lørdag den 27. oktober 2012

Så er der da sat rammer om min families fremtid

Lørdage kl. 10.00 må jeg tale med Drengen
Lørdage kl. 10.15 må jeg tale med Pigen

Mandag kl 11.00 må jeg ring til en ukendt person og finde ud af hvordan de har det.
Tirsdag kl 11.00 må jeg så ring til stedets ledelse ... der er to jeg må vælge mellem. 

Formålet er ukendt da jeg tolker at "min input er ikke velkom", udefra deres meget skrap struktur de sat op. Jeg skrev den første traumaramt brev hvor jeg ikke havde ord for hvad jeg skulle sige! De havde ingen behov for at vide mere om os og har endnu ikke spurgt ind til om der var noget vigtigt jvf. børnene. Men klart lagt ud med jeg har faste tider ... 

INGEN absolut INGEN troede at kommunen vil fjerne børnene ... og jeg troede at hvis det handler om en §51 hvor et barn er i skole mm. så får vi mulighed for at tage til stedet på en aftalt dato. POLITI og OPHOLDSOPDÆKNING havde jeg ikke i min fjerneste fantasi forstillet mig. Men nu handler det vel om at  vente på Ankestyrelsen og en Advokat. Skaden er sket.

Det som jeg tænker er hvordan er det børnenes tarv dette her når de får børn UDEN at vide en kvæk om dem? Uagtet om forældrene ikke må se deres børn BØR stedet sørge for de ved NOGET om børnene. Og hvis en anbringlse bryder sammen så BØR der være mulighed for at neutrale som kender børnene giver oplsyninger om dem. DET troede jeg man gjor ... men jeg må sige jeg tog fejl. Og prisen bliver vel at jeg ingen forældre evne har idet jeg bevidst ikke samarbejder med Kommunen.

Gudskelov min børn er sund og rask, og ikke på livsnødvendige medicin såsom insulin eller har andre sygdomme som er livstruende mm. Men det Psykiske Trauma de oplever nu, jeg aner ikke mit levende råd om hvad konsekvenserne bliver og når jeg skal tale med dem i dag da jeg kun har fået at vide i tirsdags at de er i et sommerhus, har det godt og har sovet godt!

Jeg kender min børn, men det må være en meget subjektiv vurdering eller standard sætning der slynges ud. Nu er vi del af en aftalt, oplært Udsatte børn beskyttelses program som bruges landsdækkende. Nu håner jeg vist Opholdsstedet som Fagkonsulenten og Socialrådgiveren mener jeg ville. Damn, sikke som de udnytter sårbare situationer. Opholdsstedet handler sådan udefra det de har fået oplyst om mig, så de kan ikke hånes for at gøre deres arbejde. Ligesom Politiet ikke gjor andet end deres arbejde. Min børn betaler så prisen for Systemts gang. Man skal i disse dage handle. Og det er Kommunen som har alle kort på hånden.

Karen Hækkerup, høre nu her. Nu skal der andre ting på banen. Amysagen, og alle os andre beder om trænet Politi i sådanne situationer. 
Det jeg oplevede i det 30 minutter det tog fra børnene var samlet til de gik var totalt TRAUMATISERENDE for et barn. Politiet i uniform vil min børn i længere tid være skræmt af. Bare da han ville vise min søn hans bil i en situation hvor barnet skal fjernes ... mens drengen rystede og var ved at besvime fatter jeg intet af i dag! Men han vil vel bare være flink ... der skal vist kurser her for han anede ikke jeg ikke vidste de tager børnene. HAn havde nok fået andet at vide.
Jeg tiggede Politiet om at blive væk, de kommer frivillig. Men Politiet ringede og pressede og foran min børn påståede de jeg ikke samarbejdet. Hvor i alverden ville jeg løbe til i en lukket opgang fra tredjie sal af med to børn? Nej, den her skal ses på ... men ikke nu. Nu er det min børn og at jeg dokumentere forløbet. 
Jeg er kun mistænkt for psykisk omsorgsvigt hvis jeg hører optagelserne af møderne, men når jeg læser det akter jeg slet ikke havde fået som Børn og Unge Udvalg havde fået så kan jeg da se Odense Kommune havde noget at sige udefra deres vurderinger. Faktisk er min vurdering at det er Kommunens måde at vise mig de bestemmer.

Værst er at jeg fik den dag at vide børnene må sove hjem hvis jeg samarbejder ... så, nu tænker jeg var det mit valg af §51, hvor vi får en advokat der fik dem på til at agere sådan her? Eller var det bare en formel løgn for at lokke forældrene og snyde forældrene til at ikke mistænke at børnene fjernes? 

