fredag den 26. oktober 2012

Om 18 timer så hører jeg deres stemme ...

Hej Mor

Nummeret til personalet er XXXX. På dette nummer kan du både snakke med dine børn på lørdag som beskrevet i samværsafgørelsen.
Du har endvidere mulighed for om mandagen kl. 11 at ringe til personalet og spørge hvordan dine børn har det. Dette er beskrevet i mailen fra lederen d. 24. oktober 2012.

Med venlig hilsen

Opholdstedet

I brevet den 24. oktober læser jeg ikke det er beskrevet hvordan jeg må ring til min børn, men godt jeg spurgte for tænk hvis jeg ikke gjor!!!!!!!!!

Det som er sygt i alt dette er jeg så min børn i tirsdags. Har fået besked om at de er i et sommerhus og har det godt og sovet godt (???) Hvordan skal jeg bedst støt dem i den samtale når jeg intet ved om dem? Og hvad er det for noget torturlignede metoder der bruges her. For ikke at nævne jeg skal tale og skifte ... river de tlf ud af hånden af barnet? Skal jeg ligge på og ring op? Hvad, hvordan og hvis nu jeg ikke snakker som de vil have så ser jeg ikke min børn på onsdag? MAGTANVENDELSE har vist ingen grænser sådanne steder.

En ting er sikkert når de var taget, fortalt de køres et sted henne og ender så et helt andet sted så er de ude af deres gode skind! Hertil at de blev lovet deres ting ... som ingen hentede eller ville fortælle mig hvordan jeg kunne levere TRODS en aftale foran min børn så er det tortur. At sove godt efter sådan en tur ... ja, sove og fortrænge, måske? Jeg kender min børn.

HUSK LIGE AT TIL MØDE i september fik jeg at vide HVIS JEG VÆLGER AT SAMARBEJDE SÅ SOVER MIN BØRN HJEMME mens de udredes. 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.