin uddannelses bevis tænkte jeg MEN på den anden side viser det PRÆCIS tankegangen .... Men i det mindste var hun åben for ideen om Gymasium, troede jeg! At hun så lige efter skriver at Kommunen ikke er sikker på min datter fik relevant undervisning var prikken på i'et. Brevet kommer med et link senere. Hvad i alverden ... Uden test? Uden vurdering? Og siden hvornår har en socialrådgiver det kompetancer som klart tilhører skoleafdelingen? Og hvad er det hendes ledere tillader eller vejleder hende i?

Min søn, ja hans læsevanskeligheder kunne de ikke skjule men aak kommunen vælger selv deres fokus og socialrådgiveren tog INTET hensyn i juli da hun ville have han siger han vil på Mentiqa. Det modenhed har han ikke og det situation skulle hun ikke sætte ham ind i ... Han reagerede promte med at græde og fortælle om grov mobning osv.

Men hun noteret kun at jeg blev tosset. Jeg havde ham på min skød og med håndtegn fik jeg hende til at klap i hvorefter jeg tog ham ude i køkkenet.

Og hvad gøre Odense Kommune ... De vil anbringe på samme måde som Farvskov Kommune. Damn, det er surealistisk, et ondt drøm, ingen beslutninger some tages af ufaglærte jvf. Min børns behov som jeg skal følge og som før havde slået fejl. Men hvem har beslutningskompetancerne ... HINT: Ikke forældrene som har fulgt børnene! Men Kommunen har udefra deres vurderinger som ofte er ikke andet end særpægede "holdninger" som mere eller mindre styres af afkrydsningesskemaer sendt fra Ministeriet og deres interne retningslinier som de styrer deres økonomi med ... Præcis det som i den sidste ende slår en Kommunes budget i flænser!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.