Det som er utroligt at det lykkedes dem at skule akter skrevet i august indtil en uge før mødet i Børn og Unge Udvalget, som de fik en måned forinden og at den uge lå i ferien så jeg KUN INTET STILLE OP! Jeg kan kun håbe at vi hurtigt kommer ovenpå i Ankestyrelsen og at vi endeligt får vores sag taget af VISO som jeg har tigget om i årevis. 

Advokaten har desværre flere akutte sager så vi er i en bunke ... således at han svarede han vil håbe han kan møde med os i næste uge. I sådan en sag bør "Børneombudsmanden" have en advokat klar. Min datter skulle høres, ikke vente. Se hun vil ikke anbringes, jeg vil hellere ej tillade det. Hun går i skole, er uden bemærkninger derfra ANBRAGT. I sådan en sag bør der være en UVILDIG rådgiver mm.

Det som er utroligt er at selv advokater jeg kender rører ikke disse sager! Men idet jeg kender dem er de nu også ikke det rette til at deltage i en sag som er mellem bekendte. Jeg må nok bare affinde mig i at i Udsatte Børn sager er forældrene altid skyldig, og usynlig ... hertil må jeg så håbe på jeg en dag får lov til at fortælle om min børn. Men det tror jeg nu ikke jeg må, sådan har sagen jo været. 

Med loven i Kommunens hånd kan de tvinge et tilbud til Drengen igennem uden at jeg reelt kan klage, i hvad som helst tilbud fremover. Pigen er mere heldig. Hun er på Gymnasium og der kan hun fortsætte nu eller bede Rektoren om et sabbat år eftersom alt der lige er sket. Men INGEN kan tvinge hende på en Fagskole, Folkeskole eller Intern skole. Men, sådan siges der så meget. Når Kommunen vil så kan de hvad de vil. Hvorfor gad Kommunen ikke samarbjede med Fagpersoner der kendte hende jvf. vores brev 12. april og ønsker siden oktober 2011? Aah, jo de samarbejdet med skole. Bare uden at anerkende ændringen på stedet. Jeg var den dumme. Jeg har intet at skulle have sagt. 

Jeg må håbe at min datters Gymnasium kan rumme det her, og jeg må vent og se hvad hun vælger. Bitte pus, der var ikke noget jeg kunne gøre. Alle advarede Kommunen hvordan hun er, skrifteligt gennem fagpersoner der kendte hende og hun handlede helt rigtigt i den situation hun befandt sig i. Det var Socialrådgiveren som ikke lyttede. Ankestyrelsen lyttede hellere ej. Lægen hellere ej. INGEN kun gøre noget.

Jeg har i 7 år lært at jo mere jeg spraller jo værre bliver det. Men jeg har også set i disse år at jeg fik givet min børn muligheder som udviklede dem. Så døm ikke en situation udefra. 

For min søn, ja ... bare han ikke skal tilbage til læren som brugte førergreb og høres jvf. hans "ønsker" som han ikke er gammel nok til at vælge ... Og at der er en som ser ham. I det mindste står det nogenlunde lige med mennesker som kun rumme vs ikke rumme ham siden august 2008. Så alt i alt er vi meget bedre stillet end i 2008 - nu kan vi vise der var fremskridt HVIS alle høres. Han er ikke blevet lyttet til af socialrådgiveren. Men nu tror hun også at jeg styrer ham. 

Hvis bare han fik "læsetimer af en fagperson med ordblind erfaring" eller over i "Kommunens Læseklasse" som vi bedt om i juni 2011, eller Skolelederens stedfortræder blev lovet Kommunen vil se på ... eller vi fik det støttetimer til fritidsordning jeg søgt om ... og ikke skulle presses til en "specialklasse eller fritter" for svær udviklingsforstyrrelse hvis vi vælger Mentiqa fra ... at børn i disse dage visiteres uden at de ses? Og så ses når de har været fejlbehandlet i månedsvis ... tænk, at PPR tillod sig det. Og så senere skjule at han blev fejlhåndteret. Men sådan er der så meget ... nu er han jo svigtet i hjemmet skrives det. Og det Kommunen skriver er vores histori.

Jeg beskyttede bare min børn. Og gjor det jeg kunne. Kommunens valg kan så analyseres igennem det næste mange år, og de kan give sig ret, men faktummet er: NOGET er RIVENDE gjalt.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.