mandag den 22. oktober 2012

Op op op

Jeg skriver til dig, fordi min børn står overfor at skulle “udredes” ved en tvangs udredning, dette på trods af at vi har ansøgt om andre løsninger - løsninger som Kommunen ikke ønsker at anerkende, hvor jeg selv handlede i det omfang som er rimelig. Kommunen træffer deres beslutning nu på tirsdag den 23. oktober 2012.

 Jeg har en bisidder, hhh som har deltaget i møder ved Odense Kommune. hhh er chef i en Firma. På trods af mange års frivillig arbejde har han aldrig set en sag hvor en kommune så direkte diskriminering mod en indvandrerfamilie, kommer med absurde anklager og bliver ved med at chikanere mig som person igennem nu snart 2,5 år! Kommunens Jurist har udtalt at han kan se at i min sag handler det om at Odense Kommune ikke vil bakke mig op!

Odense Kommune har opbygget sagen ved at lytte til absurde anonyme anklager, som tidligere viste sig ikke til at have noget på sig, men hvor kommunen har hæftede sig ved alt andet end fakta som Kommunen fik oplyst f. eks. helt basalt har underreteren skrevet at jeg har flyttet rundt i 7 kommuner for at slippe for en børnesag, men tjekker kommunen min journal vi flyttede to gange vores fund af et “specialskoletilbud”, velbeskrevet i vores ansøgningen hvor den sidste endda var betalt af Kommunen selv. Senest er jeg anklaget for at behandle min børn nedværdigende, men handlingerne som er beskrevet har børnene selv oplevet i skolen, som blev ignoreret! Jeg har afleveret dokumentation.

Herudover ignorer Kommunen at jeg er fysisk syg jvf. en, nu påvist, utilsigtede hændelse på sygehuset. Kommunens socialrådgivere ignorerer dette, og bliver ved med at vurderer mig til at være psykisk belastet osv. Børn og Unge afdelingen misbruger min "arbejdsløshed på kontanthjælp” ved at bede Jobcentret om at få mig psykiatrisk udredt. Dette på trods af min egen læges skriftlige udtalelser om at jeg aldrig har været psykisk syg osv. Grundet fejl vejledning fik jeg kontanthjælp, væsentlig mindre end det sygedagpenge jeg burde havde haft.

Kommunen har villet bruge formuer på at undersøge min forældrene evne på trods af at der fra skolens side ikke har været bekymring om jeg er en "god" mor. Dengang blev sagen lukket idet at vores skole klokkeklart beskrev at jeg gerne samarbejder, men har gennemgået så mange mindre eksemplariske samarbejder, og er så vant til at blive modarbejdet, at jeg er "ikke overraskende" træt af at man bruger mit barn som eksperiment.

Min datter er nu 15 år gammel, lige startede på Gymnasium og er i super trivsel. Idet at jeg havde hjemmeundervist hende imens vi ansøgt om et alternativ tilbud, sådan at hun kunne jvf. Folkeskolens paragraf 12 springe en klassetrin over eller få hjemmeundervisning, men lang sagsbehandling resulterede i at vi fik anonyme klager hvor kommunen valgt at genåbne vores gammel børnesang, frem for at støtte hendes egen skole ønsker. Børnesagen havde været lukket få måneder forinden, efter over et års udredning.

Nu, efter knap et års tovtrækkeri, ønsker Odense Kommune at udrede hende på en Institution for Udsatte børn, blandt kriminelle og svær omsorgssvigtede børn. Kommunen nævnt Døgninstitution Birkelund som en mulighed, og hvis jeg frivillig tillader dette ville begge børn kun "sove hjemme". Desværre havde kommunen ikke den intention og pludselig står jeg i en anbringelsessag med overvåget samvær osv.

Pigen er en fornuftig pige som er vellidt af alle der møder hende, velintegreret, velopdragen og har altid fået meget høje karakter. Dette er også kendetegn ved hendes Gymnasiestart I kraft af at jeg hjemmeundervist hende siden oktober 2011, hvor hun tog både 8 og 9. klasse på et år, eftersom hun ønskede at kom hurtigere videre i uddannelsessystemet. Hun har aldrig været involveret i kriminalitet, hverken rørt stoffer, alkohol eller cigaretter. I hendes fritid har hun haft en avisrute, som nu hvor hun er gammel nok blev erstattet dette med at være barnepige, har venner og en aktiv socialt liv. Alt i alt er hun en fornøjelse at være sammen med.

Hendes bror er en aktiv dreng, desværre med ordblindhed som handicap. Han har på trods af en handleplan siden april 2010 ikke fået nogen form for hjælp til dette, idet Odense Kommune betalte hans skolegang på en friskole for børn med særlige forudsætninger, da han havde en kompleks skoleforløb og hans behov var flersidig. På skolen trivedes han og viste sig hurtigt til at være en dreng som lærer hurtigt, var nem at motivere med det rette lærerstab omkring ham. Vores ønske om hjælp til læsning, samt andet specialpædagogisk støtte blev ikke imødekommet.

Da vi flyttede til Odense Kommune i maj 2010, midt i en børnesag, tog over et år mod det lovpligtige 4 måneder for at vi blev udredt. I mellem liggende periode klagede jeg over selve sagen. Jeg vandt denne sag både ved det Social Næven og senest som Principsag. Odense Kommune er ligeglad med dette, og anvender dokumenter sm er ugyldig erklæret!

Desværre vil det tage lige så lang tid hvis jeg skulle klage over sagen i Odense Kommune, som reelt er en kopi af sagen fra vores gammel Kommune. Bare denne gang ville jeg ikke kun have et skole, men har faktisk to skoler som beskriver succes med min yngste. Herudover også alle min datters tidligere skolers yderst positive udtalelser, samt Gymnasieforløbet hvor hun blev optaget efter en regulær lovpligtige optagelsesprøve og individuel social vurdering i august måned. Klagen ville være imens min børn traumatiseres unødvendigt blandt Udsatte børn, hvis sagen ikke på tirsdag TIL Børn og Unge Udvalgsmøde stoppes grundet fejloplysninger jeg blev bekendt med da jeg fik min akter tre timer inden den planlagte høring i forgårs.

Jeg føler at Odense Kommune bevidst behandler os som utilpasset indvandrer, frem for at se på det positive sider i min familie. Vi har aldrig været del af det indvandrermiljø eller udsatte børn miljø andet end ved det tilbud Kommunen vælger for os. Faktisk er det sådan at fra min tidligere arbejdsplads og studieplads er jeg beskrevet som en vel integreret kollega! så jeg mener Kommunen fejlplacere os med vilje.

Derfor skriver jeg til dig, og jeg håber at du kan gribe ind i det absurbe sag. Odense Kommune bør kan anvende statens penge mere fornuftige end at bruge det som et magt anvendelsesform. At ville aktivere mig i en projekt "Der er brug for alle" med penge øremærket for integration af indvandrere fra ikke vestlige lande, og ville tvangsundersøge min børn pga. anonyme under retninger som i virkeligheden er skrevet af mennesker der aldrig har været i vores hjem er grænseoverskridende sagsskridt for at tvinge mig til at acceptere alt det Odense Kommune vælger at vurdere subjektiv, udenom fagpersoner som kender min familie gennem flere år, for at tvinge mig til at tillade flere eksperimentelle skoletilbud, frem for at samarbejde med fagpersoner som kender min børn.

Ønsker de bekræftelse af det jeg har skrevet har jeg fået lov af hhh at videregive hans nummer.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.